Hoe lastig is het verplegen van moslims?

Zestig procent van de verpleegkundigen zegt soms of regelmatig problemen te hebben met het verplegen van moslimpatixc3xabnten. Dat blijkt uit een enquete van de website Nursing.

Naar aanleiding van het artikel ‘Thuisverpleging bij allochtone clixc3xabnten: doe maar gewoon’ in Nursing aprilstartte Nursing een poll waarin de vraag werd gesteld: is het verplegen van moslimpatixc3xabnten lastigerdan het verplegen van niet-moslims? 32% van de bijna 200 stemmers laatweten dit ‘over het algemeen’ wel lastig te vinden. 28% van de stemmersheeft ‘soms’ wel problemen met patixc3xabnten van allochtone afkomst.Veertig procent herkent zich daar helemaal niet in. ‘Iedere patixc3xabntheeft z’n eigenaardigheden, allochtoon of autochtoon,’ zegt deze groep.

Lees verder op Nursing

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in gezondheid. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s