Er moet meer interetnisch gevreexc3xabn worden

VrijenInteretnische relaties schijnen goed te zijn om het aantal erfelijke afwijkingen terug te dringen. Dat verklaart Martina Cornel, hoogleraar Community Genetics in Ad Valvas. Dankzij de komst van allochtonen is volgens haar het aantal gevallen van taaislijmziekte afgenomen.Dat is dan meteen een postje die de PVV in haar  kostenberekening mee kan nemen.

Er moet dus meer interetnisch gevreexc3xabn worden. Niet alleen omdat het bevorderlijk is voor de integratie, maar ook uit gezondheidsoverwegingen. Wil dat nu een beetje lukken?

Er zijn in Nederland volgens het CBS bijna een half miljoen echtparen met minstens xc3xa9xc3xa9n in hetbuitenland geboren persoon. Bij de helft van deze paren zijn beidepartners uit het buitenland afkomstig. Van de andere helft zijn er ietsmeer echtparen waarvan alleen de vrouw uit het buitenland afkomstig isdan echtparen waarvan alleen de man in het buitenland is geboren. 

Veel huwelijksmigranten (iets meer vrouwen dan mannen) komen uit Belgixc3xab en Duitslandnaar Nederland. Maar of migranten uit buurlanden nou goed zijn voor het terugdringen van genetische afwijkingen?

Waarschijnlijk zetten de migranten (vooral vrouwen) uit Latijns-Amerika en landen als de Filippijnen en Thailandmeer zoden aan de dijk. Ook trouwen opvallend veel Nederlanders met iemand uit Argentinixc3xab. Zo blijkt Willem-Alexander toch nog een trendsetter.

Bij mensen uit Turkije en Marokkois gemengd huwen niet populair: bij ruim85 procent van de gehuwde paren zijn beide partners uit deze landenafkomstig. Bij Surinamers is gemengd huwen wat meer gebruikelijk: bijxc3xa9xc3xa9n op de drie huwelijken is een Nederlandse partner betrokken.

Het aantal gemengde vriendschappen biedt ook geen hoop op verbetering. Zo is het aantal gemengdevriendschappen onder de drie grootste migrantengroepen in Amsterdamzelfs gedaald. Dat blijktuit onderzoek van O+S in opdracht van het Turkse tijdschrift Tulpia. In2004 had 63% van de Turkse Amsterdammers nog een gemengdevriendengroep, in 2007 was dit percentage gezakt naar 44%. De dalingbij Surinaamse en Marokkaanse Amsterdammers bedroeg respectievelijk 15(was 70%) en 10% (was 62%).

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s