Rotterdam laat onderzoek doen naar uitspraken Tariq Ramadan

RamadanDegemeente Rotterdam laat grondig onderzoek doen naar cassettebandjeswaarop de islamitische wetenschapper Tariq Ramadan negatieveuitlatingen doet over homoseksuelen en vrouwen doet. Dat  heeft eenzegsvrouw van wethouder Rik Grashoff van Participatie gemeld tegenoverhet ANP.

 

Aanleiding hiervoor is een artikelvandaag in de Gaykrant, waarin een letterlijke vertaling wordt gegeven van uitspraken dieRamadan deed. Zo zei de wetenschapper dat xe2x80x9cEen man is bedoeld voor eenvrouwxe2x80x9d en even verderop: xe2x80x9cde boodschap van de islam is op dit punt heelhelder. Homoseksualiteit is niet toegestaan, is niet iets wat valtbinnen de algemene opvatting over de mens. Homoseksualiteit is nietiets wat men in de islam kan toestaan.xe2x80x9d En: xe2x80x9cDit probleemblijkt een storing, een verkeerd functioneren en eenonevenwichtigheid".

 

Over vrouwen zegtRamadan: xe2x80x9cZe mogen met hun verschijning geen aandacht trekken. Opstraat, zo is de wet, moeten vrouwen hun ogen strak richten op hetbeton.xe2x80x9d

 

Deze uitlatingenvan Ramadan staan haaks op uitspraken die hij heeft gedaan als adviseur van degemeente Rotterdam en als gasthoogleraar burgerschap en identiteit aande Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Tariq Ramadan is door de gemeente Rotterdam vooreen periode van minstens twee jaar herbenoemd. Ramadan verzorgtniet alleen colleges xe2x80x98burgerschap en identiteitxe2x80x99 op de ErasmusUniversiteit, de islamfilosoof is ook naar Rotterdam gekomen om hetintegratiebeleid een stimulans te geven. Een van de taken vanRamadan is om het xe2x80x98stadsburgerschapxe2x80x99 vorm te geven, een term ooit dooroud-wethouder Kaya gelanceerd. Hoewel een concrete uitwerking nog opzich laat wachten, schreef het college bij zijn herbenoeming dat hijeen xe2x80x98constructieve bijdrage heeft geleverd aan het stimuleren vanstadsburgerschapxe2x80x99.

Bron: Gaykrant

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islam. Bookmark the permalink.

2 Responses to Rotterdam laat onderzoek doen naar uitspraken Tariq Ramadan

  1. Dolf says:

    “Deze uitlatingen van Ramadan”

    Hebben jullie de vermeende bandjes beluisterd? Nee. Dus hoe kun je dan stellen dat dit gerucht, verspreid door de anti-islam lobby, waar is, en dat Ramadan die uitlatingen werkelijk heeft gedaan?

  2. Hans says:

    Heb jij de bandjes dan beluisterd Dolf? En wat staat er WEL op dan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s