Onderzoek naar PVV waardeloos (David Pinto)

PintoIn opdracht van Minister Guusje Ter Horst (PvdA) van Binnenlandse zaken, hebben drie heren, Hans Moors, Bob de Graaff en Jaap van Donselaar, onderzoek verricht naar de PVV van Geert Wilders. Het rapport is nog in concept en dus niet openbaar gesteld. In interviews geven de heren evenwel aan dat uit hun onderzoek blijkt dat Geert Wilders extreem-rechts is te noemen en diens PVV zou de democratie ondermijnen.
En als de hond van Pavlov, snelde PvdA-minister Van der Laan (Wonen, Wijken, Integratie) om aan de pers te verklaren dat hij ook, zonder onderzoek, tot dezelfde conclusie kwam als de onderzoekers. Met andere woorden, dat onderzoek is slechts om aan de bevinding van de PvdA een xe2x80x98wetenschappelijk cachetxe2x80x99 te geven. De uitkomst stond dus al vast. Immers, twee van de drie hiervoor ingezet onderzoekers hebben al eerder de PVV als extreem-rechts weggezet.

D66-leider Alexander Pechtold omarmt ook de conclusie van de drie onderzoekers en maakt het nog botter. Hij meldde dat hij het altijd al had gezegd: xe2x80x98Geert Wilders is een racist en extreem-rechts.xe2x80x99. Terecht gaat Hilbrand Nawijn een aanklacht tegen hem indienen wegens smaad, opruiing en het zaaien van haat. En Pechtold voegde aan zijn verklaring toe: xe2x80x98Eindelijk is er nu een wetenschappelijke onderbouwing.xe2x80x99. De naxc3xafeve Pechtold. Typisch D66. Die xe2x80x98wetenschappelijke onderbouwingxe2x80x99, waar je zo mee blij bent, is een fata morgana, een valse wetenschap. 

Onderzoek zoals het onderhavige, is uit de aard van de zaak sociaal-wetenschappelijk onderzoek. En juist in dit type onderzoek, is de persoon van de onderzoeker zeer bepalend voor de uitkomst. De Amerikaanse onderzoeker Rosenthal heeft dat met diverse experimenten overtuigend aangetoond. In xc3xa9xc3xa9n geval liet hij  een typisch Amerikaans uitziende man onderzoek doen omtrent de vraag: ‘Denkt u dat joden het beleid in de VS bexc3xafnvloeden?’. Daarna liet hij een typisch joodse man met baard en hoed hetzelfde onderzoek uitvoeren. Maar liefst met 23,8% verschilden de uitkomsten van beide onderzoeken van elkaar.

Kortom, de xe2x80x98kleurxe2x80x99 van de onderzoeker, bepalen in hoge mate de uitkomst bij zulke soort onderzoek.
Hier moet ook overigens, de verklaring worden gezocht waarom zoveel studie en onderzoek op het gebied van de xe2x80x98migranten industriexe2x80x99 nog steeds niet tot het gewenst resultaat leidt. Dergelijke eenzijdige onderzoekingen van telkens hetzelfde, doorgaans linkse circuit zijn misleidend. De vaste leveranciers van advies en onderzoek uit de firma’s ‘ons kent ons nv’ en ‘vriendjespolitiek bv’ zijn medeplichtig aan de mislukking van alle tot op heden gevoerde versies van het migratie- en Integratiebeleid. De andere medeplichtigen, volledigheidshalve zijn de laffe beleidsmaker en de luie mediabobo die de veilige bekende en reeds bewandelde maar nergens toe leidende weg blijven volgen.

Maar hoe dan? Kan dus nooit een betrouwbaar sociaal-wetenschappelijk onderzoek worden verricht? Het kan wel. En op vele andere manieren. Om te beginnen dit. Een vraag moet niet alleen onderzoekbaar, maar ook interessant zijn. Het heeft weinig zin om een vraagstelling te formuleren met voorspelbare resultaten. Voor het oplossen van dit probleem kwam dan ook de Groningse hoogleraar Willem Hofstee, een eminent psycholoog en methodoloog met zijn weddenschapsmodel. Kort komt dit hierop neer. Begin uitsluitend aan een dergelijk onderzoek als je iemand anders kan vinden die bereid is een weddenschap aan te gaan over de uitkomsten van het onderzoek. In dit geval van de PVV van Geert Wilders, die overigens met negen zetels in Kamer zit door democratische verkiezingen (hoezo  xe2x80x98democratische ondermijningxe2x80x99?), zou het niet moeilijk zijn te wedden dat de uitkomst van zoxe2x80x99n onderzoek zal zijn dat Wilders extreem-rechts is te noemen en dat diens PVV een gevaar is voor de democratie.

Een ander xe2x80x98onderzoek designxe2x80x99 zou tot andere, interessante vragen kunnenleiden. Bijvoorbeeld. 1. Is het niet politiek interessanter teonderzoeken waarom volgens de peilingen ca. anderhalf miljoen kierzesop PVV zouden stemmen? 2. Tegenover extreem-rechts staat extreem-links.Wat is heden ten dage gevaarlijker, de eerste of de tweede?

Immers, van rechts geweld tegen de rechtsstaat zijn er in de regel geenopmerkelijke feiten te melden. Terwijl de politieke ontwikkeling inWest-Europa de laatste tijd, juist links-extremistischegewelddadigheden laten zien, zoals RAF, krakerbewegingen,dierenactivisme (tot de moord op Pim Fortuyn). In het licht hiervan, ishet dan niet vollediger om ook de extreem-linkse partijen Groen Linksen SP bij het onderzoek te betrekken? Immers, Harry van Bommel van deSP, ook parlementarixc3xabr net als Wilders, heeft zich als antisemietopenlijk gedragen door antisemitische leuzen mee te scanderen. 3.Botte, hatelijke, politiek gedicteerde, kortzichtige uitspraken vanmiddelmatige personen als Pechtold en van der Laan over Wilders. Dragendie niet bij aan een klimaat van haat en geweld tegen Wilders  en dePVV? Met andere woorden. Hebben PvdA en D66 echt niets geleerd van demoord op Pim Fortuyn?
Het valt zeker nu reeds te voorspellen dat de geschiedenis zaluitwijzen dat van der Laan en Pechtold dezelfde rol zullen spelen alsdestijds Klaas de Vries (PvdA) en Wim Kok (PvdA) ten aanzien van PimFortuyn. Lxe2x80x99histoire se rxc3xa9pxc3xa8te.

Guusje ter Horst (op de plek van Klaas de Vries indertijd) zou nu reedsmoeten beseffen dat niet Geert Wilders, maar zij en haargeestverwanten, ook in de media, een excuus geven voor geweld.

Een ander xe2x80x98onderzoek designxe2x80x99 zou tot andere, interessante vragen kunnenleiden. Bijvoorbeeld. 1. Is het niet politiek interessanter teonderzoeken waarom volgens de peilingen ca. anderhalf miljoen kierzesop PVV zouden stemmen? 2. Tegenover extreem-rechts staat extreem-links.Wat is heden ten dage gevaarlijker, de eerste of de tweede?

Immers, van rechts geweld tegen de rechtsstaat zijn er in de regel geenopmerkelijke feiten te melden. Terwijl de politieke ontwikkeling inWest-Europa de laatste tijd, juist links-extremistischegewelddadigheden laten zien, zoals RAF, krakerbewegingen,dierenactivisme (tot de moord op Pim Fortuyn). In het licht hiervan, ishet dan niet vollediger om ook de extreem-linkse partijen Groen Linksen SP bij het onderzoek te betrekken? Immers, Harry van Bommel van deSP, ook parlementarixc3xabr net als Wilders, heeft zich als antisemietopenlijk gedragen door antisemitische leuzen mee te scanderen. 3.Botte, hatelijke, politiek gedicteerde, kortzichtige uitspraken vanmiddelmatige personen als Pechtold en van der Laan over Wilders. Dragendie niet bij aan een klimaat van haat en geweld tegen Wilders  en dePVV? Met andere woorden. Hebben PvdA en D66 echt niets geleerd van demoord op Pim Fortuyn?
Het valt zeker nu reeds te voorspellen dat de geschiedenis zaluitwijzen dat van der Laan en Pechtold dezelfde rol zullen spelen alsdestijds Klaas de Vries (PvdA) en Wim Kok (PvdA) ten aanzien van PimFortuyn. Lxe2x80x99histoire se rxc3xa9pxc3xa8te.

Guusje ter Horst (op de plek van Klaas de Vries indertijd) zou nu reedsmoeten beseffen dat niet Geert Wilders, maar zij en haargeestverwanten, ook in de media, een excuus geven voor geweld.

David Pinto
Hoogleraar-directeur
Intercultureel Instituut (ICI) Amsterdam
www.davidpinto.nl

Dit artikel is ook verschenen in het Dagblad van het Noorden

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie, wilders pvv. Bookmark the permalink.

7 Responses to Onderzoek naar PVV waardeloos (David Pinto)

 1. jvdheuvel says:

  Moet dit een hoogleraar voorstellen? Wat een raar verhaal vol met leugens, halve waarheden, en drogredenen.

 2. Johan Wellink says:

  De schrijver begint direct verkeerd. De minister heeft GEEN opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de PVV, maar om vervolg onderzoek!! naar radicalisme in de samenleving. In die context komt de PVV ook naar voren.

  Daarmee kan het rest van het verhaal van de auteur in de prullenbak.

 3. HINDUSTAN says:

  Hij heeft zeker een punt als hij vermeld dat Links behoorlijk veel boter op het hoofd heeft. Het druipt eraf.

 4. Aafje says:

  Van welke kant kwam de kogel die Rabin vermoordde, van links of van rechts?

  Voeren wij met de VS een linkse oorlog in Afghanistan? Of is doden om olie, gas en de greep op Azixc3xab beleid van rechts? Voor de goede orde: Obama is ongeveer even ‘links’ als de meest rechter vleugel van onze VVD..

  Is het afluisteren van burgers en de schending van privacy op internet door de Nederlandse overheid beleid van links of van rechts?

  Het is ook maar net hoe je rechts en links definieert. Als je de VVD niet rechts vindt, is de PVV inderdaad gematigd rechts. De PvdA vindt zichzelf links, in de ogen van links is de PvdA dat niet.

  Is verbaal geweld ook geweld of mag dat van rechts liberalen? Mag dat dan ook bij hun kinderen op school of is pestgedrag dan wel verfoeilijk en moet er opeens iemand het goede voorbeeld geven?

  Overigens ben ik verbijsterd over het hoge gehalte aan dwaalgedachten en drogredenen hier gedebiteerd door een wetenschapper …

 5. Elisabeth says:

  Ik dacht vroeger altijd dat extreem-rechts hele enge mensen waren.Blijkbaar is dat niet zo.

 6. Rachid says:

  Wat een waardeloos flut stuk. Niet omdat het rechts is, maar omdat het zo slecht onderbouwd is.
  Professor is toch een onbeschermde titel?

  Professor Rachid

 7. HINDUSTAN says:

  Aafje, je kan wel proberen de bal terug te kaatsen om zaken op te noemen en die als ‘rechtse misstanden’ te gaan neerzetten, maar met Links bedoel ik gewoon Linkse interessantdoenende pseudo intelligensia die hier in NL ervoor hebben gezorgd dat criminelen meer rechten hebben dan burgers, omdat de politie te druk is om zijn quote op een zo goedkoop en achterbaks mogelijk manier te halen terwijl zware criminelen met een flutsmoesje in het weekend vrij krijgen om hem te kunnen peren, een aaibeleid van probleemjeugd heeft geleid tot een volledig uit de hand gelopen probleem die criminele randjongeren vervolgens als straf met belastinggeld op vakantie en zeiltochten worden gestuurd naar verre oorden), maar het feit blijft dat, zeker in NL, Links nu behoorlijk veel boter op zijn hoofd heeft, zoals de schrijver ook opmerkt.
  En ik ben het ook niet met alles eens wat hij zegt,maar het feit dat de een na de andere Linkse adepten uit de politiek vlak voor de verkiezing opeens rechtste uitspraken gaan doen die zo uit het programmaboekje van de PVV lijken te zijn gejat, maakt het soms idd. moeilijk om te bepalen wat nou de definitie van rechts en links is.
  Maar daarvoor hoeven we nu alleen maar te kijken naar welke mening een gemiddelde burger toegedaan is over, pak en beet, zijn/haar veiligheid op straat, en zijn/haar rechten t.o.v. de dader.
  Voor de goede orde: links en rechts zijn allebei geen haar beter op het menselijk vlak.
  Alleen is het linkse socialistische kijk op het menselijk vlak nogal een beetje doorgeslagen, met politiek-sociaal correcte methoden die meer dienen ter opfleuring van de CV’s van de betreffende personen die ze verzinnen *zoals dat er bijv. een ton op tafel moet komen voor een gemeentelijk loket in een Moskee (voor moeilijk bereikbare doelgroepen..)*.
  Het is zo ongelooflijk hypocriet allemaal waarmee je bestookt wordt, dat het al bijna normaal wordt gevonden.
  Als slaven van het systeem gevangen zitten in een extreem rechtse dictatuur maar dan in een sociaal-democratisch jasje…dxc3¡t is pas eng.
  Dxc3¡t is pas eng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s