Sunier: islamonderzoekers moeten niet blind prioriteiten overheid volgen'

Thijl Onderzoekers die onderzoek naar islam in Europa moeten niet blindelings de beleidsprioriteiten van de overheid volgen, maar hun eigen onderzoeksagenda ontwikkelen. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat de meeste moslims geen migranten meer zijn, maar al lang een integraal onderdeel van de Europese samenlevingen uitmaken. Dat stelt Thijl Sunier, sinds vorig jaar hoogleraar xe2x80x98islam in Europese samenlevingenxe2x80x99 op de VU. Op 27 november houdt hij zijn oratie xe2x80x98Voorbij de domesticering van de islam in Europaxe2x80x99.

Het integratiebeleid ten aanzien van migranten met een islamitische achtergrond heeft zich in de laatste tien jaar als gevolg van de aanslagen in Amerika en Europa en de problemen in wijken van verschillende Europese steden toegespitst op criminaliteit- en radicaliseringpreventie, veiligheid, en een grotere controle op het doen en laten van moslims. Europese staten streven ernaar de islam te beteugelen en aan te passen aan nationale omstandigheden. Deze xe2x80x98domesticering van de islamxe2x80x99 is een beleidsprioriteit geworden in vrijwel alle landen van Europa.

Dit heeft volgens Sunier ook gevolgen gehad voor het onderzoek naar de islam in Europa. Dat is namelijk vrijwel volledig toegesneden op de uitgangspunten van het integratiebeleid van de diverse Europese regeringen.
Onderzoekers spitsen hun vraagstelling toe op deze beleidsontwikkelingen, niet in de laatste plaats vanwege het subsidiebeleid. Het gevolg is dat belangrijke vragen ten aanzien van de islam in Europa blijven liggen of te weinig aandacht krijgen. Onderzoek naar de dagelijkse islam van gewone moslims, naar de islambeleving onder jongeren en naar islamitisch leiderschap hebben sterk te lijden van deze wetenschappelijke blikvernauwing. Sunier wil  aantonen dat inzicht in deze onderwerpen beleidsmakers belangrijke inzichten oplevert.

Sunierxe2x80x99s oratie vindt plaats op 27 november, om 15:45 uur, in de aula van de Vrije Universiteit. De voertaal is Engels. Eerder op dezelfde dag wordt op de VU het VISOR seminar xe2x80x99Islam in Europexe2x80x99 gehouden.
Thijl Sunier is door VISOR aangesteld als hoogleraar xe2x80x98islam in Europese samenlevingenxe2x80x99 op de afdeling Sociale en Culturele Anthropologie van de VU.

Bron: standplaats wereld

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s