Jongeren en medewerkers Argan zeggen vertrouwen op in directie SJA

Jongeren adviesraad en medewerkers van het Marokkaanse jongerenecentrum Argan in Amsterdam zeggen vertrouwen in directie en bestuur van Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam op en eisen hun aftreden.

Al geruime tijd bevind zich een groot conflict tussen medewerkers en directie achter de schermen bij het stedelijk jongerenwerk Amsterdam. Jongerenadviesraad van Argan heeft met zorg kennis genomen dat het Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam (SJA) duidelijke plannen heeft om Argan op te heffen. Dit terwijl Argan een belangrijke en onmisbare rol speelt in de maatschappelijke participatie van een belangrijk deel van jonge Marokkaanse Amsterdammers. Deze specifieke voorziening ontplooit met succesvolle gerichte activiteiten voor deze doelgroep en blijkt daarnaast een brug te vormen naar andere (etnische) groepen in Amsterdam.

Het voornemen om Argan op te heffen verbaast de medewerkers en jongeren adviesraad des te meer, omdat er in het huidige debat steeds vaker wordt gepleit voor een specifieke en adequate aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren,terwijl  gemeente Amsterdam en de overheidsinstanties Argan vaak zien als een gesprekspartner.

Deze beslissing zal niet op ons steun kunnen rekenen en van andere jongeren en sympathisanten van Argan. Wij zijn resoluut tegen de plannen van de directie en het bestuur van SJA. Mede omdat het identiteit van Argan zal worden aangetast en daarme haar belangrijke rol binnen Amsterdamse samenleving niet meer kan vervullen. Met consequentie dat dit kan leiden tot definitieve verdwijning van Argan als stedelijk centrum met verschillende functies als debatten, cultuur en sporten voorziening voor jongeren uit zwakke milieuxc2xb4s. Voorals als wij toekomstige bezuinigingen in ogenschouw nemen. In het kader van bezuinigingen voert het directie van SJA zonder goedkeuring van de gemeenteraad haar reorganisatieplan uit en worden medewerkers ontslagen (motie:  juli 2009 Mahrach PvdA en Ulicki GroenLinks aangenomen door raad om reorganisatieplan eerst te laten goedkeuren door raad alvorens uitvoeren)

Overigens vragen wij het directie van SJA te stoppen met het verspreiden van roddels en leugens aan raadsleden van politieke partijen over Argan en dat deze bedreigd wordt door jongeren van Argan. Jongeren en medewerkers van Argan hebben afgelopen jaar het gesprek opgezocht en meerdere malen aangegeven het niet eens te zijn met de nieuwe visie van SJA. Directie van SJA heeft tot op heden niets van zich laten horen.

Het jongerenadviesraad vraagt de politiek zich tot het uiterste en met spoed in te spannen en zijn van mening dat de gemeenteraad en het college van B&W nadrukkelijk moet kijken naar de mogelijkheid om Argan los te  koppelen van Stedelijke Jongerenwerk Amsterdam (SJA) en zelfstandig voort te zetten. Het jongerenadviesraad en medewerkers van Argan heeft zich het afgelopen jaar ingespannen om haar achterban kalm te houden.

(bron: persbericht jongerenadviesraad en argan)

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in migrantenorganisaties. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s