De minder frisse praktijken van Elsevier-columnist Afshin Ellian

HitlerinmontevideoOp de diverse rabiate haat sites (ik schrijf de namen niet eens meerop) wordt al dagen moord en brand geschreeuwd over de media optredensvan Peter R. de Vries met betrekking tot Geert Wilders/PVV + aanhang.

Vandaag viel mijn oog op het stukje xe2x80x9cDe Vries vergelijkt Wilders metHitlerxe2x80x9d bij Elsevier en dat trok natuurlijk de aandacht. In dit stukjebetoogt Ellian dat Peter R. de Vries Wilders met Hitler vergelijkt wantde Vries zei bij Pauw en Witteman: xe2x80x9cxe2x80x98Ik vind dat ik een geluid moetlaten horen, niet te laat, maar tijdig, dan hoef ik mezelf geen verwijtte makenxe2x80x9d.

Volgens Ellian vergelijk je dan iemand met Hitler. Ik dacht al; mijwas geen Hitler-vergelijking opgevallen de laatste tijd, zeker niet uitde mond van Peter R. de Vries, maar het ligt dus aan het al dan nietxe2x80x9ctijdig ergens een geluid over laten horenxe2x80x9d. Als je dat xe2x80x9cte laatxe2x80x9d doetdan heb je Hitler zijn gang laten gaan en ben je medeschuldig aan deHolocaust.

En zo zit het in elkaar. Volgens Ellian dan.

Maar Ellian bakt het nog bruiner; deze xe2x80x9cHitler-vergelijkingxe2x80x9d is nietslechts een ordinaire Hitler-vergelijking, nee het is het is xe2x80x9ceengewelddadige oproepxe2x80x9d. Volgens Ellian dan. Hoe werkt dat? Nou Hitlermoest dood, volgens Ellian, en je vergelijkt Wilders met Hitler,volgens Ellian, en dus vind je dat Wilders ook dood moet. VolgensEllian.

En of dat allemaal niet ernstig genoeg is; de Nederlandse televisieis door dit alles ook nog eens geen haar beter dan de staats-televisiein Iran. Volgens Ellian.

Ik kan niet namens Peter R. de Vries spreken, en dat doe ik dus ook niet, maar ik wil hier een paar kanttekeningen bij plaatsen.

PeterR. de Vries maakte geen Hitler-vergelijking, het is (voor de zoveelstekeer) een PVV-aanhanger, dit keer Ellian c.s., die deHitler-vergelijking maakt. Hou het maar eens in de gaten; 99 van de 100keer dat er iemand Wilders met Hitler vergelijkt, wordt dit gedaan dooreen PVV-aanhanger, in plaats van door een PVV-tegenstander. DePVV-tegenstander kijkt wel uit; met een Hitler-vergelijking xe2x80x9cverlies jeimmers de discussiexe2x80x9d aangezien het xe2x80x9ceen Godwinxe2x80x9d is.

Ik heb helemaal niks tegen Hitler-vergelijkingen mits ze goedonderbouwd zijn. Niet dat hier nu sprake van is, niemand had het overHitler, alleen Ellian, maar als er reden toe is, waarom zou je iemandniet met Hitler vergelijken?

Omdat als iemand die je met Hitler kan vergelijken, nu eenmaal doodmoet. Volgens Ellian. Niet volgens mij. Van mij hoefde Hitler nietdood. Ik ben tegen de doodstraf. Dat Hitler dood moest, en dat mensendie op Hitler lijken dood moeten, en dat een Hitler-vergelijking eenverkapte oproep tot gewelddadigheid is, is niet mijn gedachtengoed, neehet is dat van Ellian.

Mogen we uit bovenstaande opmaken dat het benoemen van de islam alsxe2x80x9cfascistische ideologiexe2x80x9d ook een oproep tot geweld is? Zeg dat danmeteen. Zoiets zou in mij nou niet opkomen namelijk.

Peter R. de Vries is wellicht iemand die, had hij in deWeimar-Republiek geleefd, zou hebben gewaarschuwd voor Hitler, voordathet te laat zou zijn geweest. (geweest/geworden. Ik ben geenbroodschrijver). Wanneer zou dat geweest zijn? Wanneer was het nog niette laat? Om te beginnen hadden die kolere-Duitsers bijvoorbeeld eensniet massaal op die ranzige schreeuwlelijk moeten stemmen. Dan maargeen mooi glimmend uniformpje. Dan maar maar geen snelle Autobahnen.Eigenlijk was het al te laat toen die in het bruin gestoken gek voorhet eerst met zijn schreeuwbek (weliswaar in het zwart-wit) voor heteerst ergens in een bioscoop buiten Duitsland te zien was. Toen was hetal te laat. En dus niet bij de feestelijke vergassing van de 6miljoenste Jood, zoals Ellian kennelijk lijkt te denken in zijnverwrongen brein.

Ruim daarvoor had Peter R. de Vries dus al moeten waarschuwen voorHitler. Zoals hij nu dus ook doet. Zouden meer mensen moeten doen.

Dit artikel is geschreven door J.v.dHeuvel en eerder verschenen op zijn website Krapuul. Het artikel is met instemming van V.d. Heuvel ook op het Allochotnenweblog geplaatst

Het fragment uit Pauw en Witteman:

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie. Bookmark the permalink.

1 Response to De minder frisse praktijken van Elsevier-columnist Afshin Ellian

  1. Truth Hurts says:

    Mja. Een hoop assumpties, geen quotes.

    De toonzetting van Peter R. de Vries is een heel duidelijke: de zoveelste die probeert mee te liften op het succes van een Wilders.

    Wat je daarbij zegt; positief of negatief, is daarbij van ondergeschikt belang, in het geval van het niet hebben van politieke aspiraties;)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s