Kafka in de inburgering

‘Regels zijn regels’ was het motto van Rita Verdonk. Ze wilde de uitwassen van het gedogen aan de kaak stellen. Maar er wordt niet voor niets een onderscheid gemaakt tussen ‘de letter van de wet’ en ‘de geest van de wet’. Wanneer alleen de letter van de wet blindelings wordt gevolgd en ambtenaren niet meer kritisch naar de regels durven kijken, ontstaat een Kafkaeske bureaucratie waarin regels alleen maar worden gehandhaafd omdat het regels zijn. Veel burgers lopen vast in regels. Onder hen ook Jonathan Bikker, vooraanstaand Rembrandt-expert van het Rijksmuseum en Canadees uit Nederlandse ouders. Hij moet een inburgeringscursus volgen, anders wordt hij het land uitgezet.

In het Parool doet Bikker verslag van zijn ervaringen. Zo krijgt hij na een dreigende oproep eerst te horen dat hij toch niet hoeft in te burgeren omdat omdat hij samenwoont met een EU-burger. Dat blijkt echter niet te kloppen, omdat zijn partner Nederlands is en daarmee weer niet valt onder de regeling ‘EU-burger’. Daarna wordt hem verteld dat er een uitzondering bestaat voor afgestudeerden. Hij overlegt zijn bul, maar die wordt niet geaccepteerd omdat deze niet op A4-formaat beschikbaar is. Wanneer dat in orde is gemaakt blijkt dat ‘promoveren’ aan een universiteit volgens de regels niet wordt gezien als afstuderen. Dus moet de man die vloeiend zes talen spreekt alsnog een tijdrovende cursus Nederlands gaan volgen. Of hij moet een diploma halen uit de lijst die wel geldt voor ontheffing.

Lees het Parool: Rembrandt-expert moet inburgeren

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie. Bookmark the permalink.

1 Response to Kafka in de inburgering

  1. De Wet Inburgering is een gedrocht dat gevoed wordt met gebakken lucht

    Een Wageningse onderneemster die na jaren wachten in de asielprocedure druk bezig is met haar bedrijf, werd bijvoorbeeld ondervraagd of haar man haar niet tegenhield om naar de inburgeringscursus te gaan. Ze antwoordde dat ze niet wist waar ze de tijd vandaan moest halen voor die cursus. Zoals alle andere xe2x80x9cweigeraarsxe2x80x9d werd de vrouw bedreigd met boetes door de ambtenaar van Sociale Zaken die is belast met de inburgering.

    xe2x80x9cAllochtonenxe2x80x9d moeten beter inburgeren, zo roepen politici, opiniemakers en ambtenaren al jaren. Ze maken er voortdurend veel heisa om. Het is inderdaad prima als mensen Nederlands leren, maar de huidige praktijk van de gedwongen inburgeringscurssen is een gedrocht waar vooral de opleidingsinstituten (financieel) wijzer van worden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s