Autochtone veelplegers scoren meeste strafbare feiten

DierenactivismeDe carrixc3xa8re van jeugdige veelplegers begint meestal rond het dertiende jaar. Het zijn verder niet Marokkaanse, maar autochtone jongeren, die verantwoordelijk zijn voor de meeste strafbare feiten. Dat zijn de twee belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport xe2x80x98Jeugdige veelplegers Utrechtxe2x80x99 van Ido Weijers en Marjolein Kampijon.

Voor hun rapport hebben Weijers en Kampijon een tachtigtal jongeren,die als xe2x80x98veelplegersxe2x80x99 zijn gelabeld, gevolgd. Daarvoor hebben zij naastde dossiers van het OM ook de dossiers en digitaal beschikbare datageraadpleegd die over dezelfde jongeren voorhanden waren bijrespectievelijk de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg,politie, Halt, leerplicht en welzijn. Ook hebben zij ruim een jaar langzeer regelmatig het casusoverleg jeugd UtrechtVooral ai bijgewoond, waarin debetrokken jongeren worden besproken.

Uit het rapport blijkt dat, hoewel de helft van de jeugdige veelplegers in Utrecht van Marokkaanse komaf is en slechts ruim een kwart van Nederlandse komaf, de ernstigste gevallen juist onder de autochtone Nederlandse jeugdige veelplegers worden aangetroffen. Zij worden gemiddeld voor aanzienlijk meer delicten opgepakt en hebben ook een aanmerkelijk langere criminele carrixc3xa8re dan hun Marokkaanse leeftijdsgenoten.

Bron: Universiteit van Utrecht

zie ook het dossier Allochtonen, cultuur en criminaliteit

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in jeugdcriminaliteit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s