Wilders, de wet en wij

Ik heb lang geaarzeld voor ik het volgende stukje op mxe2x80x99n weblogzette. Maar ik zit met een vraag die me belangrijker lijkt dan zijnbeslist ergerniswekkende woorden: proberen we met dit proces niet ookof zelfs vooral om onze eigen twijfels en vooroordelen het zwijgen opte leggen? En zo niet, waarom raken zijn woorden ons dan zo? En inhoeverre moet het recht hier goedmaken wat we aan argumenten tekortkomen?

Meneer Wilders moetzich bij de rechter verantwoorden voor een aantal van zijn uitspraken.Aanvankelijk leek me dat een goed idee. Maar ik begin te aarzelen.Eigenlijk zou alleen al de zekerheid over de uitslag ons aan hettwijfelen moeten brengen. Meneer Wilders wint dit proces xe2x80″ alsonschuldige bij vrijspraak, en anders wel als martelaar. Rechtszakenhoren geen vooraf zekere uitkomst te hebben.

Meneer Wildersgeeft publiekelijk een stem aan (ook daarzonder bestaande) gevoelensvan angst en afschuw ten aanzien van een wazig complex van zaken enmensen. Die gevoelens zijn deels terecht, deels misplaatst maarbegrijpelijk, en grotendeels flauwekul. Elk van die delen vraagt om eeneigen reactie, dus het is goed ze zorgvuldig uit elkaar te houden, endat lukt niet als we die gevoelens onzichtbaar maken door hun uiting teverbieden. Dat is een praktische reden om van zoxe2x80x99n rechtszaak af tezien. Maar er is meer, denk ik.

Het is in allerlei toch redelijkliberale landen verboden om bepaalde feitelijke uitspraken te doen,bijvoorbeeld om de holocaust te ontkennen, of de Armeense genocide. Iksnap dat wel. Het is ergerlijk, gekmakend ergerlijk, om met zulkeontkenningen geconfronteerd te worden. Maar het gekmakende zit hem erwellicht toch vooral in dat we niet zo xc3xa9xc3xa9n-twee-drie kunnen aantonendat de ontkenners ongelijk hebben. We xe2x80x98wetenxe2x80x99 dat die misdadenplaatsvonden maar we weten dat xe2x80″ als verreweg het meeste dat we weten xe2x80″van horen zeggen. We weten het op gezag van historici die we gelovenomdat we vertrouwen hebben in het grote geheel van academischeinstellingen waaruit ze voortkomen en dat hen in hun uitspraken steunt.Maar we weten ook dat die instellingen feilbaar zijn en hun waarheidnoodzakelijk voorlopig. Een deel van wat we weten zal ooit onwaarblijken, en welk deel dat is, weten we niet. Het valt niet mee daarmeete leven. Als xe2x80x99t even kan, doen we dat dan ook maar liever niet: wesluiten onze ogen en geloven dat het een aard heeft.Holocaustontkenners herinneren ons pijnlijk aan de fundamentelebetwijfelbaarheid van al ons weten. Als hun ongelijk xc3xa9cht evident was,zouden we onze schouders ophalen over dit soort charlatans.

Zouhet kunnen dat er eenzelfde ongemak steekt achter onze ergernis over dewoorden van Wilders? Je wilt er toch niet aan dxc3xa9nken dat hij bij naderinzien gelijk zou hebben met wat zo goed als zeker onzin is? Maar voorzover daar de bron van onze ergernis ligt, bewijzen we onszelf eenslechte dienst door hem het zwijgen op te leggen. Wat we daarmee infeite smoren is de kritische zin ten aanzien van onze eigen zekerheden.We beitelen ze met hoofdletters in graniet en bouwen een altaar voorons eigen gelijk xe2x80″ het soort altaar waarop mensen maar al te makkelijkmensenoffers brengen.

En de beledigden dan? De mensen die doorWilders woorden tot in het diepst van hun ziel gekwetst zijn? Verdienendie geen juridische bescherming? Eerlijk gezegd, denk ik van niet.Misschien zie ik ook dat ooit weer anders, maar voorlopig denk ik tochvooral dat het onzin is je door een gek gekwetst te voelen. En er ismeer. Als iemand mij naroept dat ik er belachelijk uitzie met mijn tweeneuzen, laat het me koud. Als iemand mij naroept dat mijn neus te plompis, treft me dat al heel wat meer. Geldt niet ook voor beledigingen datze meer pijn doen naarmate ze minder vanzelfsprekend onjuist zijn? Zoja, dan hebben we meer aan zelfonderzoek xe2x80″ wat zit erin dat dit ons zoraakt? xe2x80″ dan aan een proces tegen de boodschapper.

Rest nog denodeloos beledigende woordkeus van de heer Wilders. Hij maakt zich daarzo nu en dan aan schuldig, maar laten we eerlijk zijn: daar zit xe2x80x99m depijn niet. De pijn zit xe2x80x99m in wat hij vindt.

De heer Wildersberoept zich op de vrijheid van meningsuiting die hij anderen ontzegt.Door hem voor het gerecht te slepen, verlagen we ons tot zijn niveau.En dat moeten we niet willen. Waar zijn woorden aanleiding geven totzelfonderzoek kunnen we hem alleen maar dankbaar zijn, waar hij gelijkheeft, hoe ook verwoord, moeten we hem dat gelijk vooral geven, en wathij verder zegt is onze aandacht niet waard.

Deze blog is van Bart Voorzanger en eerder verschenen op zijn eigen weblog. Eerdere blogs van Bart Voorzanger die op het Allochtonenweblog zijn verschenen vindt u hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in Bart Voorzanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s