Het bezit van een satellietschotel zegt niets over mate van integratie

SchoteltjeSatellietschotels worden vaak gezien als een teken van een gebrekkige integratie. Ten onrechte concluderen onderzoekers in het internationaal onderzoeksproject Media & Citizenship, geleid door Christina Slade van de Universiteit Utrecht. In het kader van dit onderzoek deden 2470 Arabischsprekenden in Londen,Amsterdam, Berlijn, Parijs, Stockholm en Madrid mee aan een enquxc3xaate.

Volgens de onderzoekers kijkt het merendeel van de Arabischsprekenden in de Europese Unie zowel naar  Arabische zenders als naar nationale of regionale zenders. Entertainmentprogramma’s worden vooral bekeken via Egyptische satellietzenders en lokale zenders, terwijl bij sportprogramma’s de lokale zenders overheersen.

Afhankelijk van de internationale situatie is de orientatie op Europa sterker of zwakker. xe2x80x9eEen pan-Arabische gemeenschap manifesteert zich vooral in tijden van conflict, terwijl op andere momenten juist de betrokkenheid bij het land van herkomst sterker is dan het gevoel van een pan-Arabische identiteit. Desondanks lijkt het gebruik van nationale zenders uit het land van herkomst af te nemen, terwijl het gebruik van transnationale Arabische media toeneemt.xe2x80x9d

De onderzoekers onderscheiden twee typen Arabischsprekende televisiekijkers. De eerste groep, bicultureel genoemd, overheerst in de landen waar voornamelijk Afrikaanse immigranten wonen, zoals Frankrijk, Spanje en Nederland. Het kijkgedrag van deze groep wisselt tussen lokale Europese zenders en zenders uit het land van herkomst (voornamelijk Marokko en Algerije, maar ook Tunesixc3xab).

De tweede groep (transnationaal), immigranten uit het Midden-Oosten, overheerst in de hoofdsteden van het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Duitsland. xe2x80x9eDaar kijken ze vooral naar transnationale televisiekanalen zoals BBC Arabic, Al Jazeera en CNN.xe2x80x9d (bron Telegraaf)

De conclusies van dit onderzoek sluiten overigens aan bij onderzoek uit 2004 van de Vlaamse communicatiewetenschapper dxe2x80x99Haenens en anderen waaruit blijkt dat het niet zo is dat allochtone jongeren die veel de media uit het eigen land volgen, niet gexc3xafnteresseerd zouden zijn in wat er in Nederland gebeurt. Integendeel. Allereerst blijken allochtone jongeren beter te weten wat er in Nederland gebeurt dan in hun herkomstland. Daarnaast blijken, allochtone jongeren, in ieder geval Marokkaanse en Turkse jongeren besteden meer tijd aan het bijhouden van het Nederlandse nieuws dan autochtone jongeren.

Dat satellietschotels door veel autochtonen wel worden gezien als een gebrek aan interesse in de Nederlandse samenleving moge blijken uit de reacties van de Telegraaglezers op de resultaten van het Media &Citizenship onderzoek, zie hier.

Meer media in de categorie media

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in media. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s