Ephimenco, Drayer en de islam

ZwaanHet dagblad Trouw heeft twee columnisten die met grote regelmaat waarschuwen tegen de gevaren van een internationale islamitisch-terroristische samenzwering. Hun feiten deugen zelden geheel en hun logica klopt van geen kanten, maar xe2x80x99t is soms even puzzelen.

Mijn lijfblad Trouw bevat dagelijks een sudoku, maar alleen die van zaterdag is moeilijk genoeg om me echt bezig te houden. Gelukkig krijg ik de rest van de week ook iets te puzzelen. De krant heeft twee columnisten die met grote regelmaat het complete PVV-program xe2x80″ xe2x80x98Weg met moslims!xe2x80x99 xe2x80″ laten volgen uit wat kennelijk als onderbouwing bedoeld is, en het is soms een hele sport daar de onjuistheden en de drogredenen uit te vissen.

Vandaag, donderdag 28 januari, pakten beiden uit. Hun teksten vindt u op http://www.trouw.nl.

De heer Ephimenco had zijn dag niet. Hij herhaalde het nieuws van gister, over een Franse imam die bedreigd en belaagd werd omdat hij goede relaties met joodse landgenoten nastreeft, en concludeert daaruit dat een gematigde, Europese islam nog wel even op zich zal laten wachten. En passant meldt hij dat de liberale imam xe2x80x98kennelijk ook niet op de steun van Tariq Ramadan (hoeft) te rekenen, de man die het boegbeeld van de xe2x80x9cEuropese islamxe2x80x9d pretendeert te zijnxe2x80x99. Waarom dat kennelijk zo is wordt nergens duidelijk, maar een islam-stukje van de heer Ephimenco is nu eenmaal niet compleet zonder een sneer naar de heer Ramadan. Hoe dan ook, een zeer algemene conclusie over de lange-termijnontwikkeling van een godsdienst met miljoenen aanhangers laat zich niet afleiden uit een incident, hoe ernstig dat incident ook is.

De Franse zender TF1 meldt op zijn website dat onduidelijk is of het incident werkelijk heeft plaatsgevonden. De imam heeft aangifte gedaan wegens bedreiging, de beschuldigden deden vervolgens aangifte wegens xe2x80x98diffamationxe2x80x99, en getuigen van de bijeenkomst (waar de imam zelf niet aanwezig was) verklaarden dat er van bedreigingen jegens de imam geen sprake was. Logisch gezien maakt dat de redenering van de heer Ephimenco wel sterker: uit een contradictie laat zich xc3xa9lke conclusie afleiden.

Mevrouw Drayer haakt aan bij een resolutie van het Europese parlement die de discriminatie van christenen in Maleisixc3xab en Egypte veroordeelt, en bij de jaarlijkse Ranglijst van Open Doors waarin alle landen zijn opgesomd waar christenen gediscrimineerd worden. Bij die Ranglijst memoreert ze xe2x80x98overigensxe2x80x99 dat van de vijftig landen waar christenen het het zwaarst hebben er 35 van islamitische signatuur zijn.

Dat laatste klopt natuurlijk, maar betekent het ook wat Drayersuggereert? De islamitische wereld is staatkundig nogal verdeeld. Op delijst staan naast een hoop kleine islamitische landen ook bijvoorbeeldde niet-islamitische giganten China en India. Gemeten naar oppervlak enbevolkingsomvang is de islam in deze lijst dus een stuk minderprominent. xe2x80x99t Is maar hoe je je cijfers kiest. Drayer kiest voorcijfers die de islam in een zo kwaad mogelijk daglicht zetten en dievrijheid heeft ze uiteraard.

We lezen verder. Via een beschrijving van incidenten in Maleisixc3xab enEgypte belandt Drayer bij de dochter van een koptische vader die innrc.next betoogt dat islamofobie bij ons in Europa een populaironderwerp is, maar christianofobie in de islamitische wereld niet.

xe2x80x98Ze had ook dichter bij huis kunnen blijvenxe2x80x99, schrijft Drayer, xe2x80x98Halfdecember kwam de zaak van de koptische tramconducteur voor de rechter.xe2x80x99En ze vervolgt:

Deze man, ooit vanuit Egypte gevlucht naar het tolerante Nederland,wilde graag zijn gouden halsketting-met-kruis zichtbaar blijven dragen.Elf jaar lang was dat geen enkel probleem geweest. xe2x80xa6 Maar ineensbesloot het Amsterdams vervoersbedrijf dat het kruisje xe2x80x9cafbreuk doetaan de professionele uitstraling van het uniformxe2x80x9d Moslimaxe2x80x99s daarentegenmogen onder werktijd wxc3xa9l een hoofddoek dragen xe2x80x9comdat er geenalternatief bestaat voor het voorschrift uit de Koran om het haar tebedekkenxe2x80x9d

De rechter gaf het vervoersbedrijf gelijk. Die durft, kortom, niet tetornen aan een bizarre kledingtip uit de zevende eeuw. En is wel reuzedapper als het om de crucifix gaat.

Wat mevrouw Drayer niet vermeldt is dat het Vervoersbedrijf geen verbodkent op het dragen van religieuze symbolen. Het verbod geldt de langegouden ketting die de man over zijn uniform wilde blijven dragen, niethet kruis daaraan. De reden voor het verbod was enerzijds de veiligheidxe2x80″ zoxe2x80x99n ketting geeft belagers onhandig veel houvast xe2x80″ en anderszijds deinvoering van een nieuw uniform xe2x80″ zomaar xe2x80x98ineensxe2x80x99, aldus Drayer, diekennelijk niet tijdig door het GVB gewaarschuwd was xe2x80″ met daarbij eennieuw kledingvoorschrift dat voor een professionelere uitstraling moestzorgen. xe2x80x98Het staat de werknemers vrij op andere gepaste wijze uiting tegeven aan hun geloofsovertuiging, bijvoorbeeld door het dragen van eenring of een armband met kruisje. Deze laatste mogelijkheden zijn doorhet GVB aan de conducteur aangeboden, maar door hem van de handgewezenxe2x80x99, schrijft de Rechtbank Amsterdam. Of de rechtbank xe2x80x98reuzedapperxe2x80x99 is, weet ik niet, maar xe2x80x98reuze dapper als het om de crucifixgaatxe2x80x99 was de rechtbank niet, want het ging niet om de crucifix. Hetging om de ketting. Een kruis had de man gewoon kunnen blijven dragen.

Mevrouw Drayer verdraait de feiten, en ze doet dat om te kunnenaantonen dat wij moslims meer ruimte geven dan christenen. Wij zijnweekhartige moslimvertroetelaars die ons gewillig laten uitbuiten doorperfide allochtonen, zo betoogt zij, niet slecht hier maar met groteregelmaat. Uit onverdraaide feiten laat die conclusie zich niet trekken.

Gelijk heeft Drayer wel als ze suggereert dat de slechte behandelingvan moslims hier meer aandacht krijgt dan de slechte behandeling vanchristenen elders. En gelukkig maar. Wie riep ons ook al weer op omanderen de splinter in hun oog niet te verwijten zonder eerst eens goedte kijken naar de balk in dat van onszelf?

Deze blog is van Bart Voorzanger en eerder verschenen op zijn eigen weblog. Eerdere blogs van Bart Voorzanger die op het Allochtonenweblog zijn verschenen vindt u hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in Bart Voorzanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s