Buurthuizen worstelen met integatie

Landschap_minimaal_zwart_witDe integratie van bezoekers van buurthuizen, wijkcentra en dorpshuizen verloopt moeizaam.

Datis de conclusie tijdens de bijeenkomst ‘Binding in de buurt’, inAmsterdam, onder de vlag van Het Oranje Fonds. In zijn functie vanbeschermheer van het fonds was ook prins Willem-Alexander aanwezig. Erwerd gepraat over manieren om deelnemers aan diverse activiteiten meerbij elkaar te betrekken. Gebleken is dat groepen mensen vooral bezigzijn met hun eigen dingen en daardoor weinig contact hebben met anderen.

Mustafaxc3–cal, adviseur bij buurtcentra in Haarlem, heeft daar wel eenverklaring voor. Volgens hem zit niet iedereen erop te wachten om metelkaar in gesprek te treden. Hij zegt dat als je een zaaltje hebtgehuurd om te klaverjassen, je niet per se ook muntthee wil gaandrinken met een groepje Marokkanen verderop.

Bron: Wereldomroep /

Link: participeren in welzijn

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s