Moslim bashen voor beginners. Tips voor rechtse populisten

Stel, u bent politicus van een rechts populistische partij en u bent toevallig terecht gekomen op dit weblog. Laat ik dit bezoek dan voor u tot een nuttige tijdsbesteding maken en wat tips geven om bij de komende verkiezingen zoveel mogelijk stemmen te winnen. Omdat de PVV alleen in Den Haag en Almere deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen, blijven er zoxe2x80x99n 440 gemeenten over waar voor u een hoop stemmen zijn te winnen. Hoe doet u dat?

 1. Hoed u voor positieve verhalen. Die wekken argwaan bij veel kiezers. U kunt het optimisme beter overlaten aan politici die herkozen willen worden. U benoemt en vergroot de problemen waarop u zich wilt profileren.
 2. Laat u ook niet verleiden tot het geven van oplossingen. Oplossingen geven betekent namelijk keuzes maken en prioriteiten stellen en voordat u het weet maakt u een keuze die slecht bij uw potentixc3xable achterban valt. xe2x80x98Geen islam in onze dorpstraatxe2x80x99 kan nog wel of xe2x80x98geen geld meer naar linkse hobbiesxe2x80x99 is ook een oplossing zonder risico.
 3. Hoed u voor nuance en spreek zoveel mogelijk in soundbites. Uw mening moet gemakkelijk samen te vatten zijn in de kop van een krantenbericht, uw argumentatie mag niet langer zijn dan een bericht op twitter (140 tekens).
 4. Wees in doorlopende staat van woede, ontzetting en verbazing. De media zijn immers gevoeliger voor emoties dan voor argumenten. Wees grof en direct, dat suggereert namelijk meer daadkracht en humor dan de melige en verhullende woordenbrij van de Haagse of de plaatselijke elite.
 5. Zet xe2x80x98goedxe2x80x99 en xe2x80x98kwaadxe2x80x99 duidelijk tegenover elkaar en gebruik groepstegenstellingen als xe2x80x98wijxe2x80x99 versus xe2x80x98zijxe2x80x99, xe2x80x98Nederlanders versus niet-Nederlandersxe2x80x99, xe2x80x98de elite versus de gewone mensen, xe2x80x98autochtoon versus allochtoonxe2x80x99, xe2x80x98rechts versus linksxe2x80x99, xe2x80x98joods-christelijkxe2x80x99 versus xe2x80x98moslimsxe2x80x99 etc. Zo houdt u het overzichtelijk. U bent trouwens als vertegenwoordiger van de xe2x80x98gewone Nederlanderxe2x80x99 uiteraard tegen de elite. En wanneer u zelf al lang onderdeel bent van die elite wordt dat minder relevant naar gelang u zich er harder tegen afzet.
 6. Profileer uzelf als vaderlands- en dorpslievend. Spreek lovend over het joods-christelijke erfgoed, de Nederlandse identiteit en cultuur of de lokale variant daarvan, maar laat u nimmer verleiden tot het definixc3xabren van die identiteit of cultuur.
 7. Benadruk uw voorliefde voor vrijheid. Dat blijkt prima gecombineerd te kunnen worden met een batterij aan voorstellen om alles te verbieden wat u niet bevalt. Het gaat namelijk uiteindelijk vooral om uw vrijheid en die van uw achterban.
 8. Crexc3xaber uw eigen werkelijkheid met bedreigingen en angstbeelden;  laat die beelden niet verstoren door berichten van media en academische onderzoekers, die natuurlijk per definitie allemaal xe2x80x98linksxe2x80x99 zijn. Schets een groot dreigend gevaar waardoor het oude vertrouwde en geliefde Nederland of uw dierbare dorp ten onder dreigen te gaan aan een tsunami van ellende. Alles gaat naar de hel, de verdoemenis en de bliksem als er niet snel wat verandert. Het is vijf voor twaalf, tijd om angst te zaaien.

 1. Denk in complotten, bijvoorbeeld het complot van delinkse kerk. Dat er in Nederland nooit sprake is geweest van een linksemeerderheid en ook de meeste gemeentebesturen rechts zijn, is voor uwachterban niet relevant. Maak duidelijk dat linkse organisatiessamenwerken, subsidie aan elkaar geven en op elkaars bijeenkomstenkomen. Ook al gebeurt er niets strafbaars, de suggestie van het bestaanvan xe2x80x98slinkse netwerkenxe2x80x99 is voldoende om achterdocht te zaaien.
 2. Gebruik in dit verband ook de techniek van guilty by association:hiermee kunt u aantonen dat iemand niet deugt omdat hij of zij (verre)familie heeft die niet deugt, een dubieuze vriend heeft, of ooit op eenbijeenkomst is geweest die door een twijfelachtige organisatie werdgeorganiseerd of waar een omstreden spreker sprak.
 3. Gebruik behalve xe2x80x98de linkse kerkxe2x80x99  ook xe2x80x98politiek correctxe2x80x99 alskwalificatie om uw tegenstander op effectieve wijze verdacht te makenzonder verdere argumentatie te hoeven te geven.

Dan nu de moslims. Zij vormen, uiteraard, het grote gevaar. Het is misschien niet erg origineel om moslims als zondebok te kiezen, maar het blijkt wel bijzonder effectief. Het is een gemakkelijk te herkennen groep met hun mallotige baarden en hoofddoeken, om maar niet te spreken over die levensgevaarlijke boerkaxe2x80x99s en minaretten.
De Linkse Kerk maakt het u bovendien gemakkelijk: daar schieten ze op de een of andere manier in een kramp wanneer er kritiek op moslims of de islam wordt gegeven. Kritiek op het christendom is links, kritiek op de islam is het domein van rechts geworden.

 1. Maak het die linkse islamofielen extra moeilijk door een angstvisioen te schetsen waarin de moslims juist typisch links-liberale verworvenheden als de emancipatie van de vrouw en de homo bij het oud vuil zullen zetten. 
 2. Het is volstrekt niet relevant of er moslims in uw gemeente wonen. Ter illustratie: in de gemeente Edam/Volendam, waar hooguit 3% van de bevolking moslim is, haalde de PVV bij de Europese verkiezingen met haar anti-islam agenda de meeste stemmen.
 3. Hanteer de volgende overzichtelijke vergelijking: allochtoon = moslim = extremist.
 4. Spreek niet negatief over xe2x80x98moslimsxe2x80x99, maar wel over hun ideologie, de islam. Dit uit juridische overwegingen.
 5. Associeer moslims met geweld. U kunt daarbij uiteraard verwijzen naar 11 september en de moord op Van Gogh, maar let op: verwijs niet naar rapporten van Europol want daaruit blijkt dat van de 515 aanslagen in Europa in 2008 er welgeteld 0 door moslims zijn gepleegd.
 6. Moslims zijn overigens per definitie daders en nooit slachtoffers; op zxe2x80x99n hoogst slachtoffers van de islamitische ideologie.
 7. Kruip zelf in een slachtofferrol. Speculeer over een cordon sanitair, toon u snel beledigd en gekwetst, verwijs als het even kan naar een mogelijke bedreiging waarop uiteraard moslims het alleenrecht hebben. Het wekt medelijden bij uw achterban die zich gemakkelijker met slachtoffers kan identificeren en verlamt uw tegenstanders. Verwijt tegelijkertijd moslims dat juist zij in een slachtofferrol kruipen
 8. Ontmenselijk burgers waar u het niet zo op heeft. Gebruik daarom beeldspraak als straatterroristen, rifratten en geitenneukers.
 9. Ga geen discussie of debat aan, zeker niet met moslims. Voordat u het weet krijgen ze namelijk menselijke trekjes en voldoen ze niet aan het angstbeeld dat u van hen heeft geschetst.
 10. Wees alert en maak van ieder lokaal incident een zaak van landelijke proportie: een Sint zonder kruis, een hal zonder kerstboom of een mallotige advocaat zonder respect voor de rechter, het zijn allemaal uiterst serieuze bedreigingen voor de rechtsstaat die om aparte wetgeving vragen
 11. Toon u een ware theoloog en strooi kwistig met die citaten uit de Koran, uiteraard alleen wanneer ze uw betoog ondersteunen.
 12. Verwijs altijd naar de islamitische wereld als een groot, machtig monolitisch blok en ontken dat de islam vanaf haar oprichting uiteengevallen is in vele elkaar bekampende stromingen en vormen van volksislam. Toon u ook onwetend over het gegeven dat het zelfs de moslims in Nederland nog nooit gelukt is om gezamenlijk xc3xa9xc3xa9n islamitisch overlegorgaan of islamitische omroep te vormen.
 13. Hanteer dezelfde stelling als de salafisten, namelijk dat er maar xc3xa9xc3xa9n interpretatie van de islam mogelijk is en iedere moslim uiteindelijk een fundamentalist is.
 14. De mening van een moslim deugt niet tot het tegendeel is bewezen. Het begrip taqqiya is het ultieme middel om iedere uitspraak van een moslim verdacht te maken. Voor de onwetenden onder u: taqqiya is het principe dat moslims hun werkelijke mening, gevoelens of geloof in bepaalde omstandigheden
  mogen verloochenen. Het is een sjixe2x80x99itisch principe dat voor de meeste Nederlandse moslims (voornamelijk soennieten) onbekend is. Iemand te beschuldigen aan taqqiya te doen is een effectieve methode om iemands mening bij voorbaat verdacht te verklaren en het geeft de verdachtmaking ook nog enig theologisch gewicht.
 15. Tot slot: een moslim kan nooit xc3xa9xc3xa9n van ons worden. We blijven hem of haar daarom tot in generaties allochtoon noemen en trekken de integriteit van schijnbaar gexc3xafntegreerde moslims in twijfel door ze het label xe2x80x98wolf in schaapsklerenxe2x80x99 te geven.

P.S. Mocht u mogelijk toch een linkse politicus zijn, dan kunt umogelijk op grond van deze tips uw eigen tegenstrategie formuleren.

Ewoud Butter

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in ewoud butter. Bookmark the permalink.

6 Responses to Moslim bashen voor beginners. Tips voor rechtse populisten

 1. HINDUSTAN says:

  Hmm.
  Het eerste deel klinkt meer als een handvest voor Moslims en hun reeds bekende ‘naastenliefde’, op omgeschreven naar (hoe kan het ook anders) een PVV-stemmer door iemand die heel graag een aai over zijn bolletje wilt hebben van o.a. Marokkanen.

  In het tweede deel zie je de PVV stemmer afgebeeld en gekarakteriseerd gelijk de Antisemitisch-Nazistische Jodenhaters uit het Nazi-Duitsland uit Hitlers tijdperk, een inzicht van Ewoud Butter.
  Dat zal je hier en daar zeker een paar applausjes opleveren:)

 2. Mats says:

  Erg geestig en behoorlijk raak… Ga zo door!

 3. Fatima says:

  Uitprinten en inlijsten.
  Prachtig artikel en zeer herkenbaar.

 4. rien says:

  Als u in discussie gaat met een rechts persoon en u kunt de discussie niet winnen, maak hem dan vooral uit voor nazi, moslimhater, extremist en racist. En als je dan de discussie helemaal niet meer kunt winnen,maak hem dan monddood zodat hij helemaal niet meer kan reageren 😉

 5. torsten pieper says:

  Ik ga PVV stemmen bij de volgende kamerverkiezingen.
  Vies hxc3xa8!

 6. Khalid Ahmed Chaudry says:

  Ewoud Butter,Prachtig artikel!!

  May Allah/God the Almighty bless you en iedereen tegen elke vorm van discriminatie is en zoekt vrede,harmony,solidariteit in samenleving.

  Lijsttrekker Nederlandse Moslim Partij Den Haag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s