Indisch 3.0

Logoklein_indischWie vormen de grootste etnische minderheid in Nederland? Dat zijn niet de Turkse, Marokkaanse of Surinaamse Nederlanders, maar de Indische Nederlanders. Het is een groep waaraan relatief weinig aandacht wordt besteed – en die ook weinig aandacht voor zichzelf heeft gevraagd.

Misschien gaat dat nu veranderen. Sinds kort is er immers Indisch 3.0 (www.indisch3.nl), een weblog van de derde generatieIndische Nederlanders. Deredactie van het weblog wil ‘Indo’s’ in binnen- en buitenland aanzetten tot hetontwikkelen van een onafhankelijke visie op hun Indische wortels.Hiermee hopen ze een impulste geven aan de Indischecultuur. Indisch 3.0 is in 2008 opgericht door Kirsten Vos en Ed Caffin. De naam, Indisch 3.0, verwijst naar de derde generatie Indische Nederlanders die elkaar via internet hebben weten te vinden.

Kijk hier.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in Diversen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s