Participatie in welzijn

Acblogo2_3
Twee donderdagen in november stonden in het teken van xe2x80x98Participatie in Welzijnxe2x80x99. Op 12 en 19 november zijn er expertmeetings georganiseerd door ACB Kenniscentrum respectievelijk in Alkmaar en Amsterdam onder leiding van Miep van Diggelen, directeur ACB Kenniscentrum.

Tijdens de expertmeeting is ingegaan op verschillende vraagstukken en stellingen waaronder de volgende:

– Moeten instellingen hun aanbod, behandelmethodes en dienstverlening aanpassen aan de veranderende bevolkingssamenstelling? En zo, op welke manier?
– Wordt het welzijnsbeleid binnen instanties al aangepast en in hoeverre vormt bexc3xafnvloed cultuur en religie deze welzijnsbehoefte? Is de welzijnsbehoefte xc3xbcberhaupt wel veranderd?
– Welke mogelijkheden zijn er voor welzijnsactiviteiten met een islamitisch levensbeschouwelijke achtergrond?

Alkmaar versus Amsterdam
Uit de twee expertmeetings kwamen verschillende resultaten naar voren. In Alkmaar waren de experts van mening dat een medewerker van een welzijnsorganisatie een open houding behoort te hebben, want een mens is een individu en elk mens is anders. Dus niet stigmatiseren. In Amsterdam lag de nadruk op het geloof. Religie in het algemeen, in de praktijk vaak islam, is belangrijk voor de wijze waarop je met mensen om moet gaan.

In Alkmaar werd het bereiken van de allochtone doelgroep nog als moeilijk ervaren. In Amsterdam kwamen de experts tot de conclusie dat kennis van het geloof van een individu belangrijk is in het professioneel handelen.

Vervolg: Conferentie
Vxc3xb3xc3xb3r de zomer van 2010 zal er een conferentie worden georganiseerd waarbij de landelijke en lokale politiek wordt uitgenodigd. De twee expertmeetings hebben genoeg discussie opgeleverd voor een mooi debat.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in bijeenkomst/debat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s