Huwelijksdwang in Noord-Holland, een quickscan

Feminisme1In aanloop naar de zomer van 2009 is er de nodigepubliciteit geweest rond het thema huwelijksdwang en achterlating. Naaraanleiding hiervan stelden twee statenleden in juni schriftelijkevragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Zijwilden onder andere weten of en hoe vaak huwelijksdwang inNoord-Holland voorkomt, wat wordt er gedaan op het gebied vansignalering en aanpak, en welke organisaties hierbij betrokken zijn.

ACB Kenniscentrum heeft daarop een quickscan uitgevoerd, met als doeleen globaal beeld te krijgen van de omvang van huwelijksdwang en demate van hulpverlening bij (dreigende) huwelijksdwang inNoord-Holland.   

Deze quickscan heeft aangrijpingspunten opgeleverd voor provincie,gemeentes, professionele instanties en organisaties om hun rol in deaanpak van huwelijksdwang te versterken. ACB Kenniscentrum wil daar dekomende tijd graag een bijdrage aan leveren in de vorm van een concreetproject.

Belangstellenden zijn bij dezen uitgenodigd daar in mee te denken en er actief in mee te doen.

Lees hier de quickscan.

Meer informatie en contact:

Rxc3xa9nie van der Putte (r.vanderputte@acbkenniscentrum.nl)

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in emancipatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s