Comitxc3xa9 Marokkaanse Nederlanders roept op om te stemmen

Het onlangs opgerichte Amsterdamse Comitxc3xa9 Ter Bevordering van de Politieke Participatie van Marokkanen roept Marokkaanse Nederlanders op gebruik te maken van hun stemrecht. Het Comitxc3xa9 organisateert op 25 februari een verkiezingsdebat in de Amsterdamse Manseveltschool. In een persbericht schrijft het Comitxc3xa9:

Het vertrouwen in de politiek onder Marokkaanse Amsterdammers, jong en oud, heeft een grote deuk opgelopen. De overmatige negatieve (media) aandacht voor Nederlandse Marokkanen duwt de gemeenschap steeds in verdediging. Gevolg is dat de kloof tussen de bevolkingsgroepen groter wordt.

De laatste jaren blinkt xe2x80x9cde politiekxe2x80x9d uit in polariserende uitspraken over xe2x80x9cMarokkanenxe2x80x9d, Islam en moslims. Bepaalde politieke partijen lijken thuisbasissen te zijn van Islamofoben en demagogen. De polarisatie leidt tot sociale onrust. Maar ook tot marginalisatie van bepaalde bevolkingsgroepen.

Uit angst voor electoraal verlies bieden politieke partijen geen noemenswaardige weerstand tegen de polariserende aantijgingen. Onder mom van vrijheid van meningsuiting wordt de vrijheid van het bestaan als burger met een bepaalde culturele en religieuze achtergrond onderdrukt.
De opvatting dat het slechts tijd kost voordat migranten volwaardig deelnemen aan de samenleving, is achterhaald. Het populisme ten koste van onder andere Nederlandse Marokkanen en moslims zorgt voor grote politieke en maatschappelijke spanningen. Het lijkt wel alsof het populisme het wint van gezonde politieke nuchterheid.

Een grote groep Amsterdamse Marokkanen geeft zich niet gewonnen. Zij blijven vertrouwen dat democratische politieke programma de basis zijn voor een samenleving waar ruimte is voor diversiteit in cultuur en geloof. Zij blijven vasthouden aan de democratische rechtstaat, verankerd in de grondwet. Deze Amsterdamse Marokkanen blijven geloven in de idealen van vrijheid, solidariteit, betrokkenheid en verheffing. Daarom zien zij het als hun plicht om het vertrouwen in xe2x80x9cde politiekxe2x80x9d terug te winnen. Onder andere door hun achterbannen te mobiliseren om met de verkiezingen op 3 maart te gaan stemmen.

Onder het motto xe2x80x9c IEDERE STEM TELTxe2x80x9d worden diverseactiviteiten gereorganiseerd in de stad voor het motiveren van destemgerechtigde Amsterdamse Marokkanen: man en vrouw, jong en oud tegaan stemmen.

Dat gaan we doen door middel:
–    Het verspreiden van flyers met een oproep voor MarokkaanseAmsterdammers waarin de noodzaak van de politieke participatiebenadrukt en gestimuleerd wordt.
–    Organisatie van een debat op 25 februari over dit thema met diverse politieke partijen.
–    Organisatie van debatten in de stadsdelen
–    Informatiepunten in het leven te roepen. Waar de stemgerechtigden met hun vragen terecht kunnen.

Deze mobilisatie campagne is stadsbreed georganiseerd door diversemaatschappelijke organisaties, zelforganisaties van AmsterdamseMarokkanen en betrokken burgers

Het Comitxc3xa9 Ter Bevordering Politieke Participatie Marokkanen bestaat uit o.a.:
Marokkaanse Raad Zeeburg, Komite Marokkaanse Arbeiders Amsterdam, Fath, Aknarij , Ittihad Choura, Bouya, Piramide, Komite Marokkanen voor de Mensenrechten ,Blieb Forum Burgerschap en Solidariteit, Sociaal Cultureel Centrum Medelanders , Assanabil , Al Rissala,  Vrouwengroep Al Khansae en KMAN

In een flyer laat het Comitxc3xa9 weten:

Al jaren strijden de Marokkaanse democratische organisaties voor het verbeteren van de positie van Nederlandse Marokkanen en voor het bevorderen van hun deelname aan de Nederlandse samenleving. Door deel te nemen aan de samenleving krijgen Nederlandse Marokkanen mogelijkheden zich te ontplooien als volwaardige burgers en kunnen zij bijdragen aan de sociale en culturele cohesie in onze multiculturele samenleving.
Politieke participatie, zowel actief als passief, is erg belangrijk. Het biedt kansen. Met actieve en passieve politieke participatie kan invloed uitgeoefend worden op het overheidsbeleid en het politieke landschap.
Als groepen burgers zich afsluiten en geen gebruik maken van hun actief en passief kiesrecht, dan winnen populisten, volksmenners en extreemrechts terrein.

Helaas moeten we constateren dat de politieke participatie van Nederlandse Marokkanen de afgelopen twee decennia te wensen over laat.   

Op 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Marokkaanse organisaties roepen hun achterban op gebruik te maken van hun democratisch recht en deze kans niet voorbij te laten gaan.xe2x80xa8
Stem dus:

  • Omdat het uw plicht is om te gaan stemmen.
  • Omdat uw stem meer waard is dan u denkt.
  • Om invloed uit te oefenen op het beleid.
  • Stem ook:
  • Voor een volwaardige burgerschap.
  • Voor sociale cohesie en solidariteit.
  • Voor een multicultureel onderwijsbeleid.

STEM TEGEN:
Segregatie, sociale uitsluiting, racisme en alle vormen van discriminatie.

Kom naar het politieke debat van 25 februari 2010, op de Mansveltschool, Karel Doormansstraat 125 om 19,30 uur

Voor meer informatie: MRZ:020.6652295 of KMAA:020.6752116 of Aknarij: 0654916067

 

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in Politiek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s