Overheid: geen diversiteit?

De publicatie 'Gemeenten: geen diversiteit?' van ACB Kenniscentrum handelt over het realiseren van een etnisch diverser personeelsbestand, en een daarop inspelend intern diversiteitbeleid, bij gemeentelijke overheden.

Uit recent onderzoek naar diversiteitbeleid bij gemeenten blijkt dat er nogal wat hobbels te nemen zijn: zo kiezen veel gemeenten voor (traditionele) wervingsmethoden die niet bepaald geschikt zijn om etnisch divers personeel aan te trekken, waardoor een mismatch tussen allochtone werkzoekers en gemeentelijke werkaanbieders in de hand wordt gewerkt.

Tevens komt naar voren dat maar weinig gemeenten voldoende aandacht hebben voor het behouden (en het voorkomen van uitstroom) van allochtone medewerkers. Van een beleid van gerichte recruitment en talentontwikkeling ten behoeve van allochtone medewerkers als intergraal onderdeel van personeelsbeleid, blijkt slechts bij uitzondering sprake.

Kortom, er is voor gemeenten nog een wereld te winnen. Maar hoe krijg je eigenlijk hoogopgeleide allochtone collegaxe2x80x99s binnen de organisatie? En hoe ontwikkel en implementeer je nou een effectief diversiteitbeleid?

In deze publicatie worden in vogelvlucht en in beknopte vorm antwoorden op bovenstaande vragen gepresenteerd, op basis van de meest recente inzichten op dit gebied.

Lees hier de publicatie.

Posted in arbeidsmarkt, integratie | Leave a comment

Huwelijksdwang (Peter Breedveld)

HuwelijkMinister Hirsch Ballin heeft zich totaal niet verdiept in de praktijk van de huwelijksdwang, anders had hij beseft dat een verbod daarop net zo absurd is als een verbod op kanker.

Vrij Nederland-redacteur Margalith Kleijwegt, bekend van haar onthutsende portret van allochtone gezinnen in het Amsterdam van Job Cohen, Onzichtbare Ouders, heeft een nieuw boek uit dat ik beslist wil lezen, Sofia. Dat gaat over een Marokkaanse vrouw die door haar familie wordt verstoten omdat ze met een Nederlandse man wil trouwen.

Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin kondigde bij de presentatie van het boek een nieuwe wet aan die huwelijksdwang verbiedt en dat is een treffende illustratie van de stugge wereldvreemdheid van het CDA en van deze minister in het bijzonder, en van het ver- en gebodsfetisjisme dat CDAxe2x80x99ers altijd zo wellustig botvieren.

Hirsch Ballin en zijn ambtenaren geven er blijk van geen ene hout te begrijpen van Turken en Marokkanen xe2x80″ want daar gaat die wet uiteraard over. Ze hebben zich totaal niet verdiept in de praktijk van huwelijksdwang, anders hadden ze beseft dat een verbod daarop net zo absurd is als een verbod op kanker. Goed bedoeld, maar er zal geen mens minder door aan kanker sterven.

De minister stelt zich zeker een soort Turkse of Marokkaanse Romeo en Julia voor: xe2x80x9cNee, papa, ik wil niet met Najib trouwen! Ik hou van Joris!xe2x80x9d xe2x80″ xe2x80x9cJai mond houden, Sjamira! Iek jauw fader en jai doen waat iek sjeg! Jai met misjformde, analfabaite neef traauwen!xe2x80x9d En dat dan Hirsch Ballin tussenbeide komt en roept: xe2x80x9cStaekt uw dwingelandij, dwaelende! Laet uw dochter haer hart volgen of aanvaerd de consequenties van uw middeleeuwse mentaliteit: een gevangenisstraf van twee jaer!xe2x80x9d

Huwelijksdwang werkt zo niet. De meeste ouders hoeven geen woord te zeggen. Dat hun dochter met een moslim trouwt, is een volkomen vanzelfsprekendheid. Zij gruwt niet van de gedachte met iemand te moeten trouwen die haar ouders voor haar hebben uitgekozen, ze gruwt van de gedachte iets te doen dat tegen de zin van haar ouders is. Die blinde loyaliteit, daar krijgt geen buitenstaander zelfs maar een krasje in.

De enkeling die wel rebelleert, wordt verstoten en wat ga je daar aan doen? Mensen dwingen gezellig de maaltijd te blijven delen met de vrouw die schande over hun hele familie heeft gebracht? Een vader dwingen van de vrouw te houden die hem publiekelijk heeft vernederd, die helemaal niks heeft overgelaten van zijn eer en zijn mannelijkheid?

Nee, dit is een strijd die de moslimdochters zelf moeten voeren. Die ze zelf moeten wxc3xadllen voeren.

Peter Breedveld is hoofdredacteur van het weblog Frontaal Naakt. Deze blog is eerder op Frontaal Naakt verschenen en met toestemming van Peter Breedveld ook op het Allochtonenweblog geplaatst. Lees de reacties hier

Posted in emancipatie, opinie | Leave a comment

VN is bezorgd over mensenrechtenschendingen in Westelijke Sahara

SaharaBan Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, had vrijdag een ontmoeting met Mohamed Abdelaziz, leider van het Polisario Front. De topman van de VN uitte zijn hernieuwde bezorgdheid over de vermeende schendingen van de mensenrechten in de Westelijke Sahara.

Volgens een verklaring van de VN beloofde Ban Ki-moon ook dat de Verenigde Naties xe2x80x98een actieve en evenwichtigexe2x80x99 rol zou blijven vervullen bij het zoeken naar een oplossing voor het 35 jaar oude conflict tussen de onafhankelijkheidsbeweging Polisario en de Marokkaanse regering. Marokko lijfde het grondgebied in 1975 in.

De secretaris-generaal xe2x80x9cblijft zeer bezorgd over vermeende schendingen van de mensenrechtenxe2x80x9d en zei dat zijn persoonlijke gezant voor het grondgebied, Christopher Ross, xe2x80x9czal blijven werken aan het bevorderen van de mensenrechten van de Sahara-bewoners,xe2x80x9d aldus de verklaring.

Aangezien de partijen elkaar wederzijds beschuldigen van mensenrechtenschendingen, heeft de VN-chef  hen herhaaldelijk aangespoord om een constructieve dialoog te voeren met het Bureau van de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten.

Hij heeft ook zijn bezorgdheid geuit over het lot van de Sahrawi-vluchtelingen en deed een beroep op beide partijen om hun overeenkomst betreffende het uitbreiden van een programma voor familiebezoek na te leven en hun overleg met de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) over de uitvoering daarvan te versnellen.

Continue reading

Posted in marokko | Leave a comment

'Werkwijze Nederlandse politie voorkomt etnische rellen'

PoliceEtnische spanningen en incidenten zijn in Nederland niet uitgegroeid tot grootschalige rellen vanwege de gebiedsgebonden werkwijze van de politie. Dat concluderen lector Otto Adang en andere onderzoekers van het lectoraat Openbare Orde & Gevaarbeheersing van de Politieacademie.

Zij onderzochten de vraag waarom Nederland geen grootschalige etnische rellen heeft gehad ondanks het feit dat Nederland de afgelopen decennia is getransformeerd tot een multiculturele samenleving en er wel incidenten met een etnische component zijn geweest. Ongeregeldheden zoals die na de jaarwisseling in de Culemborgse wijk Terweijde uitbraken, en die door sommigen als rassenrel werden betiteld, hebben in Nederland niet geleid tot over een groter geografisch gebied verspreide met elkaar verbonden geweldsuitbarstingen of meerdaagse rellen op etnische grondslag zoals bijvoorbeeld in de Franse banlieues of de binnensteden van Groot-Brittannixc3xab. De onderzoekers concluderen dat escalatie wordt voorkomen door een politieaanpak die zich kenmerkt door een balans tussen preventie en repressie en een combinatie van handhaven en empathie. Om deze strategie succesvol te kunnen toepassen zijn nauwe samenwerking met ketenpartners en goede lokale verankering cruciaal. Samenwerking met ketenpartners en lokale verankering zijn wezenskenmerken van de gebiedsgebonden werkwijze van de Nederlandse politie.

Geen voedingsbodem door sociaal beleid
Het al dan niet uitbreken van grootschalige etnische rellen wordt bepaald door structurele, relationele en operationele factoren. Structureel is de uitgangspositie in Nederland in verschillende opzichten beter dan in andere landen zo concluderen de onderzoekers op basis van onder meer literatuurstudie. Zo is in Nederland de achterstand van minderheden relatief klein, evenals de aanhang van extreem rechts. Ook relationele factoren spelen een rol bij de kans op het uitbreken van grootschalige etnische rellen. De wijze waarop in Nederland overheid, maatschappelijke partners en politie gebiedsgebonden op sociale cohesie gericht beleid voeren en achterstanden proberen weg te werken draagt bij aan relaties die minder conflictueus zijn en meer op samenwerken gericht.

Continue reading

Posted in extremisme, jeugdcriminaliteit | Leave a comment

Het geval Benno Barnard. Manipulatie, provocatie, infiltratie (Huib Riethof)

Posted in opinie | Leave a comment

Fatwa van de Dag: werkstraf voor Wilders in moskee

Fatwavandedagxe2x80x98400 uur werkstraf, met een proeftijd van twee jaarxe2x80x99, dat gunt Spong Geert Wilders. xe2x80x98En dan zou ik hem tewerkstellen in een moskee.xe2x80x99

Lees verder hier

Posted in fatwa van de dag | Leave a comment

'Niet alleen Allah' bij islamitische omroep. Doe mee.

Voor steeds meer moslims is niet alleen Allah meer het morele anker. Maar waaraan ontlenen tweede generatie migranten uit moslimlanden hun waarden en zelfvertrouwen dan nog meer? En in hoeverre bepalen die waarden mede hun identiteit? Antwoorden op die vragen onderzoekt  Froukje Santing –  op haar weblog xe2x80x98Niet alleen Allahxe2x80x99 van omroep HUMAN. De vragen zijn onderwerp van haar research voor een eventuele HUMAN-documentaire en voor de Master xe2x80x98Islam in de moderne samenlevingxe2x80x99 die zij volgt aan de Universiteit van Amsterdam.

Dinsdag 27 april was Froukje Santing
hoofdgast bij het radioprogramma OBA Live van de NIO, de Nederlandse Islamitische Omroep. Ze sprak daar over haar onderzoeksproject. Luister en kijk hier.

Froukje Santing is gexc3xafnteressseerd in jouw levensverhaal: wat zijn jouw morele ankers? Denk mee met mijn onderzoek. Overal op  xe2x80x98Niet alleen Allahxe2x80x99 kun je reacties en verhalen achterlaten.

Posted in integratie | Leave a comment

Marokko watermiddag

Marokkowater_voora5Door de ontbossing en erosie stroomt het regenwater in Marokko bijna gelijk richting zee. Hierdoor verdwijnt jaarlijks een enorme hoeveelheid aan water en vruchtbare grond. Indien niet snel wordt ingegrepen, dreigt het land te worden weggespoeld en verwoestijning een feit te zijn.

Onder het motto: xe2x80x9cWater nu en laterxe2x80x9d, willen we een innovatief waterproject realiseren in Marokko als voorbeeld voor integraal en duurzaam waterbeheer.

In verband met het lanceren van dit  eerste watercyclus project in het rurale gebied in Marokko organiseren wij een Marokko Watermiddag.

Datum:   21 mei 2010
Tijd:       13:30-18 uur
Locatie:  TU Delft
Adres:    Stevinweg 1, zaal D

Programma:
13:00-13:30 uur             Ontvangst met koffie, thee en drankjes.
13:30-14:15 uur            Welkomstwoord en officixc3xable opening door dhr. Jan Franssen (CvK provincie Zuid-Holland) o.v.
14:15- 14:30 uur           Woord namens de Ambassade van het koninkrijk van Marokko.
14:30-14:45 uur            Presentatie watermanagement project in Asoule (Marokko).
14:45-15:15 uur            Inleiding van de heer Abdelkader Larabi (professor en hoofd onderzoekunit watervoorraden en informatietechnologie) over het beheer van de watervoorraden in Marokko: wettelijke, administratieve en technische aspecten.

15:15- 15:40 uur            Inleiding van de heer L.C. Rietveld (Hoogleraar Stedelijke Watercyclus Technologie) over een aantal alternatieven voor de integrale aanpak van de waterproblemen in het Marokkaanse dorp Asoule.
15:40-16:40 uur            Discussie en interviews met waterexperts (o.l.v Samira Bouchibti, Tweede Kamerlid)
17:00-18:00 uur            Informele uitwisseling van kennis en netwerken onder het genot van een drankje en een hapje

Voor informatie en aanmelding:
Stichting Kantara
Contactpersoon: Mostafa El Filali
Tel.: +31 (0)20 – 4103924
Fax: +31 (0)20 – 4103925
E-mail: info@kantara.nl

Posted in marokko | Leave a comment

Bedreigen is een eitje, bedriegen ook

Veel ingrijpende dingen in het leven zijn met weinig inspanning te realiseren. Het is een eitje moslims te bashen (zie hier). Wat ook erg gemakkelijk is, is om het verkeer in een stad plat te leggen. Exc3xa9n telefoontje is voldoende. Wil je ervoor zorgen dat het leven van een politicus of een kunstenaar een hel wordt? Je hoeft er geen wapens voor te kopen en ook geen serieuze plannen voor te maken. Een paar dreigementen voldoen. Appeltje eitje. Nieuwe media hebben de mogelijkheden voor would be terroristen vergroot en de drempels verlaagd.

Het is even gemakkelijk degenen die bedreigd worden in een kwaad daglicht te stellen. Ze stellen zich aan, of: het is hun eigen schuld dat ze bedreigd worden. Dan hadden ze hun bedreigers maar niet boos moeten maken. Het is dezelfde kwalijke redenering die gebruikt wordt om vrouwen in korte rokjes schuldig te verklaren wanneer ze verkracht worden.

Gecompliceerder wordt het wanneer er een dreigement wordt geensceneerd. Een bekend geval in Nederland hiervan is de acteur Jules Croiset die wilde verhinderen dat het toneelstuk Het vuil, de stad en de dood van Rainer Werner Fassbinder in Amsterdam werd opgevoerd. In zijn wanhoop ging Croiset zo ver dat hij dreigbrieven aan zichzelf schreef en zijn eigen ontvoering in scene zette. Vergelijkbaar was de actie van LPF-voorzitter Moleveld die bij gebrek aan dreigbrieven, een brief aan zichzelf en aan fractievoorzitter Herben stuurde. De zogenaamde ‘afzender’ was een radicaal islamitische groep.

Bedreigen is een eitje, bedriegen is dat ook.

Over de bedreigingen die deze week zijn geuit aan de makers van Southpark is internationaal veel commotie ontstaan. Terecht, wanneer het verhaal klopt. Ter ere van de 200e aflevering besloten makers Matt Stone en Trey Parkerde profeet Mohammed te laten figureren in een berenpak, zodat hij zelf niet te zien was. Niet lang nadat de jubileumuitzending was uitgezonden, verschenen op internet bedreiging wegens ridiculevoorstellingenvan de profeet Mohammed. Nadat de  aflevering van South Park op tv te zien was, verscheen opde New Yorkse website Revolutionmuslim.comeen fotovan de net vermoorde Theo van Gogh. De extremistenverwezennaareen artikel over het landgoed waar de twee makers wonen, gaven adressen vanhet station dat South Park uitzendt en vertoonden een opruienderede (video)tehoren van een voortvluchtige extremist, Anwar al-Awlaki. Hij verdedigthet doden van ,,personen die de God en de profeet beschimpen”. De makers van Southpark pasten de online uitzending vervolgens aan.

De affaire heeft ertoe geleid dat 20 mei is uitgeroepen tot een ‘Teken allemaal Mohammed-dag’. Hiemee is het effect van degenen die Southpark hebben bedreigd averechts: de profeet zal nu in veelvoud bedreigd worden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Plaatsvervanger van God (Hassnae Bouazza)

Wanneer mannen zich beginnen te bemoeien met het hoofddoekendebat, kun je als vrouw net zo goed je biezen pakken. Neem nou student politicologie Izz ad-Din Ruhulessins kolderiek aandoende stuk op de opiniesite van de Volkskrant: xe2x80x98Hoezo geen hoofddoek?xe2x80x99

Ruhulessin is niet van het geven en nemen, niet van de twijfel of sterfelijke nederigheid. Nee, hij weet precies wat God bedoeld heeft en hij vertelt het ons wel eens even. Volgens hem is de hoofddoek een verplichting, geen vrije keuze, daarover kan dus geen discussie bestaan, want het is gewoon een feit. Lees het artikel van Hassnae Bouazza verder op Frontaal Naakt

Ook op Frontaal Naakt: "Volgens xe2x80x98Izz ad-Dinxe2x80x99 Ruhulessin schrijft de koran vrouwen de hoofddoek voor, maar daar is helemaal niks van waar, blijkt uit een stukje close-koran-reading naar de mensen toe. Lees verder…

Posted in emancipatie, opinie | Leave a comment