'Pak ze die Marokkanen'

Wat is er allemaal verzonnen om vervelendeMarokkaanse jochies op het rechte pad te krijgen? Is er xc3xadets wat helpt of is het allemaal weggegooid geld? Marten Blankestijn zet vandaag in De Pers met Sadik Harchaoui (directeur Forum) de elf domste, leukste en effectiefste ideexc3xabn op een rij. Hieronder een uitgebreide samenvatting. Het hele artikel is hier te lezen.

1. Geef ze een container!

Ongeschikt

Harchaoui: xe2x80x98Dat idee is nogslechter dan het idee van buurthuizen, en buurthuizen zijn altwijfelachtig. Als je denkt dat je daarmee criminaliteit tegengaat, danzit je fout. De jongens komen elkaar daar ook tegenxe2x80xa6 Het helpt wel datze even kunnen tafeltennissen of tv kijken, daardoor kan het voorandere dingen helpen, maar de criminaliteit voorkom je er niet mee.xe2x80x99 Dat blijkt ook uit de cijfers: vrijwel elke krachtwijk of prachtwijk heeft tegenwoordig wel een buurthuis, maarde overlast wordt er niet minder van.

2. Maak ze gek!

Ongeschikt

In steeds meer probleemwijken verschijnt de omstreden Mosquito. Dat apparaatje wordt bevestigd aan een lantaarnpaal bij dehangplek, en produceert een hoge pieptoon die alleendoor jongeren kan worden gehoord. Ongeveer honderd gemeenten maken ergebruik van.Harchaoui: xe2x80x98Het pest die jongeren wel weg, maar die gaan natuurlijkgewoon ergens anders hangen. Het lost het probleem niet op, maar zorgtwel voor heel veel irritatie. Het is een erg onsympathieke maatregel.xe2x80x99

Cameraxe2x80x99s? Dat helpt soms.xe2x80x98Sommige bewoners voelen zich veiliger als er cameraxe2x80x99s hangen, want erwordt blijkbaar goed opgelet. Anderen voelen zich juist onveiliger:hier is blijkbaar iets aan de hand.xe2x80x99

3. Breng ze in contact met criminelen!

Geschikt

Het gaat om een project waarin allochtone criminelen in het laatstedeel van hun gevangenisstraf als een soort veredelde vrijwilligers aande slag gingen met de plaatselijke probleemjeugd. xe2x80x98Die veroordeeldenwaren soms pas xc3xa9xc3xa9n keer heftig in aanraking gekomen met de politie,soms waren het veelplegersxe2x80x99, vertelt Harchaoui. xe2x80x98Zij kennen het levenvan die jongens, kunnen voorkomen dat ze dezelfde fouten maken. Ikvergelijk het wel eens met voorlichting over drugs: als die gegevenwordt door jongens en meisjes die zelf geblowd hebben, is devoorlichting veel effectiever dan wanneer het van die bedachteprojecten zijn.xe2x80x99

4. Geef ze een straatcoach!

Geschikt

Eerst waren er de vrijwillige buurtvaders.Het was meteen een groot succes. xe2x80x98Buurtvaders zijn een heel goedinstrumentxe2x80x99, zegt Harchaoui. xe2x80x98Ze geven oudere mensen in de wijk eenbeter gevoel. Die weten naar wie ze toe kunnen gaan als er problemenzijn, en de buurtvaders kunnen jongens die af en toe ongein uithalenaanspreken. Maar aan harde criminaliteit kan een buurtvader nietsdoen.xe2x80x99 (…)  xe2x80x98Het succes werd gekaapt door allerlei instellingen. Alsjealle buurtvaders een jackje en subsidie geeft en je gaat met ze op defoto als minister of politieagent, dan zijn ze geen vrijwilliger meer,maar uitvoerder van beleid. Terwijl de kracht juist was dat ze het uitengagement deden. Zo is het kapot gegaan.xe2x80x99

Sinds 2004 staat de opvolger van de buurtvader klaar. De straatcoachis een professionele hulpverlener. Uit Amsterdam komen berichten dat decriminaliteit dankzij de straatcoaches is gedaald, maarwetenschappelijk bewezen is dat nog niet.

5. Help ze op school!

Geschikt

De belangrijkste maatregel: voorkom dat de jongeren hun schoolzonder diploma verlaten.  xe2x80x98Als ze een diploma en een baan hebbenreduceer je de kans dat zein aanraking komen met de politie met vijftig procentxe2x80x99, zegt Harchaoui.xe2x80x98Zorg voor stageplekken, zorg voor een soepele overgang van vmbo naarmbo, zorg voor goede beroepskeuzevoorlichting, zorg dat jongens diegoed met hun handen zijn niet steeds in de klas hoeven te zitten.xe2x80x99(…) xe2x80x98Steeds meer Marokkaansejongeren halen nu een diploma, en het gemiddelde opleidingsniveaustijgt.xe2x80x99

6. Stuur ze op vakantie!

Ongeschikt

Marokkaanse probleemgevallen eenpaar weken naar Marokko sturen om ze daar te laten zien hoe goed ze hetin Nederland wel niet hebben.  xe2x80x98Ik ben geenvoorstander van die reisjesxe2x80x99, zegt Harchaoui. xe2x80x98Wetenschappelijk is ergeen enkel bewijs dat dat een duurzaam effect heeft.xe2x80x99 (…) xe2x80x98Kortlopende projecten zou je per definitie moetenvermijden. We hebben veel onderzoek naar allerlei initiatieven gedaan,en telkens blijkt dat alleen projecten die minstens drie jaar durenecht helpen. Van kortere projecten is de effectiviteit zo goed als nulxe2x80″ en aangezien de meeste gemeentes werken met korte projecten, zijn aldie initiatieven nutteloos. Weggegooid geld.xe2x80x99

7. Bouw een heropvoedingskamp!

Geschikt

Ze moeten klaar zijn in 2011: de xe2x80x98campussenxe2x80x99 of heropvoedingskampen van minister Rouvoetvan Jeugd. Bedoeling is dat jongeren die niet naar schoolgaan en geen werk hebben vier maanden tot anderhalf jaar doorbrengen opzoxe2x80x99n campus, om daar een diploma te halen en te leren wat disciplineis. Harchaoui: xe2x80x98Jeugdgevangenissen zoals Den Engh en Glen Mills werkenniet.xe2x80x99 Volgens Harchaoui zouden circa 30.000 jongeren in aanmerkingkomen voor het kamp, van wie 10.000 tot 15.000 verplicht erheen zoudenkunnen worden gestuurd. xe2x80x98Die andere helft is meerderjarig, heeft geenuitkering, maar ook geen strafblad. Die zijn lekker thuis aan hetloungen. Die kunnen we niet verplichten, maar we moeten duidelijkmaken: hier werk je aan je eigen toekomst, haal je een diploma, en daarword je gelukkiger van. Ik verwacht dat veel jongeren daar voor openstaan.xe2x80x99

8. Pak ze bij hun strot!

Geschikt

Een harde kern van criminelen verdient extreem veel aandacht. xe2x80x98Daar moet je jebeste politieagenten op afsturen, altijd op hun hielen zitten, zealtijd vervolgen, dossiers verzamelen. Voor die groep is een intensievebehandeling nodig, om te beginnen in de gevangenis. Zorg dat er voorelke persoon een hulpverlener klaarstaat, die hem meeneemt naar hetCWI, die een dagbehandeling regelt, die er bovenop zit.xe2x80x99

9. Verbieden, verbieden, verbieden!

Ongeschikt

Bijvoorbeeld lastige jochies verbieden in een bepaalde wijk tekomen. Harchaoui:xe2x80x98Soms kan een gebiedsverbod helpenxe2x80x99, knikt Harchaoui,xe2x80x98maar alleenvoor de korte termijn. Als er aan de lopende band vechtpartijen zijn ineen uitgaansgebied, bijvoorbeeld. Maar een gebiedsverbod voor de wijkwaarin ze wonen, werkt natuurlijk niet.xe2x80x99

10. Zet het leger in!

Ongeschikt

Wildersxe2x80x99 xe2x80x98oplossingxe2x80x99 wordt vaak instemmend begroet onderMarokkaanse jongeren in probleemwijken. Want, zeggen ze zelf, hunontzag voor de politie is gedaald totonder het nulpunt: agenten zijn bang, sporen nooit iemand op,arresteren bijna niemand en xc3¡ls iemand al eens mee moet naar het bureauis hij een nacht en een broodje kaas verder weer vrij. Dat is inMarokko wel anders. xe2x80x98Dat is een groot misverstandxe2x80x99, vindt Harchaoui.xe2x80x98Die aanpak wordtgehanteerd in Amerika en Frankrijk, maar daar is de criminaliteit enormveel groter dan in Nederland xe2x80″ kij
k alleen maar naar de banlieues. Inwijken waar een ernstig criminaliteitsprobleem is moeten politie enjustitie keihard optreden. Met de beste rechercheurs, met stevigestraffen. Niet met geweld.xe2x80x99

11. Gooi ze het land uit!

Ongeschikt

Een ander ideetje van de PVV van Geert Wilders: Marokkaanseprobleemjongeren zouden, zodra zeeen misdrijf plegen, samen met hun ouders het land uit moeten wordengezet. Het plan vond geen bijval in de kamer. ‘Pure discriminatie’sprakRita Verdonk omdat het niet voor autochtone jongeren geldt.

Meer over dit onderwerp in het dossier jeugdcriminaliteit

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in jeugdcriminaliteit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s