Vrees ons niet, maar heb ons lief

Hoofddoek_popHet lijkt alsof onze hoofddoek steeds meer gevreesd wordt. Uit  de discussie over de hoofddoek in Frankrijk, Belgixc3xab en Nederland, leiden wij af dat het dragen van een hoofddoek een belangrijk vraagstuk voor de toekomst wordt. En als het over onze hoofddoeken gaat, willen wij daar graag bij zijn want we zien het klimaat steeds grimmiger worden, zonder dat wij daar een stem in hebben. xe2x80xa8xe2x80xa8De laatste maanden wordt er over onze hoofddoek veel geroepen en we constateren dat er  mensen en politieke partijen zijn die onze hoofddoek vrezen, xe2x80x98de hoofddoekvrezendenxe2x80x99, hebben dingen over ons geroepen waar wij ons geenszins in herkennen, bijvoorbeeld dat wij onderdrukt worden en zielig zijn. En dat wij tegen de Nederlandse normen en waarden zijn en met ons gedrag onze onderdrukkende broers en vaders ondersteunen.

Seculierxe2x80xa8
Ook seculiere feministen vielen over ons heen. Zij accepteren niet dat hoofddoekdragende moslimaxe2x80x99s zich feminist noemen. Maar waarom zou dat niet mogen? Wij staan een feminisme voor waar ook ruimte is voor vrijwillig gehoofddoekte moslimfeministen. In de nieuwe feministische stroming 3.0 gaan hoofddoek en feminisme zeer goed samen. xe2x80xa8xe2x80xa8Wij constateren dat er accentverschuiving is in het debat rondom de islam en dat de pijlen nu op de hoofddoekdragende moslimaxe2x80x99s gericht zijn. Het klimaat jegens hoofddoekdragende moslimaxe2x80x99s is bij een deel van de bevolking zo vijandig, dat de PVV vindt dat de straten hoofddoekvrij moeten worden. Ze heeft het vernederende begrip kopvoddentax gexc3xafntroduceerd. De PVVxe2x80x99ers en andere hoofddoekvrezenden hebben geprobeerd de maatschappij tegen ons op te zetten zodat wij in de verdediging zijn gedrongen.

Op straat en internetfora wordt geroepen: xe2x80x98Hxc3xa9, vind je het heerlijk je hoofd met zoxe2x80x99n vod te bedekken?xe2x80x99  Het dragen van de hoofddoek is bij de vox populi nog geen geaccepteerd recht. Genoeg moslimaxe2x80x99s moeten zich in het maatschappelijke discours verantwoorden voor het dragen van een hoofddoek.

Angstigxe2x80xa8
Lieve hoofddoekvrezenden, wij hebben u lief, omdat wij weten dat u gewoon angstig bent en die angst op onze hoofddoek projecteert. Maar u hoeft ons niet te vrezen. Wij zijn het niet die de wijken van Gouda terroriseren, dat zijn andere allochtone jongeren waar wij niets mee hebben. Richt daarom je pijlen op hen en niet op onze hoofddoek. Soms horen wij mensen zeggen dat ze onze hoofddoek tolereren. Dat suggereert dat iedereen op ieder moment voor zichzelf  kan beslissen of hij ons die vrijheid gunt of ter plekke besluit de hoofddoek van ons hoofd te rukken. Het lijkt om een gunst te gaan in plaats van een recht. Het is daarom zaak dat Wilders en andere hoofddoekvrezenden beseffen dat het hier om een verworven recht gaat dat niet onderhandelbaar is.

Lieve hoofddoekvrezenden, wij weten ook wel dat er moslimaxe2x80x99s zijn die een hoofddoek op moeten en onderdrukt worden.

Dat vinden wij heel erg. Want gedwongen worden je hoofddoek op te doen, is net zo erg als gedwongen worden je hoofddoek af  te doen. Wij zouden graag zien dat de hoofddoek in de beeldvorming wordt losgekoppeld van onderdrukking. Want niet alle hoofddoekdragende moslimaxe2x80x99s zijn zielig en worden onderdrukt.
Razendsnelxe2x80xa8Genoeg moslimaxe2x80x99s gaan naar universiteit en hogeschool en emanciperen razendsnel. Genoeg moslimaxe2x80x99s ervaren de hoofddoek als een hip fashion statement, als een onderdeel van onze identiteit. Dat wij van onze hoofddoek houden, is geen teken van achterlijkheid of analfabetisme. Om onze eigen redenen, en die zijn net zo gecompliceerd en divers als wij zelf, dragen wij een hoofddoek. De betekenis ervan verandert steeds en is zeker niet voor iedereen gelijk. Voor de een is hij een culturele uiting, voor de ander een religieuze, voor een derde een strategische zet en voor een vierde een hip fashion statement.

Gehoofddoekte moslimaxe2x80x99s zijn mondig, vechten voor hun vrijheid en dus ook voor de vrijheid een hoofddoek  te dragen, en zij beschikken heus over een flink stel hersens die soms overuren draaien. Politici moeten weten dat het accepteren van de hoofddoek geen teken  van barmhartigheid of verdraagzaamheid is waar je stemmen  mee kunt winnen, maar een wettelijke plicht.

Lieve hoofddoekvrezenden, wij hebben er oprecht over nagedacht waar uw angst vandaan komt, waarom onze hoofdbedekking gevreesd wordt. Misschien denken jullie dat wij de hoofddoek van onze broers en zussen op moeten of dat we aanhangers zijn van een fundamentalistische islam, die de democratische rechtsstaat omver wil werpen. Helaas komt het nog teveel voor dat wij onze tijd en energie steken in het verdedigen van ons recht een hoofddoek te dragen. Wij zouden die liever blijven steken in onze emancipatiestrijd en het ondersteunen van vrouwen die belemmeringen ondervinden bij die strijd, of dat nu door vaders, broers of rechtse actoren komt.

Omarmen
xe2x80xa8
Wij omarmen de Nederlandse rechtsstaat en hebben vooral een hekel aan onderdrukkende broers want zij zijn het die het voor ons, hoofddoekmeiden, versjteren. Wij ontkennen niet dat er ook gehoofddoekte moslimvrouwen  zijn die onderdrukt worden. En evenmin dat er moslimaxe2x80x99s zijn die louter op bevel van hun broers een hoofddoek dragen.  Wij kennen deze moslimaxe2x80x99s en we komen voor hen op.
Maar het is niet in overeenstemming met de complexe realiteit, als de hoofddoek altijd en overal gezien wordt als een symbool van onderdrukking. De hoofddoek is meerzinnig en meerduidig!

Nora Kasrioui, Student Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam en Opzij columnist.
Rachida Belhadj, Student Bestuurskunde Erasmuns Universiteit Rotterdam
Barbara Chalghaf, Student Public International Law Rijks Universiteit Leiden.
Hayet Ezzarfani, Student Bedrijfseconomie Avans Hogenschool Breda.
Sheima Farag, Student Geneeskunde Uiversiteit van Amsterdam.

Dit artikel is ook verschenen in de Volkskrant

Meer artikelen over de hoofddoek

‘Hoofddoekbrigade voor grondwet en keuzevrijheid (hoofddoekbrigade)

Moslima’s van Al Wahda maken een loflied voor de hoofddoek
11 argumenten voor en tegen een hoofddoekverbod

De feministen van nu (Marcel Duyvestijn)

  1. De schande van de kopvoddentaks (Ahmed Marcouch)

Overzicht van reacties op uitspraken Femke Halsema over hoofddoekjes

 

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in emancipatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s