Bestuur van Amsterdam is blank

Belleblaas_hansHet bestuur in Amsterdam is blank. Migranten zijn amper te vinden op belangrijke posten. Dit concludeert de Adviesraad Diversiteit en Migratie die keek naar de samenstelling van besturen vanwoningcorporaties, welzijnsinstellingen, culturele instellingen en hethoger onderwijs in de gemeente.

Van de 66 bestuurdersen commissarissen van deAmsterdamse woningcorporaties bevindt zich welgeteld xc3xa9xc3xa9n allochtoon: commissarisFadime xc3–rgxc3xbc van Rochdale.

De top van het welzijnswerk is een blankbolwerk. Geen van de 46 bestuurders heeft een niet-Nederlandseherkomst.

Het hoger onderwijs telt vier allochtonen op eentotaal van zeventig bestuursfuncties.

In de top van de culturelesector moeten migranten met een lantaarntje worden gezocht: twee op 48bestuursfuncties.

De adviesraad spreekt in het Parool van een dominantewitte cultuur binnen organisaties die maar moeilijk te doorbreken valt.Voorzitter Ankie Verlaan: ”De neiging is groot elkaar posities toe tespelen. Als er een plaats vrijkomt, is er altijd iemand die roept dathij nog wel iemand weet. Die komt bijna altijd uit de vrienden- ofkennissenkring.”

De adviesraad is ook kritisch over degemeente, die relatief weinig migranten op topposities heeft.”Amsterdam belooft al jaren beterschap, maar in de praktijk komt erbitter weinig van terecht. De wethouders zijn best van goede wil, maardaaronder gaat het mis.

De dominante cultuur binnen hetambtenarenapparaat dwingt jonge talentvolle allochtonen om zich aan tepassen. Nogal wat trainees houden het na enkele maanden om die redenvoor gezien.” Ook de vakbonden vormen volgens de adviesraad eenbelemmering voor de verkleuring van organisaties. ”Zij richten zichpuur op de belangen van het bestaande ledenbestand en staan veranderingin de weg.”

Bron: Parool

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s