Maarten van Rossum over populisme

"Het populisme is de ziekte van de democratie..", historicusMaarten van Rossem bewijst maar weer eens waarom hij een van de meestbegenadigde schrijvers van Nederland is. In zijn nieuwe boek ‘Waarom isde burger boos?’ gaat hij in op de opkomst van het hedendaags populismein Nederland, Geert Wilders en de betekenis ervan voor de parlementairedemocratie.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in multicultureel onbehagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s