De kleur van de journalist is niet belangrijk

Img_2863De verhouding tussen media en multiculturele wijken is een moeizame. Hoe komt dat en hoe kan het beter? Dit was de inzet van het Media4[ME]-debat Verbinden of polariseren op 29 oktober in Felix Meritis in Amsterdam.

In een volle zaal gevuld met vooral Nederlanders van Surinaamse  en Marokkaanse afkomst werd er intensief gediscussieerd tussen publiek en panelleden over de vraag hoe de berichtgeving over multiculturele wijken plaatsvindt en verbeterd zou kunnen worden. In de hitte van het debat verliet een Turkse Nederlandse dame boos de zaal. Ze vond dat debatleider Felix Meurders haar onvoldoende de kans bood om haar zegje te doen. Haar insteek: media, ook lokale media, zijn alleen maar uit op stereotiepe beelden. Na de moord op Theo van Gogh, deze week 5 jaar geleden, had zij bloemen gebracht naar zijn herdenkingsplaats als teken van medeleven. Ze werd beschimpt door autochtone buurtbewoners. AT5 filmde  het treffen, maar zond de beelden niet uit, wxc3xa9l beelden van rouwende autochtonen waardoor het leek alsof binnen de allochtone gemeenschappen ook niet met afschuw was gereageerd op de moord. Lees het artikel van Mercita Coronel verder op Wereldjournalisten

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in media. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s