Wilders kan maar beter een voorkeur hebben voor oude media

Geert Wilders twittert, maar maakt verder vooral gebruik van oude media die het onmogelijk maken rechtstreeks met hem in debat te gaan. Het zou voor de PVV-leider Geert Wilders ook geen handige strategie zijn wanneer hij intensief gebruik gaat maken sociale netwerksites op internet,zoals Hyves, Facebook of MySpace,

Dat zei David B. Nieborg,expert op het gebied van nieuwe media en gamecultuur en docent aan deUniversiteit van Amsterdam, dinsdagavond in Amsterdam. ,,Op socialenetwerken moeten mensen met naam en toenaam vertellen waarom ze de PVVsteunen. Maar het is lastig om in zo’n omgeving populistisch te zijn.Er zijn maar weinig netwerken die ruimte geven voor extremeideologiexc3xabn”, stelde hij tijdens een debatavond van Forum C, eenplatform voor ‘geloof wetenschap en samenleving’ en de GereformeerdeStudenten Vereniging Amsterdam.

Barack Obama was daarentegen wasvolgens de media-expert nooit president van de Verenigde Statengeworden als hij geen gebruik had gemaakt van ‘nieuwe media’. ,,Als jeje die media toeeigent kun je daar heel veel mee doen”, zegt Nieborg,die politici van uiteenlopende partijen advies geeft over het gebruikvan nieuwe media.

Bron: Nederlands Dagblad

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in media, Politiek, wilders pvv. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s