Overleg imams in Marokko is in ieders belang

Een verschijnsel als de huiskamerislam van de Hofstadgroep kan ook voor Marokko bedreigend zijn. Dat de Marokkaanse overheid moskeexc3xabn in Nederland als inlichtingenbron wil gebruiken, is zo gek nog niet. Het bezoek van vijftig imams van Marokkaanse moskeexc3xabn in Nederland aanMarokko is geen vrijblijvend uitstapje. In de relatie tussen Nederlanden Marokko staan minder gezellige zaken centraal: de angst voorterreuraanslagen, drugshandel en andere criminaliteit, om er een paarte noemen. Dat schrijft Eildert Mulder in Trouw.

De te bespioneren doelgroep in Nederland, Marokko en bijvoorbeeld Spanje is dezelfde: radicaliserende Marokkanen. Een verschijnsel als de Hofstadgroep is voor zowel Nederland als Marokko bedreigend. Tegen die achtergrond is het niet raar dat de Marokkaanse autoriteiten een stevigere greep willen krijgen op wat er in Marokkaanse moskeexc3xabn in Nederland gebeurt. Moskeexc3xabn kunnen een bron van inlichtingen zijn en ook een middel om mensen in de door jou gewenste richting te bexc3xafnvloeden.

Mulder vergelijkt Marokko met Turkije, waar het ministerie van godsdienstzaken (Diyanet) een stevige invloed heeft binnen de Turkse gemeenschap in Nederland. Diyanet beheert de helft van de Turkse moskeexc3xabn in Nederland, levert de imams en bepaalt de strekking van de preken in de vrijdagsdienst. Via Diyanet kan de Turkse overheid bijhouden wat er in de Turkse gemeenschap in Nederland leeft en ook kan ze, dat is de andere functie, de betrokkenheid van Nederlandse Turken met Turkije versterken.

Mulder:

Marokko heeft geen instelling die vergelijkbaar is metDiyanet. Marokkaanse moskeexc3xabn in Nederland gaan niet uit van deMarokkaanse overheid, die evenmin de imams benoemt. Die imams hebbengeen opleiding genoten met een officieel goedkeuringsstempel van deMarokkaanse overheid. De eisen die aan de imam worden gesteld, zijnminder duidelijk dan bij Turkse moskeexc3xabn. Er zijn welsamenwerkingsverbanden maar toch is de structuur losser dan bij deNederlandse Turken.

Het ontbreken van hechte structuren heeft de bemoeienis van deMarokkaanse overheid met de landgenoten in Nederland van meet af eenander karakter gegeven dan de manier waarop de Turkse overheid zichbezighield met de Turken in Nederland. De moskee speelde bij dieMarokkaanse activiteiten een ondergeschiktere rol, misschien omdat hetgevaar voor de Marokkaanse overheid in de jaren zestig en zeventig,toen de eerste Marokkanen zich in Nederland vestigden, niet vanuit dereligieuze hoek kwam, maar van linkse radicale tegenstanders van deMarokkaanse koning.

Die radicaal linkse oppositie stelt tegenwoordig in Marokko en ook inandere Arabische landen nog maar weinig voor, maar destijds was datanders. Vanuit die hoek zijn spectaculaire aanslagen op het leven vande koning gepleegd. Radicaal links leverde destijds ook de elite van deMarokkaanse gemeenschap in Nederland. Het Marokkaanse bewind steldedaar xe2x80x99vriendschapsverenigingenxe2x80x99 tegenover, de zogeheten Amicales.Moskeexc3xabn waren toen niet zo belangrijk, bovendien waren er ook nietveel.

De tegenstellingen liggen tegenwoordig anders. Het gevaar voor hetMarokkaanse bewind dreigt nu vanuit radicaal islamitische hoek.Verschijnselen als de huiskamerislam van bijvoorbeeld de Hofstadgroepzijn zeker niet ontsnapt aan de aandacht van het Marokkaanseinlichtingenapparaat. Ze zouden ook een bedreiging voor Marokko zelfkunnen vormen.

Ook drugshandel en andere criminaliteit kunnen op den duurgevaarlijk worden. Ze crexc3xabren moeilijk te beheersen zwarte geldstromen,die in handen van terroristen kunnen komen. Ook komt het voor dat decriminelen hun zonden uit het verleden in xc3xa9xc3xa9n klap met een aanslagwillen uitwissen, om zo aan het eeuwige hellevuur te ontsnappen, waarze ondanks al hun branie vast in geloven.

Alle reden dus voor de Marokkaanse overheid om deontwikkelingen in Nederland goed in de gaten te houden en bijvoorbeeldde moskeexc3xabn als inlichtingenbron te gebruiken en misschien ook als eenmedium voor de verspreiding van een vreedzame islam. Zo slecht zou datlaatste niet zijn en er lijkt op het eerste gezicht zelfs iets voor tezeggen om als Nederlandse overheid maar een oogje dicht te knijpen enliever samen te werken met Marokko.

Volgens Mulder is de schaduwzijde dat de activiteiten van deMarokkaanse en de Turkse overheid veel angst binnen de Turkse en deMarokkaanse gemeenschap in Nederland creeeren, waardoor migrantengemeenschappen vaak bang zijn van hun vrijheid vanmeningsuiting gebruik te maken. Voor de Nederlandse overheid is menniet bang maar wel voor die van het land van herkomst.

Het terugroepen van imams ergert Marokkaanse Nederlanders wel, maarverbaasd zijn ze niet. Imams worden al jaren ontboden in Marokko. Maarvijftig in xc3xa9xc3xa9n keer, daar hadden ze nog niet van gehoord.
Mohamed El Aissati, oprichter van Maroc.nl.: xe2x80x9eReligie is nog steeds eenpolitiek instrument. Daar ben ik niet van gecharmeerdxe2x80x9d.  Aissati vreestdat er  aan inmenging door de Marokkaanse overheid in zaken van inNederland werkende geestelijken weinig te doen valt.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in religie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s