Amsterdamse Turken worden genegeerd door politiek

AyhanyalinTurkse Amsterdammers worden ten onrechte gepasseerd voor politieke enbestuursfuncties. Hierdoor dreigt het gevaar dat Turkse Amsterdammerszich van de politiek afkeren. Dat verklaarde het Turks Netwerk Amsterdam dinsdag tijdens een persconferentie van ruim 20 vertegenwoordigers van Turkse organisaties.

Turkenkrijgenweinig aandacht. Hierdoor staan er volgens hen op de kandidatenlijsten vande politieke partijen voor de komende verkiezingen maar weinig TurkseAmsterdammers. Woordvoerder Nesip Can in het Parool: ”We hebben voor de zomercontact opgenomen met politieke partijen. Toen waren ze heel positief.Maar de signalen die we nu krijgen, zijn niet hoopgevend.”

Findik Demir voegt daaraan toe dat vooral vrouwen weinig leidinggevende posities krijgen. Hetgebrek aan kandidaten uit de eigen gemeenschap is volgens het TurksNetwerk demotiverend en zou ertoe kunnen leiden dat minder Turken hunstem uitbrengen, zegt Can. ”En ik sluit in de toekomst een boycot nietuit.” 

Het aantal Turksepolitici, maar vooral bestuurders is nu bescheiden: er zijn enkeleraadsleden van Turkse afkomst, maar niet xc3xa9xc3xa9n dagelijks bestuurder vaneen stadsdeel sinds Ayhan Yalin (Bos en Lommer, foto) vorig jaar opstapte.Landelijk is het beeld overigens anders. Van de driehonderd allochtone(deel-)raadsleden is ruim de helft van Turkse afkomst.

Het is niet duidelijk waaromde Turken in Amsterdam over het hoofd worden gezien. ”De Amsterdamse politiek ziet in de Turkse gemeenschapgeen problematische groep,” zegt Can in het Parool. ”Wij zijn niet op straat aanhet schreeuwen, wij zijn niet hulpbehoevend. We willen op eenbeschaafde manier onze meerwaarde laten zien.”

Filmmaakster Zeynep xc3–zkaya wijst op de publiciteitrond de moord op Theo van Gogh. ”Er is geen Turk op tv. Maar weervaren wel de negatieve gevolgen op straat.”

Ayhan Yalin vindt datpartijen ook een verantwoordelijkheid hebben. Ze presenteren ook geenlijst met alleen mannen. Can: ”Als macht evenredig verdeeld is, is datbeter voor de stad en voor de integratie.” Het gaat hen dan ook nietalleen om raadsleden, maar vooral om bestuurders en wethouders.

PvdA-raadslid Emre Unver vindt de nadruk op de herkomst vankandidaten ‘niet sterk’. ”Natuurlijk is een brede samenstelling vaneen lijst belangrijk. Maar ik zeg ook altijd dat mensen niet op deeerste de beste Turk moeten stemmen, maar dat ze op de lijsten moetenkijken wie erachter zit.”

Zijn collega DeryaKaplan vindt de oproep wel een nuttig signaal van de Turkseorganisaties. ”Maar ik geloof niet dat minder Turken zullen stemmen.Ze kunnen ook op niet-Turken stemmen.”

Bron: Het Parool

Zie ook:

Bestuur Amsterdam is blank
Ali stemt niet meer op Groenlinks
Groenlinks Amsterdam: xc3xa9xc3xa9n allochtone kandidaat op verkiesbare plaats

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in Politiek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s