Tot de PVV-aanhang behoren xc3xb3xc3xb3k randdebielen en xenofoben

De ‘ virtuele’ aanhang van Geert Wilders is inmiddels zo groot geworden dat opiniemakers en politici zich uitputten deze aanhang met ‘respect’ te benaderen. Wilders mag dan een populist en misschien een haatzaaier zijn, maar zijn kiezers zijn brave burgers met oprechte zorgen die een betere partij verdienen. Voor een deel van de PVV stemmers, misschien een groot deel zelfs, zal dat best opgaan. Dat neemt niet weg dat een ander deel van de PVV-stemmers bestaat uit volgzame randdebielen met het IQ van een paling, uit provinciale angsthazen, uit radicale xenofoben en uit racisten. Het lijkt soms wel een taboe om het beestje bij de naam te noemen. Je moet in dit land toch kunnen zeggen waar het op staat?

Te beginnen met de volgzame randdebielen, de Tokkies zo u wilt. Tot deze groep reken ik bijvoorbeeld de malloten die de hele dag blijkbaar niets beters te doen hebben dan de internetfora te bevuilen met hate-speak. Je vindt ze op de site van de Telegraaf, maar ook bijElsevier.nl, nujij of op de Volkskrantsite. Ze zijn vaak al op een afstand te herkennen, omdat ze bij voorkeur ALLES IN KAPITALEN schrijven. Kennelijk zijn ze bang dat ze anders niet gehoord worden. Om hun standpunt extra kracht bij te zetten, maken ze ook graag gebruik van grof taalgebruik. Het is het soort mensen dat Marokkanen tot rifratten degradeert en van een hoofddoek een kopvod maakt. Als echte democraten beloven ze onheil voor minderheden wanneer Wilders aan de macht komt. Beschaafde omgangsvormen zijn aan dit deel van de bevolking blijkbaar niet besteed. Over het algemeen beschikken ze ook niet over het vermogen om meer dan twee zinnen zonder een taalfout te schrijven, laat staan dat ze kunnen argumenteren. Wat je deze bevolkingsgroep vooral gunt is een keihard beschavingsoffensief en goed (verplicht) onderwijs.

Daarnaast heb je een groep die op het eerste gezicht wel goed onderwijs heeft genoten en zich ook beschaafd weet uit te drukken. Dit is een grote groep die vooral uit wannabe theologen bestaat. Het zijn aanhangers van Hans Jansen, een Arabist en charlatan die door geen enkele theologisch geschoolde islamoloog nog serieus wordt genomen. Ook al schijnt zelfs de kwaliteit van zijn vertalingen uit het Arabisch omstreden te zijn, het is een bizarre misvatting dat kennis van het Arabisch je ook tot een goede islamoloog zou maken. Een leraar Duits hoeft ook niet meteen een kenner van het marxisme te zijn. 
Net als de kleine groep salafisten gelooft Hans Jansen in een zuivere islam en ziet hij de moslims als een monolitisch blok. Van mij mag je geloven wat je wilt, maar noem het dan geloof en geen wetenschap. Bezoek op een druilerige middag eens een paar moskeeen en een alevitische cem, en je beseft al snel dat de islamitische gemeenschap tot op het bot verdeeld is in tientallen stromingen en honderden vormen van volksislam. En als je wat meer tijd hebt, bezoek dan een college van een paar echte islamdeskundigen of lees een goed boek en je beseft dat de islamitische Ummah niet meer dan een fabel is. (Zie ook op dit weblog Hans Jansen, altijd goed voor een controverse en Geert Wilders moet de Donald Duck herlezen)

Maar goed, het neemt niet weg dat er verschillende mensen zijn die hetwerk van bijvoorbeeld Jansen en onheilsprofete Bat Ye’or (schrijfstervan Eurabia) wel serieus nemen. Al deze wannabe theologen schrijvendagelijks sites als PVV-site Het Vrije Volk en iets genuanceerderesites als hoeiboei en de Dagelijkse Standaard vol. Ook tref je hunbrouwsels op de sites van (onderzoeks?)journalisten Stan de Jong enJoost Niemxc3xb8ller.

Hier vind je ook schrijfsels van figuren die zich oproepen alsverdedigers van de vrijheid van meningsuiting, maar die gaan piepenwanneer een orthodoxe prediker het land bezoekt, die het prima vindende Koran met Mein Kampf te vergelijken, maar die direct over’demonisering’ en ‘Godwin’ reppen wanneer de PVV met de NSB wordtvergeleken. Ook vinden ze dat Harry van Bommel voor het gerecht moetkomen wanneer in een demonstratie waarin hij loopt inderdaad kwalijkezaken over joden worden geroepen. Van Bommel, die verklaart die leuzenniet gehoord te hebben, is voor hen guilty by association.
Niet Van Bommel, maar ook moslims moeten zich voor deze lieden steedsverantwoorden voor uitspraken die door anderen worden gedaan. Als zedan een beetje consequent zijn, is het dan niet meer dan logisch dat zevan Wilders eisen dat deze racisten en extreemrechtse malloten vraagtniet deel te nemen aan een demonstratietje dat hij organiseert? Of laathij dan op z’n minst na afloop verklaren dat hij steun van deze liedenniet wenst (By the way, welk politbureau had voor deze demonstratie debordjes geschilderd? Zelden zoveel uniformiteit in zo’n kleinedemonstratie gezien).

Je kunt je afvragen wat kwalijker is: Tokkies die doorfalend onderwijs niet beter weten, of quasi intellectuelen die bij hunvolle bewustzijn een partij verdedigen die geen internepartijdemocratie kent, die besloten partijbijeenkomsten houdt, die geenopenheid geeft over haar financiering, die nooit deelneemt aanbuitenparlementaire debatten, die bevolkingsgroepen ongenuanceerdwegzet en met volstrekt ridicule voorstellen als een kopvoddentaksaangeeft het landsbestuur niet serieus te nemen?   

Van mij mag Wilders roepen wat hij wil, maar ik vind het wel triest dathij kennelijk door zoveel mensen serieus wordt genomen. Diep treurig ishet dat Nederland inmiddels het enige westerse land is waar een niptemeerderheid (51 procent) van de bevolking negatief tegenover moslimsstaat. In landen waar ze meer te lijden hebben gehad ondermoslimextremisme denken ze toch wat genuanceerder over moslims (inGroot-Brittannixc3xab staat 14 procent negatief ten opzichte van moslims, inde VS 22).

En misschien wel het meest dramatische is dat er zo weinig politici enpublicisten zijn die openlijk stelling durven te nemen tegen Wilders.Dat is onder andere het gevolg van de interpretatie van de moord (dekogel kwam van links) op Pim Fortuyn; het is een onbewezen, maarhardnekkige stelling dat deze moord door een christelijkedierenactivist het gevolg was van de harde en inderdaad soms smakelozekritiek (‘demonisering’) waarmee Fortuyn daarvoor te maken kreeg.
Een andere reden dat mensen voorzichtig zijn, is dat bij een kritische stuk over de PVV de kans groot is dat je eenhoop Tokkiebagger over je heen krijgt. Kijk bijvoorbeeld naar de reacties die Peter R. de Vries kreeg of naar de even grote hoeveelheid shit, inclusief dreigementen, die Hassnae Bouazza onlangs moest verwerken,nadat ze het lef had een kritisch stuk over Wilders te schrijven. Netzo goed als ik het een grote schande vind dat mensen als Wilders, Hirsi Ali(maar ook Aboutaleb) beveiligd door het leven moeten, zou het Wilders sieren wanneer hij publiekelijk afstand zou nemen van het tuig datzich opwerpt als zijn verdediger en zich tegelijkertijd geroepen voelt zijn critici te bedreigen en te belasteren. Dat zou van enige beschaving getuigen.

Peter R. de Vries en Hassnae Bouazza zijn dappere mensen, die helaas te weinig steun krijgen uit autochtone en allochtone kringen. Bouazza krijgt zelfs het ‘verwijt’ dat haar partner, Peter Breedveld, het voor haar opneemt op zijn website Frontaal Naakt. Een wrang verwijt als je beseft dat Breedveld een van de weinigen is die het voor Hassnae durft op te nemen. 

Ik heb ook niet zoveel lef. Ik schrijf net als veel andere anonieme lafbekjes, wijs geworden doorte veel negatieve ervaringen met Wildersaanhangers, onder schuilnaam.

Fijne dag verder.

Justus

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie, wilders pvv. Bookmark the permalink.

3 Responses to Tot de PVV-aanhang behoren xc3xb3xc3xb3k randdebielen en xenofoben

 1. Elisabeth says:

  Deze randdebielen stemden vroeger nog PVDA.

 2. Truth Hurts says:

  Wel, als er een partij is die alle niet-moslim tokkies naar zich toe weet te trekken, dan heeft de reguliere politiek andermaal gefaald door niet alle moslim-tokkies naar zich toe getrokken te hebben…

  En zelfs nu het nog zou kunnen, zijn ze daartoe niet in staat:)

 3. Marat says:

  Ik denk eerder dat de randdebielen vroeger helemaal niet stemden of misschien zo nu en dan als er weer eens een figuur opdook met simplistische oplossingen voor ingewikkelde problemen (Hadjememaar, Boer Koekoek, Janmaat)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s