KunstExpress Maatjesproject is Parel van Integratie 2008

KunstexpressHet projectxe2x80x98KunstExpress Maatjesprojectxe2x80x99 in Amersfoort en Zeist is dxc3xa9 Parel vanIntegratie 2008. Minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken enIntegratie (WWI) heeft dat vanmiddag bekendgemaakt, tijdens demanifestatie Parels van Integratie in het World Forum ConventionCenter in Den Haag. Kinderen van 9 tot en met 13 jaar in Amersfoort enZeist krijgen de kans om hun creatieve talenten te ontwikkelen en hunsociale vaardigheden, zelfbeeld en zelfvertrouwen te versterken. Dekinderen worden gekoppeld aan een maatje dat affiniteit heeft met kunsten creatieve werkvormen.


HetKunstExpress Maatjesproject is ontstaan dankzij een aantal studentencreatieve therapie. Zij liepen stage bij een ander maatjesproject engaven aan dat ze daar weinig met hun kunstvak konden. Toen ontstond hetidee een project op te zetten dat specifiek op kunst is gericht. DeHogeschool Utrecht zegde direct haar medewerking toe evenals deProvincie Utrecht. Het project ging in oktober 2005 van start. Elk jaarbeginnen nieuwe studenten als maatjes en projectleider.
KunstExpressis vanuit een positieve insteek opgezet. Kinderen krijgen geen maatjeomdat ze problemen hebben, maar omdat ze zin hebben om creatief bezigte zijn. Kinderen zien hun maatje vaak als hun grote voorbeeld.Projectleider Janina Hontscharenko: xe2x80x9cDe positieve benadering in onsproject valt ook in goede aarde bij de ouders. Scholen hebben vaakmoeite om ouders binnen te halen en een integratieproject kan oudersafschrikken. Bij ons ontmoeten ouders elkaar, of ze nu Turks,Marokkaans of Nederlands zijn. De ontwikkeling van de talenten van hunkind bindt hen.xe2x80x9d
De besteintegratieprojecten van Nederland, succesvolle initiatieven gericht opde actieve inzet van burgers, dat zijn de Parels van Integratie. Om dieprojecten te ontdekken, stelde het Kennisnet Integratiebeleid enEtnische Minderheden (KIEM), onderdeel van Nicis Institute, een Comitxc3xa9van Parelvissers samen. Het Comitxc3xa9 selecteerde zes Parels vanIntegratie uit 93 inzendingen. De door hen geselecteerde Parels zettenthemaxe2x80x99s als actief burgerschap in een nieuw daglicht.

Oordeel comitxc3xa9 van Parelvissers

HetComitxc3xa9 van Parelvissers heeft grote bewondering voor de zesgenomineerde projecten. Het project in Amersfoort en Zeist steekt daarechter nog bovenuit. Het comitxc3xa9 complimenteert de prachtige positieveinsteek waarbij werken vanuit passie, het ontwikkelen van talent enkansen voor kinderen voorop staat. Het is een mooi initiatief datuitgaat van gedeelde belangen en interesses. Het project weet tot nutoe maar liefst 75 kinderen te bereiken. Wanneer de KunstExpress eenstevige alliantie aangaat met gemeente, muzische centra en anderekunstaanbieders kan continuxc3xafteit en ontwikkeling geboden worden aankinderen voor wie dat normaal niet mogelijk is. Minister Vogelaar voorWonen, Wijken en Integratie zag bij alle projecten die genomineerd zijnde zoektocht naar het gemeenschappelijk belang. xe2x80x9cSucces is pasblijvend, als iedereen er wat aan heeft. Het is makkelijk om schamperte doen over dit type projecten. Maar juist bij integratie geldt deuitspraak: kleine stappen, groot effect."

Vijf andere Parels
1. Atana – Zuid-Limburg
2. Volkstuinen bij hoogbouwflats – Roermond
3. VoorUit – Amsterdam
4. Spraaksaam – Breda
5. JOLO – Rotterdam

Comitxc3xa9 van Parelvissers
xe2x80xa2 Rabin Baldewsingh, wethouder burgerschap, deconcentratie, leefbaarheid en media, Den Haag;
xe2x80xa2 Ineke Ketelaar, stadsdeelwethouder financixc3xabn en burgerzaken, Amsterdam Slotervaart;
xe2x80xa2 Stanley Ramkhelawan, integratiemanager, Dordrecht;
xe2x80xa2 Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap, Universiteit van Amsterdam.

Het traject
KIEMstartte in 2005 het traject Parels van Integratie om duidelijk te makenwat de kracht is van succesvolle projecten. KIEM is ondergebracht bij -en wordt uitgevoerd door – Nicis Institute. Sinds 2005 kunnen mensenjaarlijks hun eigen Parel aanmelden.
Download hier de digitale uitgave van het boekje "Parels van Integratie 2008"

Bron: KIEM

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s