Marokkaanse ouderenbond opgericht

MaroknedTijdens het oprichtingscongres in Breukelen legden de ruim 100 lokaleen regionale vertegenwoordigers de laatste hand aan visie en destatuten van de MOBiN. Ook kozen zij een landelijk bestuur. De MOBiNkomt op voor de belangen van Marokkaanse ouderen in Nederland met alsdoel volwaardige deelname aan de samenleving en een verzorgde oude dag.In zes provincies zijn inmiddels regionale platforms voor de MOBiNopgericht.

Het SMN nam twee jaar geleden het initiatief tot de oprichting van deMOBiN na een onderzoek waaruit bleek dat een groeiende groepMarokkaanse ouderen te kampen had met problemen op het gebied vaninkomen, welzijn en zorg. Ook bleek er veel behoefte aan een eigenorganisatie om deze problemen het hoofd te bieden viabelangenbehartiging, voorlichting en eigen initiatieven.

In de afgelopen twee jaar heeft een initiatiefgroep van Marokkaanseouderen met ondersteuning vanuit het SMN hard gewerkt om de basis teleggen voor een eigen belangenorganisatie. In zes provincies:Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Brabant, Gelderland en Limburg,zijn inmiddels regionale MOBiN-platforms opgericht.

De MOBiN zal Marokkaanse ouderen via regionale bijeenkomsten gaanvoorzien van informatie op het gebied van zorg en welzijn, wonen enmobiliteit en inkomen en pensioenen. Daarbij wordt samengewerkt metoverheden en instellingen gericht op ouderen.

Marokkaans-Nederlandse ouderen vanaf 50 jaar kunnen lid worden vanMOBiN. In de komende periode begint MOBiN met ledenwerving en gerichtevoorlichting over onder andere inkomen en pensioen.

De MOBiN is aangesloten bij het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) en wordt ondersteund door het SMN.

Bron: Maroc.NL

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in gezondheid. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s