Wij nemen stelling. U ook?

Nederland is een mooi land. Ook een beschaafd land; mede dankzij het xe2x80″ tot nu toe bij de bevolking breed aanwezige- gevoel voor sociale rechtvaardigheid. De gelijkheid voor alle burgers ligt vast in het eerste artikel van onze grondwet en in het verdrag voor burgerrechten van de Verenigde Naties. Dankzij de diepgewortelde traditie van tolerantie en respect voor diversiteit konden tot nu toe etnische en religieuze minderheden hun volwaardige plaats innemen.

Deze interne openheid is altijd een sterke basis geweest voor de internationale openheid van Nederland.Tot nu toe dwingt Nederland respect af in de wereld. Deze belangrijke kenmerken worden bedreigd door populistische predikers van angst en haat. Zij willen Nederland veranderen in een intolerant land, een culturele eenheidsworst, gezuiverd van xe2x80x9cniet- Westersexe2x80x9d etnische, religieuze en culturele elementen. Met hun politiek van xe2x80x9cwijxc2xb4 tegen xe2x80x9czijxe2x80x9d zetten ze burgers tegen elkaar op en met hun pleidooien voor racisme en discriminatie op basis van geloof en afkomst drukken ze minderheden in een hoek.
Allochtonen en vooral moslims moeten het ontgelden. Ze zouden geen eigen scholen mogen hebben, geen moskeexc3xabn mogen bouwen en geen minister of staatssecretaris mogen worden. En vrouwen wordt hun recht ontnomen om een hoofddoek te dragen.

Niet moslims maar de radicaal rechtse politici xe2x80x9cislamiserenxe2x80x9d het politieke debat en het sociale leven in Nederland door elk probleem xe2x80″ van de files tot huisvesting en criminaliteit xe2x80″ tot een geloofskwestie te reduceren. De daadwerkelijke sociaal-economische problemen die onevenredig veel allochtonen raken, zijn uit het politieke debat verdwenen en vervangen door een ideologie van xe2x80x9cbotsende culturenxe2x80x9d.
Zij houden de burgers voor dat hun problemen als gevolg van de economische crisis, werkloosheid, armoede en criminaliteit met het afschaffen van de hoofddoek, het sluiten van islamitische scholen en het schieten op de knie van overlastgevende jongeren, op te lossen zijn!

Al te vaak verbergen de predikers van angst en haat zich achter de vrijheid van meningsuiting. Het respecteren van die vrijheid ontslaat ons echter niet van de plicht om tegen abjecte vreemdelingenhaat publiekelijk stelling te nemen en minderheden te beschermen tegen discriminatie en racisme.

Te weinig burgers, intellectuelen en politici spreken zich uit tegen de discriminatie onder de dekmantel van xe2x80x9creligiekritiekxe2x80x9d. De populisten willen artikel 1 van de Grondwet afschaffen, bepleiten xe2x80x9cde grenzen dicht te gooien voor alle niet-westerse allochtonenxe2x80x9d en willen xe2x80x9ctientallen miljoenenxe2x80x9d Europese moslims deporteren.
Ook het pleidooi om xe2x80x9cde grote schoonmaak van onze stratenxe2x80x9d te starten door ondermeer een xe2x80x9ckopvoddentaxxe2x80x9d in te voeren tast de waardigheid van de moslims aan en ondergraaft de democratische principes van Nederland. Een krachtig tegengeluid wordt te weinig gehoord. Het benoemen van vreemdelinghaat mag geen taboe worden.
De angst voor het verbale geweld van angst- en haatzaaiers mag ons niet gijzelen. Daarom spreken wij ons luid en duidelijk uit tegen discriminatie en racisme en voor solidariteit tussen alle burgers ongeacht hun etnische afkomst en religie.

– Hedy dxe2x80x99Ancona (oud-minister PvdA)
– Renxc3xa9 Danen (voorzitter Nederland Bekent Kleur)
– Hans Dijkstal (oud-vicepremier VVD)
– Bas de Gaay Fortman (oud-Kamerlid, GroenLinks)
– Jos van Kemenade (oud-minister PvdA)
– Tineke Lodders (oud-partijvoorzitter CDA)
– Anja Meulenbelt (senator SP)
– Prof. Rinus Penninx (hoogleraar Etnische Studies UvA)
– Mohamed Rabbae (oud-Kamerlid GroenLinks)
– Jan Terlouw (oud-vicepremier D66)
– Kars Veling (oud-fractievoorzitter ChristenUnie)

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie. Bookmark the permalink.

1 Response to Wij nemen stelling. U ook?

  1. David Pinto says:

    Dxc3xa9ja vu gevoel bij het lezen van dit stuk. Alsof niets is gebeurt sinds de jaren tachtig, de tijd van de ‘gastarbeiders’. De zielige migranten/moslims voor wie, kost wat het kost, gejammerd, geklaagd, gepleit moet worden. ‘Doodknuffelen’, nog steeds maar. Dit is nou een stuk waarmee studenten het begrip ‘anachronisme’ uitstekend kunnen illustreren. In die zin, en alleen in die zin, is het een okxc3xa9 stuk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s