Mijn salafistische vrienden

Pleiters voor waakzaamheid jegens de islam houden ons voor dat allemoslims die hun geloof serieus nemen vroeg of laat voor geweld tegenongelovigen zullen kiezen. Ze suggereren dat aan die conclusie eenredenering ten grondslag ligt. Een blog van Bart Voorzanger.

Deangst voor radicale moslims zit er bij velen stevig in. Nu ken ikmensen, die door anderen als radicale moslim worden beschouwd omdat zewel eens naar de Al-Tawheedmoskee gaan, omdat ze omgaan met mensen diedat doen, of omdat ze een baard, een kalotje en een djellaba dragen.Als hun diagnose deugt, koester ik heel wat slangen aan mijn borst.

Demensen die mij waarschuwen voor verkeerde vrienden, haasten zichmeestal toe te geven dat Mohammed X. en Ali Y. zelf vreedzame enwetsgetrouwe mannen zijn. Ik ken Mohammed en Ali al jaren, en ben zeerop ze gesteld. Ik heb nauw met ze samengewerkt, ben vaak met ze uiteten geweest, en heb veel en lang met ze gepraat over de scholenwaarbij we betrokken waren xe2x80″ en die ons samenbrachten xe2x80″ over het levenin Nederland, en over hun geloof en het mijne. Ik ken ze zo goed dat ikze zonder aarzeling mxe2x80x99n portemonnee en de sleutel van mijn huis zoumeegeven, en dan is het natuurlijk een hele geruststelling dat mijngeld niet in Waziristan belandt en dat mxe2x80x99n huis de lucht niet in gaat.Vanwaar dan toch die waarschuwing?

Ik krijg die waarschuwingbijvoorbeeld van een onderwijskundige die veel in het islamitischonderwijs gewerkt heeft en daar regelmatig ruzie kreeg met xe2x80x98radicalexe2x80x99schoolbesturen. Hij schreef daar een boek over, en in dat boekonderscheidt hij een aantal groepen binnen het salafisme: van brave,vreedzame, religieus conservatieve moslims, tot jihadisten die geweldtoejuichen. Het gevaar schuilt xe2x80x99m erin dat de grenzen tussen diegroepen open zijn en dat vreedzame orthodoxie een eerste stap is naarradicalere en uiteindelijk gewelddadige opvattingen. Van het een komtvroeg of laat het ander. Zijn conclusie is dan ook dat we vreedzamesalafisme moeten bestrijden om gewelddadige salafisme te voorkomen. Endat verklaart zijn ruzies met orthodoxe, xe2x80x98dusxe2x80x99 xe2x80″ zij het dan nogvreedzaam xe2x80″ salafistische schoolbesturen.

Als deze manier vandenken deugt, zou je de strijd al moeten aanbinden met nominale moslimsdie niets aan hun geloof doen, en zeker met liberale, maar wel weer watbelijdender, moslims want die zouden via het vreedzame salafisme bijhet gewelddadige salafisme kunnen belanden. Elke categorie van waaruitje in een andere categorie terecht kunt komen, is de voorportaal vandie tweede categorie en daarmee de voorportaal van alle categoriexc3xabnwaarvan die tweede zelf weer een voorportaal is. Het eind is zoek, endat is kenmerkend voor waanzin. Enige logica zit er overigens wel inDumasyxe2x80x99s verhaal: als je mensen lang en heftig genoeg bestrijdt om watze nog niet zijn, maak je dat kans dat ze het uit balorigheid of purewoede worden wel groter.

Een al even boeiende, en complex metzichzelf verknoopte denkvorm vinden we bij de arabist Hans Jansen, voorwie Dumasy dan ook veel bewondering heeft. Jansen noemt zichzelfxe2x80x98islamograafxe2x80x99 xe2x80″ een term die in elk geval op het internet vrijwelalleen te vinden is waar hij direct of indirect aan het woord is xe2x80″ enstelde in die hoedanigheid vast dat de gematigde islam niet bestaat. Deislam is radicaal en gewelddadig, en dat er zo vreselijk veel gematigdeen vreedzame moslims lijken te zijn, komt alleen doordat die moslimsgeen xe2x80x98echtexe2x80x99 moslims zijn. Maar hoedt u, ze zouden het zo kunnenworden. En als Jansen ons voorrekent hoezeer het water ons aan delippen staat, telt hij alle mensen van wier grootouders er xc3xa9xc3xa9nxe2x80x98islamitischxe2x80x99 is opgevoed als potentixc3xable bommengooier mee: hetislamitische gevaar bedreigt u dus volgens hem in de vorm van eenmiljard niet-moslims.

Als je de methodologie van de islamografieloslaat op joden, christenen of dierenbevrijders, zijn de consequentiesronduit angstaanjagend: het jodendom, het christendom en dedierenrechtenbeweging zijn radicaal en gewelddadig, en dat verreweg demeeste joden, christenen en dierenverdedigers minzaam en vreedzaamzijn, betekent alleen maar dat het geen xc3xa9chte joden, christenenenzovoort zijn. Maar voor een inschatting van het joodse enzovoortgevaar tellen we ze natuurlijk wel allemaal mee! xe2x80x99t Is een wonder,eigenlijk, dat u nog niet gestenigd, gekruisigd en levend verbrand bent.

Exc3xa9nding moet ik onze nieuwe Jansenisten nageven: ze geven zich niet voorislamoloog uit en pretenderen dus geen enkele deskundigheid. Maar dxc3¡tkomt dan weer doordat ze als de dood zijn voor alles wat naar nuanceneigt, voor alles wat boven zwartwitdenken probeert uit te komen, voorelke vorm van wetenschap, kortom. En wat dat betreft is hun beeld vanwat hen bedreigt opeens weer heel realistisch.

Koffietijd. Ik ga Mohammed maar eens bellen.

Deze blog is van Bart Voorzanger en eerder verschenen op zijn eigen weblog

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in Bart Voorzanger. Bookmark the permalink.

6 Responses to Mijn salafistische vrienden

 1. Henk ten Doeschate says:

  Gelukkig zijn de meeste salafistische moslims, orthodoxe christenen en joden niet gewelddadig. Mensen hebben de vrijheid in orthodoxie te geloven, natuurlijk.
  Maar mensen hebben de vrijheid om het orthodoxe geloof te bevragen over de verdraagzaamheid ten opzichte van de ongelovigen. Het is niet gewelddadig andersgelovigen naar de hel te verwensen, maar wel onfatsoenlijk.
  Het lijkt erop dat er in de huidige verhitte debatcultuur geen plaats is voor deze nuance. Aan de ene (goede) kant dien je alle orthodoxie te respecteren, aan de andere (kwade) kant is alle orthodoxie in wezen terrorisme.

  De Nederlandse literatuur (bijv. Maarten ‘t Hart en Siebelink) leert dat het geloof in de hel mensen in grote geestelijke problemen brengt. Ieder weldenkend mens kan beseffen dat dit orthodoxe aspect van het traditionele geloof mensonwaardig is.

  De geschiedenis laat zien dat het orthodoxe, traditionele geloof tot brandstapel, oorlog en geestelijke ellende heeft geleid. De goede kanten van deze versie van dit geloof mogen natuurlijk ook benadrukt worden, ik kies voor de nuance. Deze versie heeft ook een bijdrage geleverd aan de beschaving. Maar ik kies voor de moderne versie van het geloof, ik ben een gelovig mens.

  Ik pleit voor de vrijheid van religiekritiek, maar wil niet vervallen tot het discrimineren van orthodoxe gelovigen. Momenteel lijkt dat onmogelijk te zijn. Of je respecteert het orthodoxe geloof, of je bent een religiehater. Hoe denk jij over dit dilemma?

 2. Truth Hurts says:

  Jammer dat er nog steeds een kliek ontkenners is die niet beseft dat er geen moslimland bestaat waar anderdenken en andersgelovigen vrijuit hun leven kunnen leiden.

  Islamapologeten, zoals de auteur van het bovenstaande stuk treffend demonstreert, houden ons voor dat dit niet waar zou zijn, of ze hebben het er liever niet over.

  Een leugen. Zo zou ik het bovenstaande stuk willen omschrijven.

 3. Bert says:

  Ik heb tientallen jaren als christen en later als ongelovige in het grootste moslimland ter wereld gewoond: Indonesie. Ik woonde op Java, Sumatra, Bali en Sulawesi.
  Ik had in Indonesie minder gezeur aan m’n kop over m’n geloof of ongeloof dan dat moslims in Nederland te verwerken krijgen.
  Ik heb daarvoor overigens ook in alle rust gewoond in Kuala Lumpur (Maleisie), in Cairo (Egypte) en in Istanbul (Turkije).

 4. Bart Voorzanger says:

  Beste Henk, er is een subtiel verschil tussen andersgelovigen naar de hel wensen en geloven dat andersgelovigen naar de hel gaan. Het eerste is beslist onfatsoenlijk, maar je vindt het vooral bij mensen die hun eigen geloof misschien toch niet echt helemaal begrijpen. De vrijheid van religiekritiek lijkt me een groot goed, maar als je die wilt leveren tegenover een aanhanger van de religie in kwestie, zul je eerst een goede relatie moeten opbouwen. Daarzonder kom je nooit verder dan preken voor eigen parochie. Het gaat dus niet zozeer om een dilemma als wel om geduld. Schaars goed, dezer dagen.
  Beste Truth Hurts, ik ben geen islamapologeet; ik pleit voor het respect voor andersgelovigen dat niet-moslims in menig islamitisch land moeten ontberen. En waar dat ons geen van beiden zint, zijn we het op dat punt in elk geval geheel eens.

 5. Bernadette de Wit says:

  Bart voorzanger schreef: “als je de methodologie van de islamograaf loslaat op joden, christenen en dierenbevrijders, zijn de consequenties ronduit angstaanjagend.”

  Goed, laten we vergelijken en kijken hoe bang we worden.

  Bart, hoeveel christelijke en joodse terreurbewegingen kun je opnoemen, hoe zit het internationale joodse en christelijke terreurnetwerk in elkaar en hoeveel slachtoffers hebben ze de afgelopen decennia zowel in christelijk / joods gebied als internationaal gemaakt?

  Waar in de wet van Israel en katholieke landen staat de straf op apostasie die de sharia wel kent en die in aantal islamitische landen nog steeds in de strafwet staat?

  (PS: aan de dierenbeweging maak ik geen woorden vuil.)

 6. Bart Voorzanger says:

  Beste Bernadette,
  Onbegrip van de lezer is allereerst de verantwoordelijkheid van de schrijver. Had ie maar duidelijk moeten zijn. Mijn excuses.
  Ik bekritiseerde de islamografie. De methodologie van dat vak houdt in dat je angstaanjagende passages in heilige boeken opzoekt (de joodse en christelijke bijbel staat er vol mee), en dat je elke geloofsgenoot van een terrorist als medeterrorist meetelt (en dan is xc3xa9xc3xa9n Folkert v.d.G. genoeg voor een grote groep gevaarlijke dierenbevrijders). Jouw reactie bevestigt wat ik stilzwijgend aannam: die manier van redeneren deugt niet. En dat er meer niet deugt — de omgang met ‘afvalligen’ in sommige islamitische landen bijvoorbeeld — ben ik ook al geheel met je eens.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s