Moslimomroepen: SMO maakt bezwaar tegen SMON. NMO in problemen

De SMO, stichting Moslim Omroep, en Alevitische (Hak-der) en Ahmediyya (ULAMON) verenigingen hebben in de tweede week van februari protest aangetekend tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media om de SMON de zendtijd voor moslims te gunnen en niet de SMO.

Fethi Killi voorzitter van Hak-der, een Alevitische organisatie, en secretaris van de SMO heeft bewust voor een 2-sporenbeleid gekozen. Hak-der had zich als mede-ondertekenaar onder de SMO-aanvraag geschaard. Omdat het Commissariaat de ‘religieuze’ zendtijd toewees aan SMON, stichting Moslimomroep Nederland, vielen de Alevieten  weer uit de boot, aldus Killi. ‘Als Alevieten vinden we dat we al decennia lang op een mediazijspoor worden gezet. Door het besluit van het Commissariaat gebeurt dit weer. We wilden met dit aparte bezwaarschrift ook een moreel appxc3xa8l doen op het Commissariaat. Het gaat immers niet alleen over de letterlijke tekst van de wet, maar ook over de geest van de wet.’ Lees verder bij wereldjournalisten

NMO vraagt uitstel van betaling
Overigens heeft de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) heeft, zoals medewerkers al verwachtten, uitstel van betaling aangevraagd. De NMO hoopt met de surseance in de lucht te kunnen blijven tot de zendmachtiging afloopt op 1 september 2010. De omroep kampt al tijden met problemen. Er lopen diverse rechtszaken wegens mogelijke fraude en diverse partijen hebben een vordering liggen. Bron: villamedia

Zie ook: Radi Suudi en Mohammed Chappih winnen strijd om moslimzendtijd

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in media. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s