Verlies van PvdA zal slecht uitpakken voor migranten (Saxc3xafd Bouddouft)

Vlak voor de lokale verkiezingen heeft een aantal mensen, hoofdzakelijk vanuit migrantengroepen, xe2x80x98de allochtone (moslim) burgerxe2x80x99 opgeroepen vooral progressief te gaan stemmen. Mensen oproepen om te gaan stemmen is heel goed. Toch heb ik grote bezwaren tegen deze oproep. Van deze personen had ik een dergelijke oproep niet verwacht. De redenen voor mijn bezwaren zijn de volgende.

Ten eerste: progressief stemmen zegt niet zoveel binnen de Nederlandse politieke verhoudingen. Bijna alle politieke partijen kennen een behoudende en progressieve kant. De ene meer dan de ander, dat wel. Aan de inhoud van hun oproep te lezen, gaan de ondertekenaars er kennelijk van uit dat progressiviteit alleen te vinden is aan de linkerkant van de PvdA.

Ten tweede: er lopen heel wat conservatieve xe2x80x98allochtone (moslim) burgersxe2x80x99 rond in onze samenleving. Deze mensen kun je niet overtuigen tegen zichzelf te gaan stemmen.

Het derde en tevens het grootste bezwaar is de aanval op de PvdA. Want in essentie wordt xe2x80x98de allochtone (moslim) burgerxe2x80x99 niet opgeroepen om progressief te stemmen, maar om niet op `de PvdAxe2x80x99 te stemmen. En dit is precies wat de ondertekenaars niet hadden mogen doen. De PvdA wordt verweten migrantenkiezers in de steek te laten door geen stelling te nemen tegen xe2x80x98het rechts-conservatieve populismexe2x80x99, lees PVV, leefbaar Rotterdam en hun politieke verwanten.

De kans is groot dat de ondertekenaars precies bereiken wat zij juist niet willen, namelijk dat het xe2x80x98rechts-conservatieve populismexe2x80x99 in de collegebanken van grote steden, Rotterdam en Den Haag, terecht komt. De herovering van de plaats in het Rotterdamse college door de PvdA in 2006 komt voor een groot deel door de stem van migranten. Anders zou de partij in de oppositie zijn beland en de leefbaren zouden hun bestuurlijke macht hebben behouden. In dat geval was het maar de vraag of Rotterdam een migrant als burgmeester zou krijgen. In dit geval is het een PvdAxe2x80x99er en migrant geworden. Gelukkig liep het anders. Migranten hebben massaal en strategisch gestemd. De opkomst van Marokkaanse migranten bij die verkiezing was bijna even hoog, of even laag, als bij de autochtone Rotterdammers.

Als dit jaar de PvdA niet voldoende stemmen haalt om mee te doen aan de collegevorming, is de kans groot dat Leefbaar Rotterdam terugkomt in het college. De xe2x80x98allochtone (moslim) burgerxe2x80x99 zal dan nog verder van huis zijn.

De PVV van Wilders doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. De verwachting is dat Wildersxe2x80x99 partij grote winst zal boeken. Een winst van deze partij en verlies van de traditionele partijen, waaronder PvdA, zal heel progressief Den Haag onderdruk zetten.

Een verlies van de PvdA zal ook buiten de grote steden direct gevolgen hebben voor raadsleden uit migrantengroepen. De meeste politiek actieve migranten zijn PvdAxe2x80x99ers. De uitstroom van deze politici uit gemeentehuizen zal niet alleen een groot verlies zijn voor de migrantengroepen. Maar ook een politieke winst voor xe2x80x98het rechts-conservatieve populismexe2x80x99, die geen migranten wil hebben op de politieke en bestuurlijke posten in Nederland. Zie de reacties van PVV op de kabinetsleden met Turkse en Marokkaanse afkomst en de reactie van Rotterdamse leefbaren op het burgemeesterschap van de heer Aboutaleb.

Het is niet voor niets dat de politieke vijanden van de PvdA, zoals PVV, Leefbaren en de politieke columnisten zoals Afshin Ellian, deze de Partij van de Allochtonen noemen. Hiermee tracht men de partij in diskrediet te brengen bij autochtone kiezers. Een oproep aan migranten om niet op de PvdA te stemmen past precies in deze strategie. Ik ga ervan uit dat de ondertekenaars van de oproep deze uitkomst niet wensen. Maar het ontbreekt hen wel aan het besef dat zij precies hetzelfde zullen bereiken als wat hun politieke tegenpolen nastreven.

De xe2x80x98allochtone (moslim) burgerxe2x80x99 is gebaat bij orixc3xabntatie op een zo breed mogelijk politiek spectrum. Ik zou zeggen, alle partijen die de positie van migranten niet ter discussie stellen. Migrantengroepen oproepen om gebruik te maken van het eigen stemrecht kan nooit genoeg zijn. De oproep moet wel de belangen van betrokkene dienen.

Saxc3xafd Bouddouft is directeur van stichting Meander, Centrum voor Maatschappelijke ontwikkeling in provincie Zuid-Holland. Hij is niet verbonden aan een Politieke Partij

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie, Politiek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s