21 maart: viering internationale dag tegen racisme

21maarttmp21 maart is de door de Verenigde Naties uitgeroepen als dag tegen racisme. Dit naar aanleiding van demonstraties in Zuid-Afrika tegen de zogenaamde pasjeswetten, die identiteitskaarten verplicht stelden voor zwarte mensen. Deze demonstraties hadden tientallen doden tot gevolg. Op deze dag wordt sindsdien wereldwijd stilgestaan bij het
belang van de strijd tegen racisme en elke vorm van discriminatie.

De Multiculturele samenleving in Nederland staat onder druk. De afgelopen jaren hebben een toenemende polarisatie laten zien die veel spanning heeft veroorzaakt tussen verschillende bevolkingsgroepen.
Aanslagen op moskeexc3xabn, islamitische scholen en kerken, en verontrustende uitkomsten van enquxc3xaates (bijna de helft van de
Nederlandse autochtone bevolking wil dat moslims zich hier niet thuis voelen) stemmen somber. Versterkt door de eenzijdige beeldvorming en berichtgeving ontstaat momenteel een benauwend leefklimaat voor de overgrote meerderheid van allochtonen, die met inachtneming van de hier geldende regels, maar met behoud van hun rechten, willen
samenleven.

Het is tijd vom te laten zien dat er in Nederland respect is voor iedereen. Respect voor de mensen die hier gekomen zijn als
arbeidsmigrant en Nederland mede hebben gemaakt tot wat nu is. Respect voor ieders vrijheid zijn godsdienst te beleven op zijn eigen manier. Respect voor vrouwen, jongeren, en iedere seksuele geaardheid.

Daarom vieren we samen door middel van een ludieke actie op 21 maart 2010 om 17 uur op de Dam de internationale VN-dag tegen racisme. Kom ook.

(ingezonden bericht)

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in bijeenkomst/debat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s