Hirsi Ali's fatwa: Wilders goed voor Nederland? (Huib Riethof)

Ayaan_hirsi_ali_Ayaan Hirsi Ali heeft een nieuw boek geschreven en geeft raad aan de politieke elite van Nederland. Ze laat onder andere weten dat Wilders goed  is voor Nederland en dat het christendom het medicijn is om radicalisering onder moslims tegen te gaan. Huib Riethof reageert.

Het neoconservatieve denken, dat Ajaan zich in de afgelopen jaren in het American Enterprise Institute in Washington heeft eigen gemaakt, wil politiek bedrijven vanuit de hoogte van een filosofische elite. Ik kwam deze nieuwe wending in Hirsi Alixe2x80x99s gedachtegoed voor het eerst tegen ter gelegenheid van de xe2x80x9cCollapse Of Europexe2x80x9d conferentie in juni 2007 in Malibu, Californixc3xab. Ik meldde:

Ayaan Hirsi Ali introduces a new  concept. Suppression of Muslims is no more a Government task, in her  eyes. She has xe2x80x98learnedxe2x80x99 in the US, that a xe2x80x9cpopular upsurgexe2x80x9d will be a better way.

Daarom kenschetst Hirsi Ali de heer Wilders niet als een groot politicus, maar als een nuttige idioot met xe2x80x9conuitvoerbare ideexc3xabnxe2x80x9d, van wie de serieuze grote partijen CDA, VVD en PvdA gebruik zouden moeten maken, om gezamenlijk een programma door te voeren. Dat programma zou xe2x80x9cassimilatiexe2x80x9d moeten inhouden (geen sprake meer van xe2x80x9cintegratiexe2x80x9d, want dat gaat over tweezijdige aanpassing en tolerantie) van de inwoners van moslim-afkomst, die afstand zouden moeten doen van hun (blijkbaar) ingeboren islamitische- en (dat is nieuw!) xe2x80x9ctribalexe2x80x9d gebruiken.

Hirsi Ali erkent dus nu, dat sommige aanstootgevende tradities eigenlijk niets te maken hebben met de Islam, maar voortkomen uit pre-islamitische-, dan wel stam- en clan-gebonden gebruiken. Nog een stapje verder, en we komen tot de erkenning, dat Mohammedxe2x80x99s hervormingen xe2x80x9cmet de kennis van nuxe2x80x9d eigenlijk een grote stap vooruit hebben betekend in de Arabische wereld van de zevende eeuw na Christus. Maar zo ver zijn we nog niet, wat Hirsi Ali betreft.

Nemen we een geliefd onderwerp van xe2x80x9cthe caged virginxe2x80x9d, de vrouwenbesnijdenis.

Niemand bestrijdt, dat het daarbij gaat om een mensonterend gebruik, dat om xc3xa9xc3xa9n of andere reden in Noord-Oost Afrika en later in Westelijk Afrika lang voor de geboorte van zowel Christendom als Islam ingang heeft gevonden.

Daar het in Arabixc3xab nooit bestaan heeft, wordt er in de Koran en bijbehorende geschriften geen enkele melding van gemaakt. Het is dan ook een rite, die zowel bij animisten, als bij christenen (Kopten in Egypte, in Soedan) en bij moslims voorkomt. Blijkbaar is nu ook Ajaan Hirsi Ali tot de slotsom gekomen, dat we hier te maken hebben met een xe2x80x9ctribaalxe2x80x9d bepaald cultureel gebruik van gemeenschappen met een specifieke historie. Kijk, zoiets haalt natuurlijk een goed deel van de Wilders-redenering, dat alles de schuld van de xe2x80x9cfascistische ideologiexe2x80x9d van de Islam zou zijn, onderuit. Allemaal demagogie. Heeft niets met de realiteit te maken.

Maar het gaat de neoconservatieven in de USA helemaal niet om het zoeken van de xe2x80x9cwaarheidxe2x80x9d. Die hebben ze zelf in pacht. Exc3xa9n van hun ideologen, een inmiddels gestorven Duitse filosoof uit Chicago, aanhanger van Heidegger, meent, dat het gerechtvaardigd is, om zijn werkelijke gedachten te verbloemen. Ik ken die Trotskistische tactiek vanuit mxe2x80x99n eigen ervaringen met de destructieve xe2x80x9cintredexe2x80x9d-politiek in de xe2x80x9cmassabewegingxe2x80x9d, van lang geleden, in de vijftiger- en zestiger jaren. Maar bij xe2x80x9consxe2x80x9d ging het nog om het bewerkstelligen van een xe2x80x9cterugkeerxe2x80x9d van de massabewegingen naar hun socialistische idealen. Bij de ex-trotskistische neocon-leiding is een en ander verder geperverteerd naar een, omzeggens, op Plato en Aristoteles gebaseerde aristocratische machtspolitiek.

Vanuit een xe2x80x9chogere politiekxe2x80x9d, die ontstegen is aan het xe2x80x9csocialexe2x80x9d, (dus de bemoeienis van de staat met het welzijn van de massa van de bevolking), kan men dan xe2x80x9cpopular upsurgesxe2x80x9d (zie de term van AHA in 2007) aanwenden tot het bereiken van echt belangrijke doelstellingen, zoals die van een blijvende Amerikaanse overheersing van de wereld (in diens eigen belang, natuurlijk!) gedurende de 21ste eeuw. (For a New American Century, 1993).

Een belangrijke xe2x80x9cpopular upsurgexe2x80x9d in de VS, waarop de absoluut niet christelijke leden van het Centraal Comitxc3xa9 van de neocons een free ride hebben genomen, is het christelijke integrisme van miljoenen, voornamelijk niet-stadse-, Amerikanen. Een menigte christelijke sekten leeft in afwachting van de door Johannes voorspelde xe2x80x9cRapturexe2x80x9d, die, wanneer diens voorspellingen ten aanzien van de herbouw van de Tempel in Jeruzalem vervuld zullen zijn, de gelovige Christenen definitief en met terugwerkende kracht ten Hemel opgenomen zal doen worden. Anderen zullen eeuwig in de Hel moeten zuchten.

Neoconservatieven geloven daar natuurlijk geen barst van, maar in hun lijfblad, The Weekly Standard (in Nederland gexc3xafmiteerd door de xe2x80x9cDagelijkse Standaardxe2x80x9d, maar die wordt nu juist beheerst door een bepaald soort gereformeerden, waarover een andere keer, HR), worden, onder vermijding van ideologische en theologische discussies, wekelijks adviezen en suggesties gegeven aan de leiding van de Amerikaanse Conservatieve Partij, hoe ze slim gebruik kunnen maken van deze xe2x80x9cupsurgexe2x80x9d van het xe2x80x9cgewone volkxe2x80x9d, de xe2x80x9cechte Amerikanenxe2x80x9d, om hogere politieke en economische doelstellingen zeker te stellen.

Na G.W. Bush, van wie naar verluidt de WS de enige lectuur was, is het uiteraard behoorlijk bergafwaarts gegaan met de neocons. Maar wat ons hier vooral interesseert, is de verhouding van hun werkneemster Ajaan Hirsi Ali   tot hun gedachtegoed. (Het American Enterprise Institute wordt, anders dan de echt-conservatieve American Heritage Foundation, helemaal gecontroleerd door de neocons.)

Welnu, ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat Hirsi Alixe2x80x99s omhelzing van het aristocratische denken der neocons iets xe2x80x9ctribaalsxe2x80x9d heeft. Immers, Ajaan Hirsi Ali, toen ze op schandelijke manier ten volle was uitgebuit door de VVD en vernederd werd in verband met leugentjes over haar vluchtelingenstatus, hield een persconferentie, waarin ze trots verklaarde, dat zoiets een xe2x80x9cDarodxe2x80x9d nooit mocht worden aangedaan. (Den Haag, mei 2006).

Wat is een Darod? De Darods zijn een Somalische stam die lang geleden uit Arabische verbanning terugkeerde naar het thuisland en aldaar (nog steeds) een adellijke status hebben. Op Amerikaanse Somalische websites maakt men zich nog altijd vrolijk over de Darods, die zich uitsluitend door steppe en woestijn voortbewogen, gedragen op de rug van ondergeschikten. Exc3xa9n van de vroegere presidenten van een door het Westen en Ethiopixc3xab g
esteunde regering zonder macht in Somalixc3xab, was dan ook een Darod. Maar: Oppassen! Er zijn zuidelijke- en noordelijke Darods. De eersten zijn anti-islamistische (maar moslim-gelovige) leden van de bourgeoisie in de zuidelijke steden van Somalixc3xab. De tweeden hebben een gebied in het Noorden in handen, waarover ze permanent strijden met de nog noordelijker protagonisten van Puntland, een feitelijk onafhankelijke staat ten Oosten van Djibouti op formeel Somalisch grondgebied.

De machtspretentie van de Darod-clans lijkt onbewust overgexc3xabrfd door hun rebelse nakomeling Ajaan. Je vindt het terug in Ajaanxe2x80x99s artikel in de NRC. Het is een poging tot strategisch denken tegen de achtergrond van onuitgesproken doelstellingen. Zoals haar broodheren van de WS, poogt ze vanuit de hoogte van haar filosofische waarheid, adviezen te verkopen aan de Nederlandse gevestigde partijen, die in haar ogen nu voldoende xe2x80x9cgek gemaaktxe2x80x9d zijn door Wilders.

Strategisch doel van de neocons en de Israel-lobby AIPAC, is, Europa permanent te verzwakken door het aanstoken van een conflict met de Islam, vertegenwoordigd door immigranten en ook door de midden-oosterse vijanden van Israxc3xabl. Een xe2x80x9ccollapsexe2x80x9d (ineenstorting) van Europa zou goed uitkomen. Vandaar onzin-verhalen over de noodzaak voor christelijke Europeanen om meer kinderen te maken en zodoende de Agia Sophia in Constantinopel te ont-islamiseren. Het gebouw is in 1939 al door de Turkse overheid van zijn moskee-hoedanigheid ontdaan en functioneert tot de dag van vandaag als cultureel monument van zowel de christelijke- als de islam-geschiedenis.

Ajaan Hirsi Ali, haar neerzetten als tribaal-gestoorde persoon is niet bedoeld als demonisering. Anders dan Wilders, staat zij open voor de waarden van een moderne, vrijheidslievende samenleving. Ik ben nog altijd behept met een plaatsvervangende schaamte, als ik denk aan de manier waarop deze moedige vrouw verjaagd is geworden door de VVD-aanhangers die die andere appartementen in haar Haagse flatgebouw bewoonden. Met behulp van de rechter, nota bene!

Ik ben er dan ook trots op, dat linkse vrienden en kennissen, opgekomen zijn voor haar recht op een veilig tehuis in Nederland (tevergeefs). Zoals ik ook vind, dat, als de VVD niet wil betalen voor de brokken die ze met Hirsi Ali gemaakt heeft, de Nederlandse Staat Ajaan overal moet beschermen waar dat nodig is.

Het is, lijkt mij, van een fijnzinnige ironie, die je bij Wilders vergeefs zult zoeken, dat Ajaan in de NRC verklaart, dat  ze ervan overtuigd is, dat zelfs de boze Wilders-kiezers zich radikaal anders zullen gedragen dan haar vroegere boze buren in Den Haag:

Maar ook de boze kiezers van Wilders moeten iets doen om te helpen. Om  van de achterstandswijken af te komen, moeten islamitische en zwarte  scholen moeten [sic!] worden gesloten. Een spreidingsbeleid zou wonderen doen.  Als dat beleid wil werken, moeten de autochtone Nederlanders bereid zijn  de deuren van hun scholen te openen voor de volgende generatie, zodat  die kan worden geleerd de Nederlandse waarden te accepteren. Bovendien  zou het helpen als ze bereid zouden zijn moslims, die uit de  achterstandswijken worden overgeplaatst, als hun buren te aanvaarden, zodat ze hen kunnen helpen veel sneller te assimileren.

Achterstandswijken hebben natuurlijk niets te maken met de Islam. Er is gewoon een overschot aan stadsbewoners met weinig economische kansen. Dat kun je overal zien, islam of niet (denk aan Tsjechixc3xab, Slowakije, Hongarije xe2x80″ waar in plaats van de -afwezige- moslims zigeuners en joden (HU: Jobbik) de schuld krijgen.

xe2x80x9cSpreidingsbeleidxe2x80x9d: Er is niets tegen, als immigranten of ethnisch-culturele groepen een of twee generaties lang samenwonen en elkaar stimuleren tot emancipatie. Zo is het steeds weer gelukt in de VS (Joden in New Jersey, Italianen in New York, Ieren in Boston, Afro-Americans in Chicago, Latinos in Los Angeles). Het weren van bepaalde bevolkingsgroepen uit delen van de stad, zoals via de xe2x80x9cRotterdam-Wetxe2x80x9d, die inkomenscriteria hanteert en etnische discriminatie rechtvaardigt, is een garantie voor het opkomen van racisme.

xe2x80x9cAanvaarding als burenxe2x80x9d die xe2x80x9cgeholpen moeten worden om xe2x80x99snelxe2x80x99 te assimilerenxe2x80x9d: Als de xe2x80x9ceigenxe2x80x9d elite-groep van Hirsi Alixe2x80x99s buren in haar Haagse flatgebouw (met koopwoningen) al alles heeft gedaan (en met succes) om, wegens de dreigende xe2x80x9cwaardedalingxe2x80x9d van hun bezit een kennelijk totaal xe2x80x9cgeassimileerdexe2x80x9d medebewoonster te verjagen, hoe kan Ajaan dan serieus veronderstellen, dat xe2x80x9congeassimileerdexe2x80x9d moslims liefderijk begeleid zouden worden door banggemaakte autochtonen?

Ik mag die hautaine ironie van Hirsi Ali wel. Ik zou alleen nooit in een land willen wonen waar zij en haar neoconservatieve suprematisten het voor het zeggen hebben.

Deze blog is van Huib Riethof en eerder verschenen op het weblog Krapuul en met toestemming van Riethof op het Allochtonenweblog geplaatst. Riethof studeerde sociale geschiedenis en woont en werkt in Brussel als onafhankelijk expert voor achterstandswijken in Europa. (e-urban xe2x80″ European Urban Solutions). Was ooit (1970-75) raadslid en wethouder van de PSP in Amsterdam. Blogt in 4 talen (NL, EN, FR en DE) over Europa en heeft een eigen blog. Over Nederland en Vlaanderen schrijft hij in De Lage Landen.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie, wilders pvv. Bookmark the permalink.

1 Response to Hirsi Ali's fatwa: Wilders goed voor Nederland? (Huib Riethof)

  1. Adem says:

    Geert Wilders heeft niets in te brengen voor Nederlandse samenleving,het enige wat hij doet is zich bezig houden met islam en Turkije,ook daar heeft hij geen ballen verstand van,hij lult maar wat (had hij beter ressiseur moeten worden als hij toch bezig is met films te maken).Als hij alle buitenlanders er uit gooit (wat hem niet zal lukken)gaat Nederland het heel moelijk krijgen,in de fabriek waar ik werkzam ben werken 99% buitenlander (ja ook die zijn er die werken),en zo zijn er meer bedrijven waar Nederlanders niet willen werken,hoe wil hij dat oplossen?? Al deze bedrijven failliet laten gaaan mischien?komt Nederlandse economie niet ten goede dacht ik zo,en zal het nog erger worden dan het al is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s