Stop criminaliteit van de Marokkaanse-Nederlandse jeugd

Ibrahim_wijbengaIn een manifest roepen professionals en organisaties van Marokkaanse origine hun achterban op zelf te voorkomen dat hun jongeren ontsporen. Het manifest is op 12 oktober ook verschenen in de Volkskrant. Het manifest wordt ondersteund door de koepels SMN, UMMON en VIN. Hieronder de tekst en de namen van de ondertekenaars.

Onze samenleving wordt in toenemende mate geconfronteerd met criminaliteit en geweld van Marokkaans-Nederlandse jongeren. De door deze jongeren veroorzaakte overlast is inmiddels uitgegroeid tot een probleem dat beslag legt op onze samenleving. Zowel materieel als immaterieel.

Daarnaast is deze overlast is inmiddels ook een probleem voor de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. De criminaliteit van deze jongeren heeft tot gevolg dat Nederlanders van Marokkaanse afkomst steeds vaker als tweederangsburgers worden gezien, waardoor ze steeds vaker alleen maar worden getolereerd, niet geaccepteerd. Daar komt bovendien nog bij dat het geweld van deze jongeren steeds hardere vormen aanneemt en steeds meer slachtoffers eist.

De Marokkaanse gemeenschap stelt zich bij de bestrijding van deze criminaliteit nog steeds te passief op en wekt daarmee de indruk dat de door deze jongeren veroorzaakte overlast haar probleem niet is. Ten onrechte. Juist Nederlanders van Marokkaanse komaf moeten alles in het werk stellen om deze criminaliteit te stoppen. Het zijn xe2x80x98hun jongerenxe2x80x99 die deze overlast veroorzaken, en zij worden erop aangekeken door de samenleving.

Met alle negatieve beeldvorming van dien. Bovendien richt de criminaliteit zich in toenemende mate steeds vaker op de Marokkaanse gemeenschap, waar ook steeds meer mensen de dupe worden van het jongerengeweld.
Ofschoon wij ons realiseren dat de samenleving de Marokkaans Nederlandse gemeenschap niet verantwoordelijk kan stellen voor deze problemen vinden wij toch dat onze gemeenschap op dit punt initiatieven moet gaan ontplooien en op die manier meer verantwoordelijkheid moet gaan nemen.

Het is de hoogste tijd dat de Marokkaanse gemeenschap een actievere rol gaat spelen bij de preventie en bestrijding van deze criminaliteit onder Marokkaans-Nederlandse jongeren. De actiegroep xe2x80x98Stop criminaliteit Marokkaanse jongerenxe2x80x99 wil een platform zijn voor alle Nederlanders van Marokkaanse afkomst, die vinden dat de maat vol is en dat ook de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap haar verantwoordelijkheid moet nemen.

De actiegroep stelt zich  hierbij het volgende tot doel een netwerk opte richten van professionals en andere gexc3xafnteresseerden, waarbij alleNederlanders van Marokkaanse komaf zich kunnen aansluitenmet als doelde preventie en bestrijding van criminaliteit onderMarokkaans-Nederlandse jongeren.

Dit netwerk gaat zowel preventief als corrigerend optreden. Preventiefin die zin dat jongeren die dreigen te ontsporen in een vroegtijdigstadium worden gesignaleerd en door de lokale gemeenschap en lokaleleiders worden gecorrigeerd.
Wij streven er hierbij naar om deze jongeren weer te resocialiseren
Corrigerend in die zin dat criminele jongeren, die overlast veroorzakenop de huid worden gezeten, onder druk worden gezet en continu wordengevolgd. Hierbij richten we ons niet alleen op jongeren maar ook op deouder, c.q.  hun ouders en  opleidingsinstituten.

De actiegroep gaat samen met de lokale Marokkaanse gemeenschap bekijkenwelke rol die gemeenschap bij de bestrijding van de Marokkaansejongerencriminaliteit kan spelen. Wij streven er hierbij naar om dezejongeren weer te resocialiseren. Wij willen dit doen via intensievebegeleiding die ervoor moet zorgen dat ze een opleiding gaan volgen,eventueel een baan krijgen en ook hun vrije tijd zinvol gaan indelen.
We realiseren ons dat dit een moeizaam en arbeidsintensief proces is,maar dit is de enige weg om deze jongeren weer in het gareel te krijgen.

Er worden themadagen en informatiebijeenkomsten georganiseerd waarop devraag wat de Marokkaanse gemeenschap kan doen om de jeugdcriminaliteitte bestrijden centraal staat.  De Marokkaanse moskeekoepels zullen nauwworden betrokken bij de preventie en bestrijding van deze Marokkaansejeugdcriminaliteit.  De actiegroep gaat advies geven aan professionalsdie zich met de bestrijding van Marokkaanse jeugdcriminaliteitbezighouden. Er zal eveneens nauw worden samengewerkt metjeugdinrichtingen en gevangenisimams.

Comite van aanbeveling;
Dr. Frank Bovenkerk,criminoloog
Drs.Nadia Bouras
Mohamed Sini, directeur ROC-Midden Nederland
Dr. Albert Benschop

De professionals die ondertekend hebben;

Werkzaam in welzijn,cultuur, politie,/justitie en onderwijs
Ibrahim Wijbenga 
Fadma Bouchataoui , Rotterdam
Hassan Lamou, Den Haag
Ibtissam Asbaa, Eindhoven
Fatima Querrach, Den Bosch
Najoua el Yacoubi,Amsterdam
Nesrin Adlani,Amsterdam
Mustafa Aoutiq,Utrecht
Aziza Aarab,Den Haag
Karima Sahla,Den Haag
Hafid Azaoum,Eindhoven
Chahid el Haddouti,Gouda
Salima Essakati, Rotterdam
Khalid Chiki, Amsterdam
Ali Al Hadaui,Leiden
Fatima Zohra Hadjar, Amsterdam
Jamal Sbai, Eindhoven
Rajae el Mouhandiz, Amsterdam
Mamoun el Louikili, Utrecht
Chaaib el Maach, Helmond
Dounia El Baraka, Den Haag
Mousid Akhamrane, Amsterdam
Hassan Idrissi, Bergen op Zoom
Mounir Dadi,Amsterdam
Wafae Mansuri,Eindhoven
Rafia Aallouch,Amsterdam
Abdel Aziz Abousellam,Sassenheim
Nora Asrami, Zoetermeer
Gerard "Red"Wijngaarden, Eindhoven
Ahmed Kotati, Eindhoven
Layla Hacene, Rotterdam
Fatima Laghzaoui,Utrecht
Abida Chakay, Den Bosch
Mohamed Amessas,Gouda
Iliass el Hadioui, Rotterdam

Organisatie;
UMMON
VIN
SMN

Meer in het dossier allochtonen, cultuur en criminaliteit

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in jeugdcriminaliteit. Bookmark the permalink.

1 Response to Stop criminaliteit van de Marokkaanse-Nederlandse jeugd

 1. E.B.Jetten says:

  Geachte reactie,

  De verkiezingen komn eraan! Kiesrecht wordt niet optimaal gebruikt door wiken waar veel allochtonen wonen. Gemiste kansen. Jouw politieke kleur bepaalt ook ht beleid in je wijk en stad. Educatie is het sleutelwoord. Ontwikkel een lespakket voor een avond. Inhoud: welke politieke partijen zijn er in Nederland en waar staan deze voor(inhoud) En hoe moet ik stemmen (heel praktisch)
  Verspreid deze lespakkettennaar de moskee en het wijkhuis. Activeer dat iedereen gaat stemmen. Met goed beleid kan ook de criminaliteit bestreden worden.
  Zet door goede initiatieven uw vereniging op de kaart.
  Veel succes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s