Stop de voorgenomen uitverkoop van panden met een sociale, buurtgerichte of maatschappelijke functie

Het volgende bericht werd ontvangen van migrantenorganisatie Asadaaka:

Beste mensen,

We hebben jullie hulp dringend nodig!

Het bestuur van Zeeburg (GroenLinks, PvdA, VVD) dreigt met de uitverkoop van ruim 30 publieke panden aan grote woningcorporaties. Het betreft vaak panden met buurtgerichte activiteiten: speeltuinen, buurthuizen, jongerencentra, peuterspeelzalen, maatschappelijke organisaties en xe2x80x98broedplaatsenxe2x80x99 voor kunstenaars of jonge ondernemers. Het Comitxc3xa9 Stop de Uitverkoop van Zeeburg! roept dit bestuur op tot het volgende: 
Stop de voorgenomen uitverkoop van panden met een sociale, buurtgerichte of maatschappelijke functie. Garandeer dat er voldoende betaalbare plekken zijn, waar kinderen kunnen spelen en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Dat is belangrijk voor de sociale samenhang in de wijk.
De verantwoordelijke stadsdeelwethouder Jan Hoek (GroenLinks) zegt: xe2x80x98We willen het geld uit de stenen halen en investeren in de wijk.xe2x80x99 In werkelijkheid gaat het hier om mensen. Zij gebruiken de xe2x80x98stenenxe2x80x99 voor buurtgerichte activiteiten. Het stadsdeelbestuur heeft maar xc3xa9xc3xa9n doel met de verkoop: het dichten van de financixc3xable gaten. De Zeeburgers hebben het nakijken.

De opbrengst van eerdere verkopen kwam niet of nauwelijks ten goede aan de bewoners. Integendeel. Zeeburgers werden geconfronteerd met bezuinigingen op sociale voorzieningen en welzijn.

Verkoop panden met een commercixc3xable functie (winkels, horeca). Investeer de opbrengsten ten gunste van alle Zeeburgers. Met het geld kunnen panden met een sociale of maatschappelijke functie beter worden onderhouden of worden aangekocht.
Inspraak van bewoners en gebruikers van niet-commercixc3xable panden moet worden verzekerd. Grote huurverhogingen en gedwongen verhuizingen moeten waar mogelijk worden voorkomen. Dat kan het beste als ze gemeenschappelijk bezit blijven. Verlies van de publieke panden is onomkeerbaar.      

Onderteken dit manifest op:

amsterdam.sp.nl/stopuitverkoop 

Ben je lid van een politieke partij?

Stuur je partij een oproep om tegen de voorgenomen uitverkoop te stemmen.

Voor meer info:

Tiers Bakker

06-28674224

Stuur door!  Stuur door!  Stuur door!  Stuur door!

Assadaaka is een multiculturele vereniging voor vriendschap, al jaren inzet voor integratie participatie en de sociale cohesie in onze multiculturele samenleving! En doet veel aan de bestaanskwaliteit van migranten met een handicap of chronisch ziekte te verbeteren en hun welbevinden te bevorderen. www.vriendschapassadaaka.web-log.nl 
Beste lezer, deze mailinglijst wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden, wilt u van deze lijst verwijderd worden, stuurt u dan een e-mail naar infoassadaaka@gmail.com

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in ingezonden. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s