Van der Laan sluit overeenkomst over het beheer van marokko.nl en maroc.nl. Wat zijn de consequenties?

MinistervanderlaanMinister Van der Laan heeft een overeenkomst gesloten met de webfora marokko.nl en maroc.nlover het beheer van hun webfora. Interessant is wat de consequentiesvan deze overeenkomst zullen zijn voor andere sites en fora die directof indirect geld van de overheid ontvangen. Overigens zouden sites als marokko.nl en maroc.nl aanspraak moeten kunnen maken op  meer subsidie. Dat stelt Ewoud Butter in deze blog.

Exc3xa9n van de eerste Kamervragen die minister Van der Laan vorig jaarna zijn aantreden van de PVV kreeg, gingen over haatzaaiende endiscriminerende uitlatingen op marokko.nl. Nou zijn er tientallenwebsites waarop sprake is van dergelijke uitlatingen, maar als een van de weinigen ontvangt marokko.nl voor een enkel project subsidie van deoverheid. De PVV had al eerder vergeefs over marokko.nl vragengesteld aan minister Plasterk, maar vond bij Van der Laan eindelijkgehoor.

De minister was zich ‘rot geschrokken’ van wat hij aantrof opmarokko.nl en riep niet alleen deze site, maar voor de zekerheid ooktwee andere sites op het matje die van het ministerie in 2009 nog eenprojectsubsidie ontvangen: maroc.nl en islamwijzer.nl.

Deze week laat het ministerie op de websiteweten dat de exploitant van de website Marokko.nl  maatregelen gaattreffen om het beheer van de site verbeteren. Streven is dat deexploitant per januari 2010 in staat is discriminerende en/ofhaatzaaiende uitspraken binnen het uur te verwijderen. Het ministerielaat verder weten dat Maroc.nl in het verleden al een slag heeftgemaakt in de verbetering van het moderatiebeleid en dat deze site zichaansluit bij de afspraken die zijn gemaakt met Marokko.nl. Over hetproject islamwijzer.nl waren geen klachten over moderatie. De projectsubsidies aan alle drie de organisaties lopen dit jaar af.

Symboolpolitiek?

In een blogdie ik eerder dit jaar schreef, vroeg ik me af of Van der Laan zich indeze kwestie niet zou laten verleiden tot symboolpolitiek. Ik schreefdestijds:

Van der Laan kan natuurlijk sites waaraanhij subsidie verstrekt op het matje roepen en vragen om goed beheer,maar hij zal dan wel moeten aangeven wat hij onder goed beheerverstaat. De vraag is of hij vervolgens over sanctiemogelijkhedenbeschikt om werkelijk stappen tegen de sites te ondernemen. In desubsidievoorwaarden staat hier – waarschijnlijk – niets over vermeld.Wanneer hij stappen tegen de Marokkaanse sites wil ondernemen, zal datmoeten gebeuren op grond van toetsbare criteria die ook toepasbaarkunnen zijn op andere webfora die nu en in de toekomst [direct ofindirect] van de overheid geld ontvangen.

Zo niet, dan moet de conclusie zijn dat de minister zich voor hetkarretje van de PVV heeft laten spannen en zich heeft laten verleidentot symboolpolitiek. Het enige wat dan is bereikt, is dat (opnieuw) desuggestie is gewekt dat ze in den Haag ernstig last hebben vanselectieve verontwaardiging en dat voor Marokkanen een andere vrijheidvan meningsuiting geldt dan voor andere groepen.

Minister Van der Laan schrijftnu dat hij het Meldpunt Discriminatie Internet opdracht heeft gegevenonderzoek te laten doen naar het moderatiebeleid van een aantal groteNederlandse webfora om beter inzicht te krijgen in de randvoorwaardenvoor goed beheer. Ook bespreekt hij met de leden van het kabinet hetonderwerp subsidie voor internetprojecten in een bredere context om toteen eenduidige lijn te komen.

 Lees verder op het weblog van Ewoud Butter

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in ewoud butter, media. Bookmark the permalink.

1 Response to Van der Laan sluit overeenkomst over het beheer van marokko.nl en maroc.nl. Wat zijn de consequenties?

 1. HINDUSTAN says:

  Ik kan wel van alles gaan vertellen over het wel of niet van een bepaalde site, daarom stel ik iedereen voor zxc3xa9lf eens naar Marokko.nl of Maroc.nl te surfen, en eens rond te kijken.
  Om voor jezelf een beeld te vormen i.p.v. klakkeloos uitspraken van anderen over te nemen.
  Meld je een maand lang aan en ga de discussie aan over bepaalde zaken.
  Een goed oordeel vorm je namelijk niet na 1 dag rondkijken.
  Ik heb het al gezien, en dat zoiets gesubsidixc3xaberd wordt, is gewoon ongelooflijk.
  Het is als het ware de Geenstijl.nl versie voor Moslims.
  Maar nogmaals: let niet op mijn mening, vorm die van u eigen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s