Psychische stoornis allochtone jongeren te laat behandeld

Een oplossing voor de hoge criminaliteit onder allochtone jongeren kan zijn deze jongeren veel eerder te behandelen wanneer ze psychische stoornissen hebben. Allochtone jongeren komen immers relatief vaak in de criminaliteit omdat psychische stoornissen bij hen niet of te laat worden behandeld. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek van Stichting De Jutters, een instelling voor jeugd-GGZ in de regio Haaglanden.

Allochtone kinderen ontwikkelen even vaak een stoornis als autochtone kinderen, maar de kans dat hun probleem wordt behandeld is de helft kleiner. Maar, wanneer ze als tiener worden bestraft door de rechter, krijgen ze twee keer zo vaak forensische psychiatrische hulp opgelegd na een delict. Voor jongeren van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst is dat zelfs drie keer zo vaak.

Onderzoeker Albert Boon van De Jutters in de Volkskrant: xe2x80x98Een niet-behandelde stoornis leidt tot probleemgedrag. Dat is tragisch voor kinderen die niet de juiste zorg krijgen, maar ook voor de samenleving. Overlast en criminaliteit komen hierdoor vaker voor dan nodig.xe2x80x99
De etnische scheiding tussen probleemkinderen wordt in de jeugdzorg al langer gesignaleerd: xe2x80x98wittexe2x80x99 kinderen zijn het meest te vinden bij de GGZ en de vrijwillige hulpverlening, xe2x80x98zwartexe2x80x99 kinderen zijn oververtegenwoordigd in de justitixc3xable jeugdinrichtingen en de gedwongen hulp. Maar, in de praktijk blijken hun problemen niet zoveel van elkaar te verschillen.

Het is voor het eerst dat dit ook met cijfers wordt gestaafd. Boon: xe2x80x98Wij zijn de enige GGZ-instelling die etnische herkomst registreert. Daardoor hebben wij dit kunnen onderzoeken. Maar ik weet vrijwel zeker dat deze cijfers ook toepasbaar zijn op andere grootstedelijke regioxe2x80x99s in Nederland.xe2x80x99Volgens Boon zouden alle GGZ-instellingen de etniciteit van clixc3xabnten moeten vastleggen om het probleem beter aan te kunnen pakken.

Bron: Volkskrant

zie ook het dossier Allochtonen, cultuur en criminaliteit

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in jeugdcriminaliteit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s