Op immigratie- inburgering is 300 miljoen te bezuinigen

Economie_geldVolgens ambtelijke werkgroepen is er zo’n 300 miljoen te bezuinigen op immigratie en inburgering. Tegelijkertijd wil volgens onderzoeker Jan van Beek de meerderheid van de Nederlanders helemaal niet weten wat immigratie kost.

De rijksoverheid geeft jaarlijks zoxe2x80x99n 1,5 miljard uit aan de vreemdelingenketen: asiel, immigratie en integratie. Als je die vreemdelingenketen anders zou inrichten, bijvoorbeeld door het inperken van de instroom van asielzoekers en huwelijks- en gezinsmigratie en inburgering beperken tot taal en meer voor rekening laten komen van de inburgeraar of de werkgever, dan zou je 300 miljoen ofwel 20% van de jaarlijkse uitgaven kunnen besparen. Dat schrijft xc3xa9xc3xa9n van de 20 ambtelijke werkgroepen die in opdracht van demissionair premier Balkenende heeft onderzocht waar in de komende kabinetsperiode bezuinigingen mogelijk zijn om het sterk opgelopen financieringstekort omlaag te krijgen.

Lees verder op Wereldjournalisten

Nederland wil niet weten wat immigratie kost

De Nederlandse wetenschap wil niet weten wat de immigratie kost. Dat concludeert onderzoeker Jan van de Beek van de Universiteit van Amsterdam in een proefschrift dat hij onlangs verdedigde. Niet iedereen is blij met zijn bevindingen.

Lees verder bij de wereldomroep

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s