bijeenkomsten lokale integratie-agenda

Acblogo2ACB Kenniscentrum  nodigt u mede namens hetministerie van VROM, BMC en Forum  van harte uit voor tweebijeenkomsten over Inburgering en Integratie op 4 november en overParticipatie en Integratie op 23 november.

Integratie
In de provincie Noord-Holland worden in 2009 een aantalbijeenkomsten georganiseerd over integratie ten behoeve van de lokaleintegratieagendaxe2x80x99s.  Gemeenten zijn in aanloop hiernaartoe uitgenodigdom vraagstukken te benoemen die spelen rond integratie in hun gemeenteen om hierover kennis en ervaring uit te wisselen met andere gemeenten,in een aantal bijeenkomsten.

Gemeenten noemen de volgende actuele themaxe2x80x99s:
xe2x80xa2 Integratie als wederzijds proces, op de terreinen werk en samenwerking,
onderwijs en ontmoeten, leefbaarheid wijken.
xe2x80xa2 Wet Participatiebudget en Integratie.
xe2x80xa2 Inburgering en Integratie: het bereiken van de doelgroep.
xe2x80xa2 Het organiseren van beleid met andere gemeenten en partners.

Rondje Noord-Holland
Op basis van de door de gemeenten gestelde themaxe2x80x99s gaat eenxe2x80x98tourteamxe2x80x99 in de provincie Noord-Holland gemeenten langs. Niet in delaatste plaats om tegemoet te komen aan de wens van VROM om zoveelmogelijk gemeenten te  ondersteunen bij de lokale integratieagenda,maar vooral om aldaar met betreffende bestuurder en ambtenaar vangedachten te wisselen over de aldaar actuele vraagstukken rondintegratie en de mogelijkheden van een IntegratieAgenda. Het tourteambestaat uit VROM, provincie Noord-Holland, ACB Kenniscentrum, Forum enBMC. Het team neemt veel expertise en good & bad practices vanelders mee.

Inburgering en Integratie
De eerste bijeenkomst is gexc3xafnitieerd om zowel vraagstukken alssuccesverhalen te benoemen, om kennis en ervaring uit te wisselen en ommet elkaar vorm te geven aan organisatie en uitvoering van Inburgering& Integratie:

Bijeenkomst Integratie & Inburgering voor alle Noord-Hollandse gemeenten
woensdag 4 november 2009
14.00 tot 17.00 uur
Gemeentehuis Bannehof, Bannehof 1 te Zaandijk

Lees hier de uitgebreide uitnodiging en het programma.

Participatie en Integratie
In het kader van de Gemeenschappelijke IntegratieAgenda en in vervolgop het xe2x80x98rondje Noord-Hollandxe2x80x99 en de bijeenkomst over Inburgering &Integratie op 4 november in Zaanstad, nodigen wij u van harte uit voorde bijeenkomst met als centrale thema Participatie,:

Bijeenkomst Participatie & Integratie
maandag 23 november 2009
13.00 tot 15.30 uur
de Philharmonie, Lange Begijnestraat 11 in Haarlem

Lees hier de uitgebreide uitnodiging en het programma. 

Gexc3xafnteresseerd?
Wilt u bij een (of beide) bijeenkomsten aanwezig zijn, schrijf u  dan nu in!

Voor de bijeenkomst Integratie & Inburgering op woensdag 4 november:
Klik hier voor het inschrijfformulier.

Voor de bijeenkomst Participatie & Integratie op maandag 23 november 2009:

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Informatie
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met:
Mevr. Claartje Berns van BMC
Mail: claartjeberns@bmc.nl
Tel. : 06-10633119

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in bijeenkomst/debat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s