Fotoredactie zonder mening? (Mohammed Benzakour)

MobenzAfgelopen weekend besteedde de Ombudsman van de Volkskrant, Thom Meens, aandacht aan een delicate kwestie. Er was xe2x80x98een lezerxe2x80x99 die zich kritisch had uitgelaten over de beeldvorming van de Gaza- en Afghanistan-oorlog zoals die fotografisch was weergegeven in het jaaroverzicht in het Volkskrant Magazine van 24 december 2009.
Deze lezer stuurde had een brief ingezonden maar die werd niet geplaatst omdat de suggestie van eenzijdige beeldvorming niet gegrond zou zijn. Toen deed de lezer zijn beklag bij de hoofdredactie, maar de hoofdredactie schaarde zich achter de brievenredactie. Uiteindelijk is de kwestie, op verzoek van de lezer, doorgeschoven naar de Ombudsman.
Toevallig beschik ik over die ingezonden brief; dat komt omdat die lezer luistert naar de naam Mohammed Benzakour. Zie hieronder de letterlijke brief zoals ingestuurd:   

[[  Even de feiten. Gedurende de Gaza-oorlog zijn in drie weken tijd 1400 Palestijnen gedood (waaronder 700 burgers en 450 kinderen), plus nog eens ruim 6000 verminkten en gewonden. Aan Israxc3xablische kant sneuvelden 13 soldaten. Let op het verschil.
Dit bloedbad xe2x80″ dat mondjesmaat doordrong tot de pers omdat Israxc3xabl geen journalisten toeliet tot Gaza xe2x80″ leidde wereldwijd tot verbijstering en afschuw. Op het internet circuleren foto’s en filmpjes van Gaza-wijken die elke horrorfilm naar de kroon steken. Tot op de dag van vandaag sopt de Gaza-grond van het bloed. De VN sprak over een ‘humanitaire ramp van ongekende omvang’ en liet voor het eerst, na onderzoek, de term xe2x80x98oorlogsmisdadenxe2x80x99 vallen.
Wat toont de Volkskrant Magazine in haar themanummer xe2x80x982009 in beeldxe2x80x99 over de Gaza-oorlog? We zien een dubbelpagina foto van een xe2x80x98Libanese raketxe2x80x99 die het Israxc3xablische luchtruim verlicht, we zien op een dubbelpagina grote foto hoe Israxc3xablische militairen rouwen om een gesneuvelde soldaat. That’s it.
En dan dit, het onderschrift bij die raket uit Libanon luidt: ‘De explosies die volgen zetten de nachtelijke hemel tot in de wijde omtrek in lichterlaaie.’ 
Een grove fout. Wie goed kijkt naar die foto, ziet u hoe een regen van fosforbommen worden afgeschoten bovenop Gazastad, waar een onbewapende burgerbevolking zich verschuilt in een van de meest dichtbevolkte stukjes aarde.
En dan de Afghanistan oorlog. Grootschalige bombardementen en raketbeschietingen hebben het land tot op het bot geruxc3xafneerd, miljoenen mensen zijn op vlucht geslagen, vele duizenden burgerslachtoffers zijn gevallen. Afgelopen weekend nog werden in Kunar tien burgers gedood, waaronder 8 scholieren, door Westerse munitie.
Wat laat de Volkskrant Magazine zien van deze oorlog? 2 paginagrote foto’s van een en dezelfde Amerikaanse soldaat die heroxc3xafsch sneuvelde – met naam en toenaam.
Adembenemende kwaliteitsjournalistiek. Op naar een gelukkig 2010. ]]

De fout van het onderschrift is inmiddels erkend en gerectificeerd, al was een loep nodig om die rectificatie op te merken. De Ombudsman vond dat de lezer wel een punt heeft, omdat vanwege het abusievelijk onderschrift een eenzijdig beeld is ontstaan. Niettemin, zo verweerde krant zich, is er nooit sprake geweest van kwade opzet. De krant doet haar xe2x80x98uiterste best om tot evenwichtige berichtgevingxe2x80x99 te komen, aldus de hoofdredactie.
Over dat laatste valt te twisten. Wie de boeken van Edward Said, Robert Fisk, Stephen Walt, John Mearsheimer of, dichter bij huis, het boek van Joris Luyendijk grondig tot zich neemt snapt waarom evenwichtige berichtgeving inzake het MO-conflict een idee-fixe van formaat is. 

Let alleen al op de terminologie. Israxc3xablische bombardementen enbloedbaden heten standaard xe2x80x98vergeldingsactiesxe2x80x99, terwijl het (vaakkrakkemikkige) geschut van de Palestijnen xe2x80x98terroristischxe2x80x99 heet – alsofIsraxc3xabl door de Palestijnen is bezet, en niet andersom, alsof dePalestijnen de bouwers van de Muur zijn, en niet andersom. 
Wat ook fascineert is de respons dat er geen kwade opzet in het spel.De fotoredactie heeft niet met een xe2x80x98politiek oogxe2x80x99 gekeken, bij defotoxe2x80x99s is slechts gelet op xe2x80x98de kracht van het beeldxe2x80x99. Nu, dat wil ikbest geloven. Maar vraag blijft: is er dan in het duizelingwekkendearchief (waaronder het world wide web) geen enkele krachtige foto tevinden die het leed/verdriet/dood uitbeeldt van een Palestijn ofAfghaan? De kans een dergelijke foto op te sporen lijkt mij (gelet ophet kwantiteitverschil van slachtoffers) een stuk eenvoudiger. Daarbij,is het werkelijk zot te denken dat een jaaroverzicht de impliciete taakheeft de toedracht en omvang van een nieuwsfeit in een enigszins juistperspectief te plaatsen?
Bewuste of onbewuste partijdigheid –  ten slotte gaat het om eencorrecte weergave van de gebeurtenissen xe2x80″ wie daarin faalt moet datruiterlijk toegeven. Ingezonden brieven weigeren die zulke kwestiesaanroeren, is hoe dan ook een stap in een verontrustende richting.

Mohammed Benzakour is schrijver. Zie voor meer info zijn webstek. Eerdere stukken van zijn hand die op het allochtonenweblog zijn verschenen, vind je hier. Deze column is ook verschenen op maroc.nl

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in mohammed benzakour. Bookmark the permalink.

5 Responses to Fotoredactie zonder mening? (Mohammed Benzakour)

 1. Jamal says:

  Geachte Lees-vee,
  De kranten oplagen neemt af naar gelang de leugens ,halve waarheden,twee maten noten,enz,enz toe nemen. De sjabloon-krant lezers die deze kwaliteit hoog in de bol in pacht hebben leven van dit voer,koren op de molen.als advies die ik je mee geef ,schreef je eigen krant en lees het met veel vreugde en plezier en dik het een beetje aan wederzijds opschepen laat je pen uitvloeien richting de koncurent.

 2. Scottie F. says:

  Wat een gezeur weer. Ik heb talloze foto’s van overhoop geschoten Palestijnse huizen en gebouwen in alle kranten, ook de VK gezien. Gillende vrouwen, een vader die een verbrand babietje aan een armpje voor de camera omhoog houdt enzovoort.

  Wat die krakkemikkige rotraketten van Hamas betreft; onzin. Israel geeft miljoenen uit om de kinderen die aan de grens met Gaza wonen onder de grond les te geven, die leven in luxe bunkers, en als er geen bunkers zijn staan er dikke muren, ja, MUREN om de scholen heen. Een van de redenen dat er niet zoveel slachtoffers vallen.

  Ik begrijp trouwens toch niet waarom zo iemand als Benzakour zo ontrouw is aan het land waar hij blijkbaar graag wil wonen. Waarom mogen wij, Nederlanders niet lekker partijdig zijn? Laat Benzakour zijn cultuurgenoten eens wijzen op hun burgerplicht, twee ziekenhuizen in 1 week ontzet vanwege ‘onpartijdige’ Marokkanen.

  Vreselijk, die partijdigheid van zo’n schrijver. Als er geen Gaza was had hij niets te doen.

 3. Scottie says:

  Wat mij fascineert is die voor mij niet invoelbare vereenzelviging van sommige Marokkaanse mensen met de Palestijnen. Waar dat vandaan komt, die identificatie, God met het weten. Het lijkt wel of vele moslimgelovigen die zich zo vereenzelvigen met vele Palestijnen dat doen uit schuldgevoel. Dat zij het hier zo goed hebben en die arme Palestijne wel door hun leiders worden bedrogen en als kanonnenvlees worden gebruikt.

  Dat vele van die Nederlandse Marokkanen helemaal niet onpartijdig kunnen denken komt ook naar voren in de afwezigheid van verontwaardiging over de martelpraktijken van Hamasleden. Daar stond ook over in in de VK. Die VK heeft dus wel degelijk oog voor de Palestijnen. Of het gebrek aan commentaar toen bleek dat Hamasleden zeker 10 of 12 Fatahleden in een ziekenhuis, ze waren namelijk gewond hebben afgemaakt als zieke honden.

  Nee, als het om onpartijdigheid gaat en oprechte menselijke betrokkenheid bij alle mensen dan moeten we echt sommige Nederlandse Marokkaanse schrijvers als voorbeeld nemen.

 4. Scottie says:

  Ik wil me niet opwinden maar wat een leugenaar is die Benzakour eigenlijk, of beter en dat is nog erger, partijdig geinformeerd. Want blijkbaar heeft Benzakoer de discussies en analyses in kranten als de VK, Trouw en NRC gemist. Uit die analyses en discussies komt een ding heel duidelijk naar voren: Israel kan al jaren en zeker sinds de laatste oorlog in Gaza niet meer rekenen op massale steun van de Nederlandse regering en bevolking en dan bedoel ik de autochtone bevolking. Huidige regering en bevolking kijken steeds kritischer naar Israel’s politiek en acties met betrekking tot de Palestijnse kwestie. We kijken met afnemende onverschilligheid of vooringenomenheid steeds kritischer naar Israel. Als je Benzakour zou moeten geloven is hij de enige die internet heeft en de rest van blank Nederland leeft nog in het Stenen Tijdperk en zou dus best achterlijk genoemd kunnen worden.

  Het is vreselijk dat deze man overal een podium vindt voor zijn ronkende overdrijving en verdraaiing van feiten. Voorbeeld, hij schrijft dat Afghanistan tot op het bot geruineerd. Naast het onjuiste gebruik van de uitdrukking “tot op het bot” wordt zijn uitspraak door de feiten weerlegd. In een land dat is platgebombardeerd bestaan geen industrieen meer. Wij horen niets anders dan berichten over weer een grotere oogst van de papavervelden. Ik las deze weekd dat al-Kwaaida zelfs vliegtuigen heeft om drugs mee naar Zuid-Amerika te vervoeren. En dan gaat het niet om een-motorige vliegtuigjes maar of flinke, zij het oude Boeings. En, ik kan het niet laten, dat bij de oprichting van een speciaal land voor moslims, Pakistan, miljoenen niet-moslims zijn vermoord, verdreven, ontheemd en hele dorpen zijn uitgeroeid. 1948.

 5. Truus Mxc3xbcller says:

  Geachte Heer Benzakour;ik zag een deel van het gesprek op t.v. in “Het Vermoeden”. Jammer dat u bij het lezen van het Evangelie van Johannes niet sprak over het feit dat de Here Jezus tegen Nicodemus zegt, dat hij met xc3¡l zijn kennis van de Schrift “wedergeboren” moet worden, dat betekent dat alleen door Jezus Christus aan te nemen als “de Weg, de Waarheid en het leven” naar God de Vader, wij begrijpen waarom Jezus aan het kruis onze zonden droeg, en wij de toegang ontvangen tot de levende God, Die de enige God is van onvoorwaardelijke Liefde (=Agapxc3xa8)
  dat is de Liefde die alleen God geeft tot ons behoud. Met vriendelijke groet, Truus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s