Dankzij campagne enorme toename discriminatieklachten in 2009 in Rotterdam

RadarHet aantal klachten over discriminatie dat in 2009 binnenkwam bij RADAR is enorm toegenomen.  Werden in 2008 nog  573 klachten gemeld, in 2009 waren dat er maar liefst 933. De toename van de meldingsbereidheid is te verklaren uit de landelijke campagne die in de zomer van 2009 breed werd gevoerd. De affiches met als motto Moet jij jezelf verbergen als je naar buiten gaat sloegen aan bij het publiek en zorgden ervoor dat veel meer mensen dan anders RADAR benaderden met hun ervaringen. De campagne was een initiatief van het Ministerie van BZK en diende om antidiscriminatie bureaus onder de aandacht te brengen en de meldingsbereidheid te verhogen.  Dat lijkt dus gelukt.De meeste klachten gaan nog steeds over etnische discriminatie. Het percentage zakte wel onder de 50 % naar 48. De discriminatiegronden sekse, handicap en seksuele gerichtheid vormen met elk 7 % een steeds groter aandeel. Leeftijdsdiscriminatie is in 6 % van de gevallen het onderwerp van de klacht. Ongeoorloofd onderscheid naar geloofsovertuiging eveneens 6 %. RADAR, het antidiscriminatie bureau werkzaam voor de regioxe2x80x99s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Midden- en West-Brabant, heeft kantoren in Rotterdam, Dordrecht, Tilburg en Breda. Daar kunnen mensen persoonlijk hun ervaringen met discriminatie melden en advies of bijstand krijgen bij het nemen van stappen hiertegen. Melden kan natuurlijk ook per telefoon, mail of rechtstreeks via http://www.radar.nl. In gemeenten waar RADAR nadere afspraken mee heeft gemaakt kunnen inwoners op afspraak  ook in hun eigen gemeente een klacht indienen.

Steeds meer autochtone Nederlanders vinden hun weg naar RADAR, niet alleen met klachten over vormen van discriminatie die hen eveneens raken zoals leeftijd, handicap, sekse en seksuele gerichtheid. Ook maatregelen ten behoeve van allochtonen houden de gemoederen regelmatig bezig.

In de hieronder bijgevoegde cijfermatig factsheet zijn de cijfers per regio gerangschikt. De RADAR-regioxe2x80x99s vallen samen met de politieregioxe2x80x99s. Zo kunnen de cijfers van RADAR goed naast de cijfers van de politie gelegd worden en kan aan de gemeenten een compleet  beeld  gegeven worden van de aard en omvang van discriminatie.
Gemeenten hebben sinds de invoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen  de verplichting om aan het ministerie van BZK te rapporteren over meldingen van discriminatie binnen hun gemeente. RADAR voorziet gemeenten van deze gegevens en verzorgt ook een laagdrempelige mogelijkheid om klachten te melden.

Bron: Radar

Download tabellen_jaaroverzicht_2009_radar.pdf

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in discriminatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s