Het weerbericht van de AIVD: minder dreiging lokale jihadistische netwerken

Volgens de AIVD is de dreiging vanlokale jihadistische netwerken tegen Nederland en Nederlandse belangen verminderd ten opzichte van 2006. Nederlandse jihadisten richten zich nuvooral op de jihad buiten ons land. Op beperkte schaal bestaat binnen lokale autonome netwerken nog steedsde intentie deel te nemen aan de jihad. Men poogt deel te nemen aan eenjihadtraining of de gewapende strijd in Pakistan, Afghanistan, Somalixc3xabof andere jihadfronten.  Ook de nog steeds bestaande interesse vanuitinternationale netwerken voor Nederlandse doelwitten in binnen- enbuitenland, vormt een dreiging.

Dat concludeert de dienst in de publicatie xe2x80x98Lokale jihadistische netwerken in Nederland. Veranderingen in het dreigingsbeeldxe2x80x99van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Volgens deAIVD nemen de lokaal autonome netwerken rondom internationalerekruteurs sterk in kracht af. Ze zijn verzwakt door onderlinge verdeeldheid en gebrek aanleiderschap. Hierdoor is volgens de dienst ook de dreiging tegen symbolischeoverheidsdoelwitten, politici en opiniemakers verminderd.

Het lastige met dergelijke berichten van de AIVD is dat de dienst zich op bronnen baseert die voor anderen niet verifieerbaar zijn. We moeten dus maar aannemen dat het klopt. Martijn de Koning plaatst bijvoorbeeld kritische kanttekeningen bij het rapport.

Het is de vraag of de NCTb en het ministerie van Binnenlandse Zaken blij zijn met het bericht. Voor je het weet wordt er op grond van deze berichten door het kabinet besloten te bezuinigen op het voorkomen van radicalisering. De dreiging kan overigens weer snel oplopen. In januari start het proces tegen Wilders, waardoor de gemoederen in binnen- en buitenland ongetwijfeld zullen oplopen.

Zie ook:

Lokale jihadistische netwerken in Nederland. Veranderingen in het dreigingsbeeld.pdf (517 Kb)|Pdf-icoonPdf-bestand

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in extremisme. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s