xe2x80x98Moskeebesturen moeten ingrijpen bij kindermishandeling in hun moskeexe2x80x99

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) is geschokt van mogelijke praktijken van kindermishandeling in een aantal Haagse Marokkaanse moskeexc3xabn.
Aanleiding hiervan is de aangifte die de gemeente Den Haag heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie van 49 gevallen van mishandelingen van kinderen in moskeexc3xabn tijdens Koranlessen.
Ook signalen uit onze achterban duiden op mogelijke gevallen van kindermishandeling in Den Haag maar ook elders.

Het SMN veroordeelt praktijken van kindermishandeling waar dan ook. Dit druist in tegen het recht van kinderen op een veilig en goed pedagogisch klimaat. Bovendien wordt er vanuit de islam juist gepleit voor vriendelijke omgang met kinderen. Dat moskeexc3xabn Koranonderwijs en Arabische lessen als een recht en plicht beschouwen is prima, maar het is onverteerbaar dat kinderen lijfelijk gestraft worden.

Daarom roept het SMN moskeexc3xabn op tot meer zelfreinigend vermogen. Bestuurders van moskeexc3xabn moeten hun verantwoordelijkheid nemen richting docenten die over de schreef gaan.
Daarnaast dienen ouders en hun kinderen serieuzer te worden genomen bij klachten over mishandeling. In zijn reguliere overleg met moskeekoepels zal het SMN aandacht vragen voor deze misstanden.

Tot slot vraagt het SMN voor een genuanceerde discussie over deze kwestie. Want een gering aantal moskeexc3xabn maakt zich schuldig aan dergelijke praktijken.
In dit kader is de houding van het moskeebestuur van El-Islam te prijzen voor het geven van openheid van zaken en zijn medewerking aan het onderzoek.

Bron: persbericht SMN

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in emancipatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s