Uitspraken over 5 jaar na de moord op Theo van Gogh

Theo_van_gogh“Sinds de moord op Theo van Gogh is censuur en zelfcensuur in de westerse wereld aan de orde van de dag. We buigen voor geweld en bedreigingen van fundamentalistische moslims.” Zo beginnen Kustaw Bessems en Camil Driessen een artikel in De Pers, waarin een overzicht wordt gegeven van gevallen waarin sprake was van censuur door (vermeende) dreiging van moslims.

Tot grote irritatie van Abdelkarim El Fassi op het weblog Wij Blijven Hier: “Hiermee wordt gesuggereerd dat de islam in alle media-uitingen is geinfiltreerd en ook in alle segmenten van de maatschappij de kritische geesten tot (zelf)censuur heeft gedwongen. Deze structureel misbruikte inleiding speelt vanuit cognitief oogpunt in op het sentiment van de minder kritische lezer. Deze is daardoor overtuigd voordat er uberhaupt iets inhoudelijks is vermeld. We moeten volgens de schrijvers zelfs al  vijf jaar noodgedwongen op eieren lopen. Laten we de rollen even omdraaien. Want het zijn juist dit type artikelen die de standaard bepaalt. Het zijn in dit geval pleitbezorgers van de vrijheid, de waakhonden van de democratie, die een deel van de werkelijkheid, voor eigen gewin welteverstaan, bewust weglaten. Het zijn individuen die met dit soort artikelen de definitie van de vrijheid van meningsuiting proclameren. Zij wijzen er immers opdat er nog heel veel niet gezegd, gefilmd en geschreven is. Nederlandse burgers worden hiermee van ‘onderwerping aan de wetten van de islam’beschuldigd.”

Volkskrantcolumnist Bert Wagendorp: “Vandaag vijf jaar geleden werd Theo van Gogh vermoord door een psychopaat van Marokkaanse afkomst. Onmiddellijk na de aanslag gingen er stemmen op die eisten dat de moord op Van Gogh moest worden gezien als ons eigen Hollandse 9/11 (New York), ons eigen 3/11 (Madrid).Eindelijk hadden wij ook iets met elf: 2/11. De aanslag op VanGogh werd razendsnel ingepalmd door de neoconservatieve kliek die een tijd lang xalles aangreep om haar merkwaardige wereldbeeld te onderbouwen. Na New York en Madrid was het nu ook in Amsterdam zo ver.Het aantal doden (1) lag bij ons iets lager dan in New York (2.973) enMadrid (191), maar het principe bleef gelijk. Het was een terreuraanslag. (..) De moordaanslag op Van Gogh bracht Nederland sterker en langduriger uit balans dan de aanslagen op de Twin Towers Amerika, de bommen in de treinen van Madrid Spanje of de explosies in de metro van Londen (juli 2005, 56 doden) Groot-Brittanne. Vijf jaar later blijkt niet de radicale moslim, maar de blonde islamofoob de grootste bedreiging voor onze staatsveiligheid: we hebben een lange weg afgelegd. We zijn de linkse politieke correctheid ver voorbij; die bestaat niet meer. Het nieuwe politiek correct ligt nu aan de andere kant: Wilders verdient het gehoord te worden want hij legt de vinger toch maar mooi op de zere plek en de burger loopt met hem weg.”

Amanda Kluveld over Mohammed Bouyeri in de Volkskrant (nog niet online) in een reactie op een publicatie van Gert Segers (ChristenUnie): “Noem dat iemand die niet om kan gaan met tegenslag en die, ondanks de steun van zijn zo veelgeprezen geloof, de islam, of juist door dat geloof, ertoe overging een ander te doden. Kennelijk vond hij in de islam geen andere manier om met zijn teleursteling om te gaan. Vijf jaar geleden werd Theo van Gogh vermoord. Door een moslim. Niets wat de WRR, de CU of het kabinet verzint aan begrip, eufemistische beschrijvingen of oplossingen voor de spanningen, kan dat feit ongedaan maken of verzachten. Wij kunnen het alleen in al zijn naaktheid onder ogen zien.”

Gijs van de Westelaken,   die de meeste films van Van Gogh produceerde, trekt een vergelijking met Geert Wilders. “Tegenwoordig heb je Geert Wilders. Hij debatteert niet, maar poneert alleen stellingen. Dat is symptomatisch voor de huidige sfeer in het land.”

Nazmiye Oral trekt in dezelfde Volkskrant een vergelijking tussen Van Gogh en Wilders. “Feit is dat ik Van Gogh bij zijn leven nooit als slachtoffer heb ervaren en ik Wilders continu als slachtoffer ervaar. (..) Voor zijn achterban hoeft hij alleen maar bewijzen te verzamelen. Bewijzen voor de bedreiging, voor het onrecht dat hem wordt aangedaan. (..) De PVV is een beweging van slachtoffers. En zoals alle slachtoffers zijn ze er heilig van overtuigd dat ze het recht aan hun zijde hebben, dat ze recht hebben op compensatie en dat ze die coompensatie zelf zullen moeten pakken.” Oral ziet een positief effect van de moord. “Ten tijde van de moord toerde ik door het land met een controversieel stuk, De Gesluierde Monologen, dat nu niet meer controversieel te noemen is. (..) Eerst namen mensen vanuit de moslimcultuur er nog aanstoot aan, in drie jaar tijd heb ik dat zien verschuiven. (..) En ook in alle buurtcentra, vrouwenhuizen, mannencentra waar ik tegenwoordig veel kom en werk, zie ik een nieuwe houding bij de moslims: zelfreflectie.”

Job Cohen trekt een vergelijkbare conclusie: Volgens hem is de maatschappelijke impact   van de moord op Theo van Gogh groot geweest, in Nederland en in het buitenland.”De discussie over de vrijheid van meningsuiting en het vrije   woord is aangewakkerd. En het vertrouwen tussen verschillende   bevolkingsgroepen is er in eerste instantie niet groter op geworden, maar   keert enigszins terug; het debat over de islam is verscherpt, veel moslims   zijn weerbaarder geworden.”

Volgens Ahmed   Marcouch is het gevoel van urgentie uit het islamdebat verdwenen.   “Maar het smeult nog steeds, een te grote groep moslims verwerpt de   democratie en de Nederlandse samenleving. Het integratiedebat moet over de   religieuze component gaan. Moslims zijn bang hun religieuze identiteit te  verliezen, autochtonen hun verworvenheden zoals homorechten en vrijheid van meningsuiting. Die angst is oprecht en moet je serieus nemen. Moslims, en in het bijzonder imams, moeten openlijk met elkaar in debat. Moslims en niet-moslims kunnen dan zien dat de verschillen in opvattingen groot zijn.   Dat islamdebat komt moeilijk van de grond. De vitaliteit ontbreekt.”

Van Gogh zelf (het Allochtonenweblog heeft een kort lijntje met hem):” Mijn volgens U ongezouten opvattingen over moslims – wie dat ook mogen zijn – zijn inderdaad bedoeld om te kwetsen; men kan gelovigen die onze vrijheid van denken bedreigen niet hard genoeg beledigen, moslim, christen, of wie ook. Daarbij dien ik wel aan te tekenen dat de aanval louter en alleen omdat iemand moslim is nooit bij mij vandaan zal komen, want ik beschouw volgers van Allah die zich als tolerante democraten gedragen niet als tegenstander.” Theo van Gogh Met dank aan Frontaal Naakt

Submission, de film van Van Gogh ging in premiere in het VPRO-programma Zomergasten dat werd gepresenteerd door Joost Zwagerman. Defilm was in 2004 de directe aanleiding voor de moord op Theo van Gogh.Zomergasten, waarin AyaanHirsi Ali toen te gast was, zond de aanklacht tegen de onderdrukking van islamitischevrouwen in augustus uit. Zwagerman laat tegenover AT5 weten dat hij tegen de vertoning van de film was, omdat Hirsi Ali geen filmmaakster was.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie. Bookmark the permalink.

1 Response to Uitspraken over 5 jaar na de moord op Theo van Gogh

  1. Willem says:

    De wederzijdse pathetische uitspraken van Pechtold, Van der Laan, en Wilders ontsieren deze dag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s