Wolven in schaapskleren, een koekje van eigen deeg! (Nazima Shaikh)

NazimaDe volgende personen zijn huurlingen van deanti-Islambrigade: Tofik Dibi, ,Khadija Arib, Ahmed Marcouch, Youssef Azghari, Naxc3xafma Azough, Fatma KoserKaya, Nilgxc3xbcn Yerli, Hassnae Bouazza, Hafid Bouazza, Nasr AbuZayd, Samira Bouchibti, Mohammed Mouhandis, Fatima Elatik en Nazima Shaikh. Althans, dat wordt beweerd in een artikel van Izz ad-Din Ruhulessin, student Arabisch en Politicologie, op het blog van Moslim Studenten Vereniging Nijmegen. Het artikel luidt Wolven in schaapskleren Integratie = Imperialisme. Nazima Shaikh reageert hieronder.

Izz ad-Din Ruhulessin schrijft over allerlei mensen die hij aannames aanmeet. Ik noem dat BASHEN. Want dat is hot tegenwoordig in ons land. Hij basht mensen op een onderdeel van hun mens zijn, namelijk  religie, Islam genoemd. Uit het hilarische stuk:

Prominente moslims worden gepresenteerd als xe2x80x98modernenxe2x80x99, xe2x80x98verlichtenxe2x80x99, xe2x80x98voorbeeldenxe2x80x99 (van xe2x80x98geslaagde integratiexe2x80x99, of iets dergelijks), xe2x80x98vertegenwoordigersxe2x80x99 en xe2x80x98leidersxe2x80x99 van de Islamitische gemeenschap. Terwijl zij in werkelijkheid gebruikt worden om nxc3¡xc3¡r de gemeenschap toe te spreken: zo moet je zijn om mee te mogen doen. xe2x80xa8Dit zijn moslims die zeggen dat xe2x80x9creligie iets zuiver persoonlijksxe2x80x9d is (Tofik Dibi), dat xe2x80x9cgeen vrouw wil leven in een land waar sharia heerstxe2x80x9d (Khadidja Arib), dat Quranverzen die homoseksualiteit afwijzen maar geschrapt moeten worden (Ahmed Marcouch), dat ze xe2x80x9cmeer gemeen hebben met homoxe2x80x99s die in liefde geloven dan moslims die in Allaah gelovenxe2x80x9d (Youssef Azghari), dat de Quran niet de enige weg naar het Paradijs is (idem), dat raamprostitutie moet blijven (Naxc3xafma Azough, Fatma Koser Kaya), dat xe2x80x9cTurken wel weten hoe gruwelijk Islam isxe2x80x9d (Nilgxc3xbcn Yerli), moslims die in hun bikini op het strand liggen (Hassnae Bouazza), dronkelappen (Hafid Bouazza), die gexc3xabxcommuniceerd zijn (Nasr Abu Zayd), die zionistische propaganda schrijven (Samira Bouchibti), bierdrinkers (Mohammed Mouhandis), of die lekker meefeesten op de Gay Parade (Nazima Shaikh) of de niqaab willen verbieden (Fatima Elatik); en dit is slechts een kleine selectie uit de huurlingen van de anti-Islambrigade. Wat een nobele voorbeelden voor onze jongeren. xe2x80xa8Met onze gekostumeerde vrienden hebben we geen vijanden meer nodig. Maar wat beweegt al deze wolven?

Aangezien ik word weggezet als xe2x80x9cmeefeestende moslima op de Gay Paradexe2x80x9d xe2x80x9c wolf in schaapsklerenxe2x80x9d en xe2x80x9chuurlingen van de anti-Islambrigadexe2x80x9d in ons land, hier mijn koekje van eigen deeg!
Ik houd van feestjes en als het goed is, is het elke dag een feest! Wolf in schaapskleren, ervaar ik als compliment.
De wolf kent een grote verscheidenheid aan expressies en geluiden. Het bekende huilen is vooral bedoeld om te communiceren over langere afstanden. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wolven het gehuil van andere wolven op afstanden van zes tot tien kilometer horen. Het afbakenen van het territorium, door middel van te urineren met een opgetilde achterpoot, is voorbehouden aan dominante dieren. De wolven begroeten anderen door onderwerping te laten zien, met neergeslagen ogen en een zacht gejank. Als wolven boos of bang zijn laten ze dat meestal zien met ontblote tanden en gegrom. Aldus Wikipedia.

Prima dat jij mij bestempelt als Wolf, ik krijg meteen de associatie met Wolverine uit X-Men die het opneemt tegen het xe2x80x9cKwaadxe2x80x9d. Daarnaast is acteur Hugh Jackman een lekker ding, oooh sorry dat mag ik natuurlijk niet zeggen, ik spoel mijn mond meteen!
Iemand die er ongevaarlijk uitziet, maar wel gevaarlijk is deze letterlijke vertaling laat ik aan jou en de jouwen van je clubbie! Maar bij mij is het nou net andersom, ik zie er gevaarlijk uit, maar ben ongevaarlijkxe2x80xa6.

Huurling is een soldaat die op commercixc3xable grondslag dienst neemt ineen leger. Aangezien ik niet in dienst ben van niemand, alleen vanmezelf lijkt het mij lastig een leger te vormen met de mensen die jebenoemt. Van links tot rechts, ik zou niet weten wie opperbevelhebberis,,, duuh hoe kan ik dat vergeten natuurlijk Sinterklaas

‘Anti-islambrigade’, als jij gegevens hebt stuur je ze dan door? Ik komniet door de ballotage commissie, met mijn ik eet alleen halal, ritueelgeslacht, vecht elke dag tegen mijn ego (nafs) dat heet de grote jihad,oeps wat zeg ik nu weer? Ben getrouwd en ooooh dat scoort toch want datis de helft van je geloof (dien) en ik spaar voor mijn spirituelebankrekening door een goed mens te zijn, een goede buur, en ja sorrysorry moet het toch schrijven als ik Kerst vier, meedoe aan Carnaval,met Sinterklaas me weer heerlijk kan uitleven in het rijmfestijn tjatja is dat dan de ticket voor deze brigade?
Wil jij mij niet aanbevelen,jij kent ze immers.

Bij deze roep ik alle mensen op die met naam en toenaam zijn omschrevenin zijn gehele blogstuk om aangifte te doen bij de politie in zakelaster, smaad en haatzaaien. Daarnaast melding te maken bij bureauIedereen Gelijk inzake racisme en discriminatie op basis van religie.Meneer Gerard Spong, mag ik een beroep op u doen?

Nee hoor grapje. Nilgun doe deze jongeman zo een bloemenzee brengen in Nijmegen, volgens mij hunkert hij naar liefde!
En van Hassnae Boueazza ‘lacroix bikini’. Voortaan moeten je de research grondiger doen. Help je graag verder.

‘En wanneer zij geklets horen, dan mijden zij het en zij zeggen: ‘Voorons onze daden en voor jullie jullie daden. Vrede zij met jullie! Wijzoeken de onwetenden niet op’" (Soera 28:55).

Ik ben xe2x80x9cgelabeld en gexc3xabtiketteerdxe2x80x9d door een mens, jongeman van 22, inmijn ogen een xe2x80x9cnieuwe moslimxe2x80x9d, xe2x80x9ceen bekeerlingxe2x80x9d, sinds hij drie jaargeleden zich bekeerde tot xe2x80x9czijn politieke Islamxe2x80x9d.
Deze student, neem ik aan voor het gemak, leeft van de studiebeurs, maaktgebruik van Ov-studentenkaart, uit de koker van wijlen Pim Fortuyn,krijgt lessen van niet-moslims, begeeft zich niet in een Islamitischland, maar hij de mogelijkheid krijgt om zijn religie te belijdenbijvoorbeeld in een gebedshuis, moskee, krijgt de mogelijkheidonderwijs te volgen, zich te ontwikkelen in onze rechtstaat, als hijniet een bijbaantje heeft, geen belasting afdraagt, profiteert vanstudentenkortingen omdat hij nu eenmaal student is, goedkoper woont alsstudent, zogenaamd intellectueel is omdat hij studeert aan de UNI, maaraan de andere kant communicatief sociaalarm is, hij niet mag opvallen,maar wel demonstratief wilt gaan bidden op het Binnenhof, (als hij demoeite had genomen om te vragen of er een ruimte is waar hij zich evenkon terugtrekken om te bidden, geloof ik in het sociale communicatievetolerante aspect van wij Nederlanders, dat er een lege ruimte aangewezenzou worden), ik heb ook een dagje mogen meelopen in het Binnenhof, HetHART van de democratie en eerlijk gezegd kwam de gedachte niet op omdaar te willen bidden op mijn gebedskleedje ( je kunt de gebeden die jegemist hebt op dat tijdstip ook later in halen in je eigen vertrouwdeomgeving) hij iedere moslima die geen hoofddoek draagt of niqaabaanspreekt op waar is je Hidjaab?, ongetwijfeld les zal krijgen van eenhomo, lesbienne, biseksuele docenten, ongetwijfeld in aanraking komtmet medestudenten die homo, lesbienne of bi zijn, hij zich begeeft inde oudste Roze Stad van Nederland, waar 10% van burgers xe2x80x9crozexe2x80x9d is en 25% een kleurrijke Nijmegenaar is, deelneemt aan sportactiviteitenwederom met korting, maar alleen sport met mannen en niet met vrouwen,

Aangezien zijn research gaat tot zijn eigen gedachte help ik hem graagop weg. Ik heb zeker meegevaren op de Gay Pride en heb een columnhierover geschreven op http://www.wijblijvenhier.nl 
Volgend jaar vaar ik weer mee en geen  wolf of schaap die mij hiervanweerhoudt! 😉 En tja jouw associatie van naakte mannen moet ik helaasde wereld uit helpen! Tuurlijk varen ontklede mannen mee, maar naakt,uhm nee niet gezien, volgens mij mag je je niet in het openbaar naaktvertonen, maar goed volgens jou zijn er alleen maar naakte mannen,tellen de vrouwen weer eens niet mee, en alle andere mensen dieaangekleed in thema op de boot meevaren, zo een 80 boten wat doe jedaarmee?

De reden is  dat ik me verbonden  voel  met de gay scene.  Zo’n 12jaar geleden hebben mijn vrienden die toevallig xe2x80x9crozexe2x80x9d zijn mij eenkijkje gegeven in hun keuken van hun Wereld en ik andersom in mijnmulticulturele en Islamwereld. Waarom ik mij in deze wereld prettig enveilig voel is omdat deze vrienden mij door dik en dun steunden. DeRoze wereld is mijn Tweede familie geworden! Daarnaast is er geen oog,erkenning of herkenning voor opvang en zorg voor deze mensen die vanuitcultuur en geloof zo vanzelfsprekend hebben meegekregen dat gay,lesbisch of biseksueel zijn, niet mag en niet kan vanwege taboes.Daarom vaar ik mee op deze boot, om ze een hart onder de riem te stekendat je jezelf moet kunnen zijn, ondanks dat je uit een wij-cultuurkomt!’
In jouw Islambeleving die ik xe2x80x9clabelxe2x80x9d als conservatief, orthodox, vroom,traditioneel, radicaal, star en bedreigend, deugt geen mens en zekergeen moslim die in jouw straatje past.

Ik respecteer jou als mens omdat Allah mensen geschapen heeft, uitmedemenselijkheid en naastenliefde. Jij en ik leven anders, dat mag endat kan in ons land Nederland. Ik hanteer de emancipatorische,humanistische, vrouwvriendelijke xe2x80x9cGod is Liefdexe2x80x9d interpretatie. Los vanmijn Soennitische stroming, Hanafitsche leerschool. Gewoon MENS, MetElkaar Naar Samen!

‘O mensheid, Wij hebben u vast en zeker geschapen vanuit een man en eenvrouw, en tot stammen en families voor u gemaakt opdat u elkaar kentxe2x80x99(Soera 49:13).

Volgens mij toont dit vers duidelijk aan dat het beginsel van debroederschap der mensheid vastgelegd is in zeer specifieke termen."Deze tekst is niet gericht tot gelovigen, maar tot mensen in hetalgemeen, aan wie verteld wordt dat zij allemaal als het ware ledenzijn van xc3xa9xc3xa9n familie. Hun verdeling in naties, stammen en families magniet leiden tot vervreemding, maar moet leiden tot een beterebekendheid met elkaar."

Voor het gemak vergeet jij dat ik in Nijmegen tijdens de vastenmaand,Ramadan gedurende in de jaren 2005, 2006, 2007 samen met hetRamadanfestival iftaarbijeenkomsten organiseerde om ontmoeting tussenmensen te realiseren op wijk en buurtniveau om het wij/zij denken tegente gaan. Tijdens deze bijeenkomsten werd er ook Zakaat, armenbelastingopgehaald voor goede doelen. Iedereen was welkom want ik ga uit van hetMENS-principe.
Ik samen met mijn zusjes een benefietestafette op touw heb gezet omgeld in te zamelen voor de slachtoffers in 2005 van de aardbeving inPakistan. Ik gevraagd werd door Stichting Vluchteling en NCRV Netwerkom mee te gaan naar Pakistan, zes maanden na de aardbeving om te kijkenwaar het geld terecht was gekomen en hoe het besteed werd aan Taskeen,meisje dat symbool stond voor de kinderen. Tijdens de aardbeving was zehaar ouders kwijtgeraakt en moest een van haar beentjes wordengeamputeerd.
Ja kijk doe ik het weer mijzelf verantwoorden waarom ik dingen doe en hoe ik in het leven sta! Pfff ik ben hier zo klaar meexe2x80xa6xe2x80xa6

Maar genoeg over mij. Jij doet het zelfde wat de xe2x80x9canderexe2x80x9dMENSontwetende doet namelijk mij aanspreken op mijn religie. Wen ermaar aan dat WIJ OOK HIER BLIJVEN met onze opvattingen die geheeldruisen tegen jouw opvattingen. Ik pleit voor een landelijke stichtingandersdenkende moslims. Onze stem wordt niet gehoord. We zijn nietvertegenwoordigd in de maatschappij. Alle stichtingen, organisaties,verenigingen, organen, raden, zendtijd voor moslims, doen aanbelangenbehartiging van hun eigen achterban. Wij moeten onzeverantwoordelijkheid nemen en oppakken nu in het heden en voorgeneraties in de toekomst. Hoeven mijn dochters toch niet mee te makenals ze volwassen zijn? God behoede ze van deze vertoningen in ons land.

In ons land moet je trots zijn hoe jij je Islambeleving vorm mag en kangeven. Ik ben Allah dankbaar dat ik in Nederland geboren ben en mijnouders uit Suriname en Pakistan elkaar gevonden hebben in onzewereldstad Amsterdam.  Zij waren het eerste koppel die in Nijmegen op zijn Hindostaans trouwdenen daarmee op de voorpagina van deGelderlander verschenen in 1971.

Mocht je muziek luisteren zoek dit nummer dan is op van onze FrankBoeyen uit het Nijmeegse, of luister jij geen muziek van niet-moslims?
Denk niet wit denk niet zwart
xe2x80xa8Denk niet zwart wit
xe2x80xa8Denk niet wit denk niet zwart
xe2x80xa8Denk niet zwart wit
xe2x80xa8Maar in de kleur van je hart

En anders kan je deze in je zak steken, xe2x80x9cBroederxe2x80x9d!
xe2x80x9cNaastenliefde en vrede is wat de islam mij leert!xe2x80x9d  Ik citeer eenuitspraak van de profeet Mohammed: xe2x80x9cEen moslim is iemand die een andermens geen kwaad berokkent, noch met de tong, noch met de handxe2x80x9d. En alsreactie hierop: xe2x80x9cDit spreekt voor zich, lijkt me!xe2x80x9d

xc2xa9 tekst: Nazima Shaikh, MENS, 35 jaar, xc2xa9 foto:Shaikhmela Communications

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie. Bookmark the permalink.

4 Responses to Wolven in schaapskleren, een koekje van eigen deeg! (Nazima Shaikh)

 1. Een goede, weloverwogen, niet-emotionele reactie van Nazima.
  Izz ad-Din Ruhulessin, moge God je bijstaan.
  Met liefde,
  Freddy Konstantinou

 2. Izz ad-Din Ruhulessin says:

  As-salaam Alaykum,

  hahaha, ik zie dat er een misverstand is. Niet de personen die ik noemde zie ik als wolven in schaapskleren, maar de linkse partijen die voor ons op zeggen te komen.

  Deze mensen noemden ik als voorbeelden. Zij worden misbruikt door die partijen om de moslimgemeenschap naar hun wens te vormen. Social engineering heet dat volgens mij.

  Ik heb het nu druk, ik zal de rest van je reactie op een later tijdstip lezen.

  Wa Salaam Alaykum,

  Izz ad-Din Ruhulessin

 3. Rafje says:

  Mocht er in de tijd van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) een Gay-Parade bestaan, denkt u dat hij meegefeest zou hebben?

 4. Qalam says:

  Niet emotioneel? You have got to be kidding me. Dit artikel puilt uit van de misplaatste gevoel van verongelijktheid en woede.

  Laten we niet spreken vanuit de veronderstelling dat wij de juiste Islam op de juiste wijze implementeren.

  Juist door Izz al din te plaatsen in de ‘extremisten’ hoek (bekend tactiek van liberale moslims), maakt Nazima zich schuldig aan het crexc3xabren van een zwart-wit beeld waar zij Izz al Din zo vurig van beschuldigt.

  “In jouw Islambeleving die ik xe2x80x9clabelxe2x80x9d als conservatief, orthodox, vroom, traditioneel, radicaal, star en bedreigend, deugt geen mens en zeker geen moslim die in jouw straatje past.”

  Het is spijtig dat Nazima zo emotioneel reageert. Het veelvuldig gebruiken van de Capslock bevestigd mijn standpunt des te meer.

  Mijn persoonlijke los staande visie:

  Het is prima dat sommigen ervoor kiezen om op de Gay Parade te staan. Maar het blijft verheerlijking van iets dat in de Islam verboden is. Dat Nazima ervoor kiest om met homo’s vrij om te gaan en trots zijn op het homo zijn promoot, moet ze vooral zelf weten. Maar presenteer dat aub niet als DE manier hoe moslims moeten leven en welke normen en waarden te hanteren.

  En haal aub geen koranverzen erbij om je standpunten te versterken. Presenteer je standpunten als je eigen persoonlijke visie en niet als de visie v/d Islam. Daarmee speel je (eigenlijk letterlijk) met vuur.

  Ws, Qalam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s