Gebrek aan duiding media bij KLPD-analyse Marokkaanse daders (Steeph)

Eerste maar even wat quotes, want die blijven het meest hangen bij lezers van bladen/kranten/blogs:
AD: xe2x80x9cExc3xa9n op drie dieven Gouda is Marokkaanxe2x80xa6..Uit cijfers van Binnenlandse Zaken blijkt verder dat de regio Utrecht veel Marokkaanse boeven kentxe2x80x9d
Telegraaf: xe2x80x9cGouda procentueel meeste criminele Marokkanenxe2x80x9d
DS: xe2x80x9chet blijkt dat veel Nederlandse steden geteisterd worden door Marokkaanse criminelen. In Gouda is zelfs xc3xa9xc3xa9n op de drie criminelen van Marokkaanse afkomstxe2x80x9d
Elsevier: xe2x80x9cGouda blijkt bolwerk van Marokkaanse criminaliteitxe2x80x9d

Duidelijk toch, Marokkanen vormen een groot probleem.
Helaas, zoals vaker, zijn de bladen/blogs weer eens te kort door de bocht gegaan in het overnemen van cijfers. Waarschijnlijk om hun lezers weer eens te geven wat ze graag horen.
Voor ik dat ga uitleggen, even een opmerking vooraf. Die is nodig omdat anders de helft van de mensen gaat reaguren over het verkeerde.
Los van de nuances die ik hieronder ga aanbrengen, is er wel degelijk sprake van een significant groter aantal problemen binnen de groep Marokkaanse jongeren vergeleken met de rest van de bevolking. Over oorzaak en omvang valt nog wel te twisten.
Maar ik richt me hier alleen even op de tekortkomingen in het overnemen van de gegevens uit het KLPD-rapport door genoemde media.

Belangrijkste opmerking is dat het hier niet gaat om veroordeelde criminelen maar om opgepakte verdachten. In Nederland is iemand nog steeds past echt een misdadiger als een rechter een veroordeling uitspreekt.
Het rapport zegt hier zelf ook iets over:
xe2x80x9cVerder moet wellicht nagedacht worden over het feit dat aantallen aangehouden Marokkanen (ook) iets zeggen over de inspanning van de politie. Dus als de politie in een regio meer Marokkanen aanhoudt kan dit ook zomaar zo zijn omdat de politie in die regio beter presteert voor wat betreft de opsporing en niet perse dat die Marokkanen crimineler zijn. Dit zou je kunnen analyseren door het ophelderingspercentage in deze gemeente, of in de regio waartoe de gemeente behoort, te vergelijken met het landelijk ophelderingspercentage. De mate waarin dit percentage hoger is, zou zowel de absolute als de relatieve druk evenredig moeten verlagen.xe2x80x9d

Het is een bekend verschijnsel dat het makkelijker is je aandacht te richten op groepen die qua uiterlijk opvallen. In de documentaire Bowling for Columbine werd dit heel mooi gexc3xafllustreerd. Dus het zou wel fijn zijn als iemand eens gaat onderzoeken of de politie niet xe2x80x9coverijverigxe2x80x9d is in de richting van de groep die toch al een slechte naam heeft. Daarmee versterk je namelijk een indruk.

Dan een opmerking over het begrip xe2x80x9ccrimineelxe2x80x9d. In de berichtgeving wordt ook gesproken over boeven en dieven. Maar het rapport gaat op geen enkele manier in op welke daden er dan onder dat begrip criminaliteit vallen. De uitsplitsing is er ook niet. Heel bot gezegd, het kan zijn dat alle Marokkanen zijn opgepakt voor het vernielen van een vuilnisbak en dat alle niet-marokkanen zijn opgepakt voor het plegen van een overval met een pistool. Het rapport maakt daar nog wel de volgende, opvallende, kanttekening bij:
xe2x80x9cOpmerkelijk was dat in bepaalde gemeenten met veel criminele Marokkanen de oververtegewoordiging ten opzichte van autochtonen relatief laag was omdat het criminaliteitsniveau van autochtone Nederlanders in die gemeente relatief (dus tov de andere gemeenten) hoog was.xe2x80x9d

Dan nog iets over de manier waarop getallen zogenaamd in xe2x80x9ccontextxe2x80x9d geplaatst worden. In Gouda is 9% van de bevolking Marokkaan en 1/3 van de criminelen ook. Heftig!
Maar nog afgezien van de beperkte waarde van die 1/3 moet ook nog in meer detail gekeken worden naar de bevolkingssamenstelling. Bejaarden zijn over het algemeen niet het meest crimineel. De meeste criminelen zitten tussen de 12 en 30 jaar. In Gouda is het aandeel in die leeftijdsgroep van Marokkanen geen 9% maar 14%. Dat is dus alweer 50% meer. Dus (los van de eerdere kanttekeningen) zijn ze niet 3 keer zo crimineel maar 2 keer zo crimineel ineens.

Samenvattend kan gezegd worden dat een rapport behoorlijk misbruikt is omwille van de smeuxc3xafge koppen. En door dat soort acties kan ik me enerzijds voorstellen dat overheidsinstanties steeds voorzichtiger worden met het zomaar openbaar maken van dit soort rapporten (was bij deze ook niet de bedoeling) en tegelijk gedwongen worden keuzes te maken die voortkomen uit publieke opinie en niet de feiten.

De NOS heeft in haar bericht ook nog een zeer goede opmerking: xe2x80x9cHiermee wordt bepaald hoeveel geld gemeenten krijgen om overlast aan te pakken.xe2x80x9d
Oftewel, het loont om hoger op de criminaliteitsladder te komen, als  het gaat om Marokkanen tenminste.

Afsluitend moet nog gezegd worden dat naast bovengenoemde media het NRC en BinnenlandsBestuur een veel netter stuk hadden.
En alleen de NOS en Omroep Brabant gaven, zover ik kon vinden, een link naar het rapport zelf.

Maar voor de rest zouden een aantal hoofdredacteuren misschien maar weer eens wat boeken teruglezen die ze ooit op hun opleiding kregen over integere en zuivere journalistiek.

Deze blog is geschreven door Steeph van het onvolprezen weblog Sargasso, waarop het stuk eerder verscheen. De blog is op het Allochtonenweblog geplaatst met toestemming van Steeph.

Meer over media hier

Meer mediamissers:

Spitsonline, veel geschreeuw weinig wol (Martijn de Koning)

Feit of fictie? de tasjesdievenopleiding in Gouda 
hype van de dag: terreuraanslag in Amsterdam
Marokkanen krijgen ten onrechte schuld van tragisch ongeval
Spits krijgt klacht vanwege bashen Marokkanen
Vrouw liegt over Marokkaanse rovers
Het is allemaal de schuld van de moslims
NOVA moet rectificeren
 
Hey pssst….De Telegraaf manipuleert
NOVA berichtte onjuist en tendentieus

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in jeugdcriminaliteit, media, opinie. Bookmark the permalink.

1 Response to Gebrek aan duiding media bij KLPD-analyse Marokkaanse daders (Steeph)

  1. Mark says:

    Leuk, maar nog steeds ernstig.
    Waarom hoor ik trouwens niks over de 1/2e generatie die weggelaten word uit de statistieken omdat die al ‘Nederlander’ zijn. Het is redelijk om aan te nemen dat de cijfers dan nog hoger uitvallen.
    Maar daar hoor je niemand over, want = discriminazie!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s