Er is wel degelijk een alternatief voor Wilders (Ahmed Marcouch)

MarcouchanjameulenbeltWij missen leiders die ons de weg wijzen. Maar het kxc3¡n, leiders die laten zien welke kant het op moet, die nieuwe moed geven. Dat schrijft Ahmed Marcouch. Hieronder zijn artikel.

ls Nederlanders geven wij ons eigen levengemiddeld een acht, vertellen de onderzoekers naar geluk entevredenheid ons al enkele jaren achtereen. Het grote raadsel is datvelen tegelijkertijd wel degelijk ook enorm gedesillusioneerd, bang ofboos zijn. De onvrede betreft niet ons eigen persoontje, diebetreft de samenleving. xe2x80x98Met mij gaat het goed, met ons gaat hetslechtxe2x80x99, noemt Paul Schnabel van het Sociaal Cultureel Planbureau ditparadoxale fenomeen.

Dat raakt mijnsociaal-democratisch hart, want het betekent dat de mens meer is daneen individu. Als consument is hij gelukkig, als burger niet. Ik ziedat natuurlijk ook in Nieuw-West in Amsterdam. Onlangs was ik bijtwintig mensen uit mijn stadsdeel thuis op bezoek.

Zo ontmoetteik PvdA-lid Klaas met zijn vrouw, in hun woning vol Jordanese beeldjesen andere sfeertekenende snuisterijen. Het echtpaar woont in een straatmet woningen uit de jaren vijftig, waar de afgelopen twintig jaar deburen vertrokken zijn naar Purmerend of Almere en waar nu nieuwkomersin zijn getrokken. Klaas is arbeidsongeschikt en zit vooral hele dagenen avonden achter zijn computer om websites te bezoeken en daaropreacties te schrijven.

Hij vertelde mij:  xe2x80x98Alleen Wilders zietde Marokkaanse rotjongens, verder denkt iedereen dat het jongens zijnmet een ongelukkige jeugd. Niemand ziet wat ik meemaak.xe2x80x99 Mensen alsKlaas zien politici die kissebissen over irrelevante zaken, terwijleerst iets anders moet worden opgelost: veiligheid en integratie.
Hetintegratiedebat. Wij komen er niet onderuit, het moet diepgaand gevoerdworden.  Waar staan wij nu? Vergelijk het met huisbewoners die een gastgekregen hebben. Welkom, hebben wij gezegd: wij hebben het goed, dusdoe alsof je thuis bent.

En dat gebeurde ook,na verloop van tijd werden de gasten vaste bewoners. Dit is ook mijnhuis, zeiden zij en gingen onbekommerd op de bank zitten, plaatsten huneigen muziek in de cd-speler en deden met regelmaat een beroep op dehuiselijke voorraadkast.

De medebewoner, voorheen gastheer,reageerde aanvankelijk onwennig, zei af en toe wat, kreeg dan op zijnkop wegens asociale uitspraken, zweeg en werd kwader. Hij vindt deex-gast intussen een onaangepaste profiteur. De nieuwe bewoner op zijnbeurt stelt ontluisterd vast dat zijn voormalig gastheer door de mandvalt.

Hier moeten u en ik het over hebben. Inderdaad, denieuwkomers moeten tonen dat zij zich betrokken voelen bij hetgezamenlijke huishouden en een emmer sop pakken of de goot gaanschilderen.

Eninderdaad, de autochtonen moeten duidelijk zeggen: xe2x80x98u hoort hierxe2x80x99 en xe2x80x98umag zijn wie u bentxe2x80x99 en xe2x80x98daar gaan wij het over hebbenxe2x80x99 en xe2x80x98ik ga uervan overtuigen dat u zich verbeteren kuntxe2x80x99.

De nieuwkomer moet begrijpen dat xe2x80x98u mag er zijnxe2x80x99 betekent dat hij kritiek moet accepteren en die serieus moet verwerken.   
Andersdan verontwaardiging heeft angst zelden iemand tot beweginggexc3xafnspireerd. Leiderschap is anno nu de kunst om de angst weg te nemen.Dat kan maar op xc3xa9xc3xa9n manier: het spook vastpakken en tackelen.

Wijmissen dat, leiders die ons de weg wijzen. Die ons laten zien watmoreel handelen is. Dat geldt zowel in het bedrijfsleven als in depolitiek. Wij worden er mies van, van bouwfraude-enquxc3xaates zonder datdie tot integer bouwen leiden, van nieuwbouwplannen die maar niet totuitvoering komen,  van analyses over jeugdzorg die vervolgens nietverbetert. En dan heb ik het nog niet eens over al die kleine ruzietjestussen politici die dagelijks voorbij komen in de krant en op tv.

Hetkxc3¡n, leiders die laten zien welke kant het op moet, die nieuwe moedgeven, die aanzetten tot actie. In Slotervaart heeft wel degelijk eenmentaliteitsverandering plaats gevonden van consument naar burger.Passieve individuen die wachten op welzijnsoplossingen veranderden inactieve bewoners die hun leven in eigen hand nemen, hun troep opruimen,een baan zoeken, generatiegenoten corrigeren en aangifte doen vanoverlast of criminaliteit.

Zeker, het deedpijn. En ja, ik was lastig. Maar ze raakten overtuigd. En sterker nog,ik zie ook buiten Slotervaart in de Partij van de Arbeid iets krachtigsgebeuren.
Op het Binnenhof geeft Wouter Bos zijn integratienotavlees op de botten, door publiekelijk steun uit te spreken voor mijnwijze van uitvoering. In Amsterdam deed partijleider Lodewijk Asscherhetzelfde. Lilianne Ploumen van het partijbestuur idem dito. En ook inde Tweede Kamer zit de nieuwe voorhoede van de PvdA, zoals JeroenDijsselbloem en Staf Depla die zich regelmatig roeren.

Mensenals Klaas uit Nieuw-West, die het gevoel hebben dat er niets verandert,hoe hard ze ook mopperen en op wie zij ook stemmen, kunnen wel degelijkop zoek naar een alternatief voor Wilders. En kijk, daar zat hij meteen stemkastje op zijn schoot, tijdens die lijsttrekkeravond waarweliswaar bleek dat de steun uit Slotervaart niet genoeg was voor eenmeerderheid in Nieuw-West, maar vergeleken bij vier jaar geleden is eenwereld gewonnen!

Ahmed Marcouch is stadsdeelvoorzitter Slotervaart. Dit artikel is ook verschenen op de website van de Volkskrant en met toestemming van Ahmed Marcouch op het Allochtonenweblog geplaatst. De foto is van Anja Meulenbelt

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie, wilders pvv. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s